Powerpoint Mundo thema 3 vmbo-kgt

Report
Blok 2 Grieken en
Romeinen
Deelvraag
Hoe komt het dat er zo veel Griekse en Romeinse
overblijfselen zijn in het Middellandse Zeegebied?
De Grieken
•800 v.Chr – 300 v.Chr: Griekenland
bestaat uit stadstaten
•Athene is belangrijkste stadstaat
•Athene is eerste democratie
•Vrouwen, jongeren, slaven en
buitenlanders mogen niet
meebeslissen
Goden
• Grieken geloven in meerdere
goden
• Goden lijken op mensen
• Verhalen over goden: mythen
• Goden hebben te maken met
dagelijks leven
• In de tempels brengen de
Grieken offers aan de goden
Handel
[Bron 12]
Een typisch Grieks landschap
• Land in Griekenland is
niet geschikt voor
landbouw
• Olijven en druiven
groeien er wel
• Grieken gaan de zee op
om handel te voeren
Griekse koloniën
Griekse koloniën
• Griekse handelaren gaan
buiten Griekenland aan
de kusten van de
Middellandse zee wonen
• In deze koloniën spreken de
mensen Grieks en leven
zoals in Griekenland
Wetenschap
[bron 14]
God Asklepios behandelt een patiënt
• Grieken doen nieuwe
ontdekkingen door zelf
onderzoek te doen: begin
van de wetenschap.
• Hippocrates is Griekse arts
die wetenschappelijk te
werk gaat: onderzoekt
zijn patiënten
De Romeinen
• Romeinen veroveren
een groot gebied:
Romeinse rijk
• Keizer bestuurt het rijk
• Rivier de Rijn is in het
noorden de grens van
het Rijk.
Romeinse cultuur
•Romeinen nemen veel over van de
Griekse cultuur
•Romeinse soldaten blijven in
veroverde gebieden wonen:
verspreiden Romeinse cultuur
(romanisering).
•Overwonnen volken passen
zich aan de Romeinen aan
(romanisering).
Christendom
[kaart verspreiding
christendom, tijdwijzer p.
140]
•Joodse man Jezus is stichter van
nieuw geloof: christendom
•Christenen geloven in één god en
willen Romeinse keizer niet
vereren: zij worden vervolgd
•Christendom groeit toch snel in
het Romeinse rijk.
•Keizer Constantijn wordt in 313
zelf christen.
Grieken en
Romeinen leven nog
[bron 18]
•Griekse en Romeinse goden: Ajax,
Nike, Mars
•Romeinse namen: januari, juli,
augustus, zondag, maandag,
planeten Venus en Jupiter
•Bouwkunst
•Romaanse talen, Grieks en Latijn.
Deelvraag:
Hoe komt het dat er zo veel Griekse en Romeinse
overblijfselen zijn in het Middellandse
Zeegebied?
•Grieken nemen hun levenswijze mee naar de koloniën.
•Romeinen bewonderen Grieken en nemen veel van hun cultuur
over.
•Romeinen veroveren een groot rijk.
•Romeinse soldaten blijven in veroverde gebieden wonen. Zij
verspreiden de Romeinse cultuur.

similar documents