Groeien in GOD ! Powerpoint

Report
Groeien in God
Stichting ROEP 23 februari 2011
Groeien in God
Groeien in…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
genade en kennis van onze Heer en
Redder
………………………………
vergeving
heiliging
liefde
gebed
geloofskennis door Woord en Geest
creativiteit
discipelschap
Groeien in God
Groeien in…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
genade en kennis van onze Heer en
Redder
GOD
vergeving
heiliging
liefde
gebed
geloofskennis door Woord en Geest
creativiteit
discipelschap
Groeien in God
Groei in het Oude Testament
• Natuurlijke groei
• Geestelijke groei?
Groeien in God
Basis: Psalm 92
13 De rechtvaardigen groeien op als een palm,
als een ceder van de Libanon rijzen zij omhoog.
14 Ze staan geplant in het huis van de HEER,
in de voorhoven van onze God groeien zij op.
15 Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn
en blijven krachtig en fris.
16 Zo getuigen zij dat de HEER recht doet,
mijn rots, in wie geen onrecht is.
Groeien in God
Basis: Psalm 92
•
•
•
•
…als zij oud zijn…
ceder en palm
geplant
groei én bloei
Groeien in God
Groeien is bomenwerk!
Groeien in God
Groei in het Nieuwe Testament
• Natuurlijke groei
• Geestelijke groei
- begin: zaad / geboorte
- vrucht
- gebouw
Groeien in God
•
•
•
•
Zaad / geboorte:
Klein begin!
Toch: belofte zit er in
Tijd en moeite…
Melk: 1 Petrus 2: 1 en 2
Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en
kwaadsprekerij, en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het
woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt.
Groeien in God
Vrucht
Galaten 5:22 en 23
Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld,
vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
• Eén vrucht/ 9 partjes
• Zonde = werken
Groeien in God
Vrucht
Johannes 15
1 ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 2 Iedere rank aan
mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt
snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. 3 Jullie zijn al rein door alles wat
ik tegen jullie gezegd heb. 4 Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet
aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen
vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. 5 Ik ben de wijnstok en jullie zijn de
ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar
zonder mij kun je niets doen. 6 Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een
wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur
gegooid en verbrand. 7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je
vragen wat je wilt en het zal gebeuren. 8 De grootheid van mijn Vader zal
zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.
Groeien in God
Vrucht
Johannes 15
1 ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 2 Iedere rank aan
mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt
snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. 3 Jullie zijn al rein door alles wat
ik tegen jullie gezegd heb. 4 Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet
aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen
vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. 5 Ik ben de wijnstok en jullie zijn de
ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar
zonder mij kun je niets doen. 6 Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een
wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur
gegooid en verbrand. 7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je
vragen wat je wilt en het zal gebeuren. 8 De grootheid van mijn Vader zal
zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.
Groeien in God
Vrucht
Johannes 15
• Opdracht
Blijf in Mij!
• Waarschuwing:
snoeien en snijden
• Belofte
…zal veel vrucht dragen
Groeien in God
Gebouw / lichaam
Efeze 2 en 4
• Groeien is kerkenwerk
Christus
• Uit Hem
• In Hem
• Tot Hem

similar documents