Zorg Prestatie Monitoren Continu meetsystemen die kwaliteit en

Report
Zorg Prestatie Monitor
“Patiënt ervaring metingen”
NVH – 29 september 2014
Zorg Prestatie Monitoren
(Continu) meetsystemen die kwaliteit en prestatie van zorgaanbieder en zorgverleners inzichtelijk maken
Agenda 29 september 2014








Qualizorg
Patiëntervaring in relatie tot kwaliteit?
Waar bestaat “kwaliteit uit” en wat is de volgende stap?
Patiëntervaring binnen de zorg?
Wat levert het u op?
Waartoe beperkt zich uw inspanning?
Hoe krijgt u inzicht in uw resultaat?
Vragen, meer informatie en aanmelden?
Even voorstellen Qualizorg








Ontstaan in 2010;
Rechtstreeks werkzaam voor zo’n 5.500 zorginstellingen en ruim 20.000 zorgverleners
(paramedisch, huisartsen, kraamzorg, apothekers, gezondheidscentra, zorggroepen,
gezondheidscentra, ziekenhuizenetc.);
Samenwerking met diverse onderzoeksinstituten: Stichting Miletus, NPCF,
IQ healthcare, verzekeraars, etc. (werkzaam voor ziekenhuizen, VVT, GGZ, etc.);
Geautomatiseerde, continu meetinstrumenten, projectmatige dataverzameling en
online benchmark en resultatenmonitoren (patiëntervaring en zorginhoudelijke
indicatoren);
Qualizorg meet volledig objectief en onafhankelijk, volgens de geldende richtlijnen
Uitgebreid beleid op informatiebeveiliging en privacy borging gebaseerd op NEN 7510,
ISO 27001 door CIIO geaccrediteerd volgens de richtlijnen van het Zorginstituut;
Gedegen en bewezen infrastructuur: gespecialiseerd in online en schriftelijke
dataverzameling, hoge mate van ICT;
Datawarehousing (TTP);
20 werkzame personen.
Patiëntervaring in relatie tot kwaliteit
Definities:
TEVREDENHEID: Een gemoedstoestand waarbij het individu niet meer
verlangt dan er reeds aanwezig is.
ERVARING: vorm van kennis die mensen in de praktijk opdoen.
KWALITEIT: “hoedanigheid” of, meer toegespitst, “eigenschap”.
Dus de vorm van kennis die de patiënt / klant in de praktijk op doet
wordt als een belangrijke eigenschap gezien!
Kwaliteit = Triple aim
Uitkomsten worden bepaald door ervaring / kwaliteit van leven /
verhelpen van klachten / verminderen van kosten / verhogen
doelmatigheid.
Patiëntervaringsonderzoek binnen de zorg
Wat levert het u op?







Verbeterinformatie
Externe Transparantie
Human resource
Marketing
Profilering
Bench learning
Eigen inzichten
Uw inspanning ?
1.
Aanmelding via website (10 minuten eenmalig)
o
o
Automatisch gegenereerde overeenkomst per e-mail.
Activeringsmail per e-mail met handleiding, informatie privacy, accountgegevens, etc.
2. Activeren in software (30 minuten eenmalig)
o
3.
Informeren, enthousiasmeren en toestemming vragen patiënt
(30 – 60 seconden)
o
o
4.
Instellen en activeren
E-mailadres patiënt noteren
Gegevens (automatisch) verzenden
Inzicht en sturen (bijvoorbeeld 1 uur per kwartaal)
Maar zo vaak u wilt; hoe belangrijk vindt u de feedback van uw klant en voor welke doelen wilt u het gebruiken.
o
o
o
5.
Rapportage
Widget, certificaat, etc.
Twee wekelijkse activiteiten e-mail
Ondersteuning?
o
Documenten, posters, flyers, en support
Inzicht in uw resultaat!
Bedankt voor uw aandacht
Vragen?
Aanmelden: https://www.qualizorg.nl/aanmelden-qualizorg.html
Meer informatie: www.qualizorg.nl/huidtherapie
Ketentest pilot: Pro software en Skin admin gebruikers? ([email protected])
[email protected]
Rutger van Zuidam
Qualizorg BV
Uitleg wervingsproces
• Ondersteunende documenten
•
•
•
•
•
•
Informatie privacy wetgeving
Informatiebrief Nederlands (met mogelijkheid inclusie)
Handleiding voor instellen in epd (voorbeeld) of upload (voorbeeld)
Inclusie instructie
Flyer / Poster
Uitnodiging onderzoek in Nederlands, Engels, Arabisch en Turks
Deze documenten zijn door NVH naar eigen inzicht naar huisstijl te vertalen.

similar documents