TICAN - LandboUngdom

Report
Tican koncernen
Tican koncernen
Ejerne
291 svineproducenter
Generalforsamling
Andelsselskabet
Tican a.m.b.a.
Bestyrelse: 7 svineproducenter
Tican koncernen
Andelsselskabet Tican
a.m.b.a.
100% aktionær
Tican A/S
Leverandørudvalg
Bestyrelse: 7 svineproducenter,
2 eksterne og 2 medarbejderrepræsentanter
Koncernudvalg
Direktion
(Ove Thejls)
Tican koncernen - forretningsenheder
Tican
A/S
Tican Fresh
Meat
Pro Pak
Foods
Direct Table
Foods
DK
UK
UK
Tican UK
Tican Chilled, UK
Tican Rose,
Germany
TMG
Cyprus
Tican
China
4
Nove
Tican Foods
Polen
DK
Ticans historie













1931
1978
1998
1999
Etablering af Thisted andelsslagteri
Fusion Thisted og Fjerritslev andelsslagteri
Etablering af Euro Century Fleisch, Tyskland (50%)
Tican og Steff Houlberg køber 70% af aktierne i Direct Table Foods,
England
2000 Etablering af Tican UK og Tican Chilled
2002 Tican 100% ejer af Direct Table Foods
2002 Etablering af Tican Foods, Ansager
2005 Etablering af Nove Sp.Zo.o. i Polen(50%)
2005 Etablering af TMG Meat Trading, Cypern (50%)
2005 Køb af Pro-Pak Foods, UK 2006
2006 Åbning af Direct Table Foods’ nye fabrik i Saxham
2007 Tican 100% ejer af Nove Sp.Zo.o
2008 Etablering af repræsentationskontor i Kina
 2013 Etablering af Tican China i Shanghai
5
Udviklingen i slagteristrukturen
1963
1980
1990
77
Andelsselskaber
i DK
2000
20
Andelsselskaber
i DK
2002
6
Andelsselskaber
i DK
3
Andelsselskaber
i DK
2
Andelsselskaber
i DK
f
Udvikling over 16 år
Omsætningsudvikling - koncern
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Datterselskab
Balanceudvikling - koncern
Moderselskab
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1995/96 2000/01 2005/06 2010/11 2011/12
1995/96
200
2000
150
1500
100
1000
50
500
0
7
0
1995/96
2000/01
2005/06
2010/11
2011/12
2005/06
Antal ansatte
2500
Resultatudvikling
2000/01
Datterselskaber
1995/96
2000/01
2010/11
2011/12
DK
2005/06
2010/11
2011/12
Antal slagtninger
(1000 stk)
Svineslagtning
2000
1800
1600
Mio. svin
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2000
8
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Ticans råvare
Ca. 90% af Ticans
grise bliver leveret
fra ”hjertet” af
Tican – radius på
ca. 80 km
Udvikling i leverandørstrukturen
Antal svin pr. leverandør
maj 2013 – gennemsnit 5750 svin
6000
5500
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
Antal leverandører
maj 2013 – 291
1000
500
0
2002
10
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Markedsandele – svin og søer
Tican 10 %
Privat
2011
11 %
Privat
9%
Eksport 2%
Eksport 3%
Danish Crown
76 %
11
2013
Tican 11 %
Danish Crown
78%
Fresh Meat salgsfordeling på markeder
(Værdi i 2012)
25
20
%
15
10
5
0
12
Tican koncernen
2
7
8
6
3
Kina:
12: Tican China
4
12
5
9
10
Danmark:
1: Tican, Fjerritslev
2: Tican, Thisted
3: Tican, Ansager
4: Tican Foods, Vejle
11
5:
6:
7:
8:
England:
Direct Table Foods
Pro-Pak
Tican Chilled
Tican UK
Tyskland:
9: Tican-Rose
Polen:
10: Nove
Cypern:
11: TMG Meat
Tican Fresh Meat
Fabrikker:
- Thisted (hovedkontor)
- Fjerritslev
- Ansager
Produkter:
- Fersk & frosset svinekød (produktion og salg)
- Produkter til Bacon (produktion)
- Pølseproduktion
Årlig omsætning: 2,500 mio DKK
Marked: 90% eksport
837 ansatte
Direct Table Foods, UK
Saxham, Bury St. Edmunds
Årlig omsætning: 150 mio. GBP
Ugentlig produktion: ca. 800t
Marked: Detailkæder i UK
480 ansatte
Produkter: Bacon
-
rashers,
joints
steaks
specialiteter
Pro Pak Foods, UK
Malton, North Yorkshire
Årlig omsætning: 30 mio. GBP
Ugentlig produktion: 525 K packs
Marked: UK
312 ansatte
Produkter:
- slicedvarer
- færdigretter
Nove
Nove, Polen
Årlig omsætning: 200 mio. PLN
Ugentlig produktion: 300 t
Marked: Hjemmemarked, eksport
382 ansatte
Produkter:
- Kogte, røgede, tørrede
- Bacon
- Pølser
- Skiveskåret
- Toppings
Tican Foods
Vejle
Årlig omsætning: 200 mio. DKK
Marked: DK
- Food service
- Delicatessen
- Retail
Produkter:
- Fersk kød
- Pølser
- Div. forarbejdede produkter
15 ansatte
Særlige risici.
1.
Valutarisiko
2.
Renterisiko
3.
Kreditrisiko
4.
Likviditetsrisiko
5.
Energiprisrisiko
Tiltag til sikring af råvarer.
1. Fastpriskontrakt – fastlås prisen på slagtesvin, når du
sætter smågrise i stalden
2. Tilskud til nybygning og renovering af stalde
3. Tilskud til leje af stald – 15 kr. pr. gris (6 mdr)
4. Finansiering af smågrise og evt. foder
5. Rådgivningstilbud
Kontakt
”Vi vil gøre os umage for at udvikle Tican ved
at være anderledes & bedre!.”
TAK
Tican A/S
Strandvejen 6
7700 Thisted
Phone: +45 9919 2300
E-mail: [email protected]
www.tican.com

similar documents