Bataliony *Zo*ka* i *Parasol* - Muzeum Powstania Warszawskiego

Report
Śladami batalionów „Zośka” i
„Parasol”
„Szare Szeregi” – tajne harcerstwo
 27 września 1939
powstanie „Szarych Szeregów”
 „Zawisza” 12-14 lat
 Szkoły Bojowe 15-17 lat
 Grupy Szturmowe powyżej 18 lat
HASŁO „Szarych Szeregów”: „Dziś, Jutro, Pojutrze”
DZIŚ – nauka,
mały sabotaż,
przygotowania do
walki
JUTRO – walka
zbrojna, powstanie
POJUTRZE – odbudowa, nauka i
praca w WOLNEJ POLSCE
Mały Sabotaż
Przyjaciele
Janek Bytnar „Rudy”
Alek Dawidowski „Alek”
Tadeusz Zawadzki „Zośka”
Akcja pod Arsenałem
Kalendarium
 23 marca 1943
Ok. 4.30 aresztowanie „Rudego”
17.00 pierwsza próba odbicia „Rudego”,
„Meksyk I”
 26 marca 1943
13.45 potwierdzenie, że „Rudy” został wzięty na
Szucha
Ok. 17.00 zgoda na akcję
17.30–17.45 „Meksyk II” (odbicie więźniów)
Akcja pod Arsenałem
Obecny widok na gmach Arsenału i
tablicę upamiętniającą akcje.
Batalion „Parasol”
Późną wiosną 1943 roku cichociemny (skoczek
spadochronowy) kpt. Adam Borys „Pług”
otrzymał rozkaz zorganizowania oddziału
dywersyjnego.
To właśnie z tego zrodziła się nazwa „Parasol”.
Otrzymał z Szarych Szeregów 75 harcerzy.
W maju 1944 przyjęto nazwę „Parasol”
Batalion „Zośka”
Batalion „Zośka”, utworzony pod
koniec sierpnia 1943, przyjął nazwę
„Zośka” dla upamiętnienia postaci
dowódcy warszawskich Grup
Szturmowych, Tadeusza
Zawadzkiego „Zośki” (poległego w
akcji na posterunek graniczny w
Sieczychach).
Powstanie Warszawskie
1 sierpnia 1944
Godzina „W” - 17.00
Powstanie Warszawskie
Żołnierze Batalionu „Zośka” i
Kolegium A
Powstanie Warszawskie
Podczas Powstania Warszawskiego Batalion
„Parasol” wszedł obok Batalionu „Zośka” w skład
Zgrupowania „Radosław”.
Za walki w Powstaniu Warszawskim Wódz
Naczelny odznaczył batalion Srebrnym Krzyżem
Orderu Virtuti Militari.
Powstanie Warszawskie
Czołg zdobyty przez
chłopców z „Parasola”
350 Żydów uratowanych z obozu
przy ulicy Gęsiej przez żołnierzy z
„Zośki”
Przebicie przez Ogród Saski
Powstańcze oddziały
zostały zmuszone do
opuszczenia pozycji na
Starym Mieście,
większość przeszła
trudną drogę kanałami.
Żołnierze pod
dowództwem Andrzeja
Romockiego „Morro”
przeszli przez Ogród
Saski udając oddział
Niemiecki.
Powstanie Warszawskie
Żołnierze Batalionu „Parasol” po wyjściu z
kanału na ulicy Wareckiej
Koniec
Powstania Warszawskiego
Wyjście do niewoli żołnierzy po kapitulacji
Próby przepłynięcia z
Czerniakowa na praski brzeg
Kwatera „Szarych Szeregów”

similar documents