Tips voor het opstellen van een goede powerpoint

Report
Tips voor het opstellen van een
goede powerpoint
Maak van deze “slechte” presentatie
een presentatie die wel voldoet aan
de eisen.
Het KISS-principe en de 10-20-30 regel
KISS staat voor Keep It Simple Stupid! Het is een
ezelsbruggetje dat je voor elke presentatie kunt
gebruiken. Breng je boodschap zo eenvoudig mogelijk
over: beperk je tot de kern en gebruik gewone
mensentaal. Drie bekende versies zijn Keep It Simple,
Stupid, Keep It Short and Simple en Keep it Simple &
Straightforward.
Guy Kawasaki, een bekende presentatiespecialist,
ondernemer en investeerder, stelt in zijn 10-20-30
regel voor een bedrijfspresentatie het volgende: niet
meer dan 10 slides, niet langer dan 20 minuten en een
lettergrootte van minimaal 30 pt.
Tekst
Je kan ook de 1-6-6 regel toepassen:
• gebruik zo min mogelijk tekst: maximaal 6
regels die in 10 seconden kunnen gelezen
worden;
• gebruik weinig woorden, laat lidwoorden
weg en gebruik maar 1 idee per dia;
• gebruik korte zinnen, je zin zou best niet veel
langer zijn dan 6 woorden.
Te vermijden
• gecentreerde tekst;
• TEKST IN HOOFDLETTERS;
• weinig contrast;
•
te kleine lettertypes;
• gebruik niet meer dan 2 fonts per presentatie;
• moeilijk te lezen lettertypes.
Lettertype- en grootte
• lettergrootte best niet kleiner dan 30;
• gebruik schreefloze (sans-serif) lettertypes:
– sans serif: overal even dik;
– serif: dwarsstreepjes aan uiteinden.
•
•
•
•
gebruik lettertype dat bij je past;
gebruik steeds zelfde en aanvullende lettertypes;
goede lettertypes: futura, verdana, …
slechte lettertypes: ….
Kleurgebruik
•
•
•
•
•
•
zorg voor voldoende contrast;
dit wordt moeilijk te lezen;
wit en geel op blauw zijn ok;
sommige kleuren zijn moeilijker;
iets duidelijk maken met kleur is ok;
te veel kleuren schieten het doel voorbij.
Achtergrond
•
•
•
•
best donkere achtergrond en lichte letter;
achtergrond liefst 1 kleur;
afbeelding kan, maar zorg voor leesbaarheid;
goede kleursuggesties staan bij sjablonen en stijlen.
Afbeeldingen
• afbeelding zegt vaak meer dan woorden;
• afbeeldingen helpen de boodschap
onthouden;
• foto’s wekken emoties op;
• beelden moeten ondersteunen, niet afleiden.

similar documents