Prezentácia ZŠ Rajčianska

Report




Rodina a štúdium
Práca
Slovenské učené tovarišstvo
Pamiatky





* 3. október 1762, Slanica
† 15. január 1813, Nové Zámky
Pochádzal zo zámožnej zemianskej plátenickofarbiarskej rodiny.
Študoval v rokoch 1774-1778 na Gymnáziu v
Ružomberku, rétoriku, filozofiu a poetiku na
Emerciáne v Bratislave, Štefaneu v Trnave a
teológiu na Univerzite Pázmaneu vo Viedni.
Štúdiá ukončil v roku 1787 v generálnom
seminári v Bratislave.



Po štúdiách jeho prvým pôsobiskom bola
kaplánka v Čeklísi (dnes Bernolákovo) 1787 1791.
Šesť rokov pôsobil vo funkcii tajomníka
arcibiskupského vikariátu v Trnave.
Od mája 1797 až do svojej smrti 15. januára
1813 bol farárom v Nových Zámkoch a zároveň
stál na čele novozámockého dekanátu a bol
správcom mestskej školy.

Ovládal viacero cudzích jazykov od klasických
až po moderné a mal na vtedajšiu dobu široké
vedomosti zo všeobecných dejín, ekonomiky,
medicíny, estetiky, hudby a politiky.




Bernolákov pravopis vychádzal z trnavského
nárečia.
Šíriteľmi myšlienok a cieľov A. Bernoláka boli:
Juraj Fándly, Jozef Ignác Bajza, Ján Hollý,
Alexander Rudnay.
Neskôr sa k nim pripojila i laická skupina na čele s
Martinom Hamuljakom.
V tejto súvislosti je nevyhnutné povedať, že
hnutie bernolákovcov (ktoré trvalo vyše 50 rokov),
ich literárne diela, denno-denná práca medzi
Slovákmi a vzdelancami vytvorili podmienky pre
druhú kodifikáciu slovenského jazyka (1843 v
Hlbokom – Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban,
Michal Miloslav Hodža).

Fara v Nových Zámkoch s bustou od sochára
Jaroslava Gubrica a pamätná tabula odhalená
20.10.1991

Socha A. Bernoláka v Nových Zámkochkultúrna pamiatka 1963;-zobrazuje A.B. ako
zrelého muža v knazskom rúchu a dlhom
rozhalenom kabáte s vykrocenou lavou nohou,
v pravej drží symbolické brko a v ľavej knihu ,
autor ak. sochár Jozef Pospíšil, na Hlavnom
námestí umiestnená od 2005

Pamätná izba A. B. v Múzeu Jána Thaina v
Nových Zámkoch a bronzovú bustu (1993, ak.
Sochár Tibor Kavecký) - obsahuje život a dielo
– rukopisy – závet (9.12.1809) zverejnený v den
pohrebu 18.1.1813

Rímsko-katolícky farský kostol - miesto
pôsobenia A. Bernoláka (1797-1813)
Park A. Bernoláka v Trnave

Kaplnka Najsvätejšej Trojice, miesto odpocinku
A. B. s pamätnou tabulou a mramorovou
doskou, barokovákultúrna pamiatka postavená
r. 1722

Knižnica A. Bernoláka v Nových Zámkoch na
počesť A. Bernoláka v roku 2000 prijala jeho
meno

Park a verejná galéria na ostrove Slanica



A. Bernolák položil tehličku ako základ
spisovnej slovenčiny jeho pokus sa
nezrealizoval....
....ideály bez spojenia s ľudom a bez boja by
zostali len snom ....
....ale sen sa stal skutočnosťou až oveľa
neskôr...

similar documents