Techniek toernooi

Report
Techniek toernooi
Het energieke lampje
Wat is het techniek
toernooi?
Een internationale technologie wedstrijd in
Nederland.
Eerst voorronde op 6 november in Vorselaar
In december finale in Brussel
De winnaar gaat 4 juni naar Arnhem in Nederland
En wij kiezen 4 ploegjes uit om deel te nemen aan de
voorronde in Vorselaar!
De uitdaging!
Maak een opstelling waarbij je met zo min mogelijk
stromend water, voldoende energie opwekt om een
ledlampje gedurende minimaal 30 seconden
onafgebroken licht te laten geven.
Help!!! Zoveel moeilijke woorden … geen nood we
leggen het even uit.
Ledlampje?
LED = Licht Emitterende Diode. Het is een
miniatuurlampje dat veel licht geeft op een klein
oppervlakte en daarvoor energie nodig heeft.
http://archief.schooltv.nl/beeldbank/clip/20050725_co
mmunicatie01
Energie?
Energie is nodig om dingen te laten gebeuren.
Zonder energie zou een auto niet rijden, een trompet
geen geluid maken, een kaars niet branden en een
ledmapje geen licht geven.
http://archief.schooltv.nl/beeldbank/clip/20051031_en
ergiebronnen01
Waterkracht?
Waterkracht is de energie die kan worden opgewekt
uit water; dat kan door gebruik te maken van
hoogteverschillen en / of stromend water. Het
vallende of stromende water drijft een turbine aan
(bijvoorbeeld een waterrad), die op zijn beurt een
generator van elektriciteit aandrijft. Zo kun je een
lampje ‘met water’ licht laten geven.
Juf! Dat kunnen wij
niet…
Ah nee… Kijk even naar jullie voorgangers
Elektriciteit?
Elektriciteit is een manier om energie over te brengen.
Elektronen – één van de kleinste bouwsteentjes van de
mens, van de aarde, van de sterren, eigenlijk van alles –
laten energie stromen; bijvoorbeeld naar het lampje in je
opstelling zodat het licht gaat geven.
http://archief.schooltv.nl/beeldbank/clip/20101018_elektrici
teit01
http://archief.schooltv.nl/beeldbank/clip/20030701_elektric
iteit02
http://archief.schooltv.nl/beeldbank/clip/20030701_elektric
iteit01
Stroomkring?
Een stroomkring is een elektrische stroom die in een
gesloten kringetje loopt en nergens wordt geblokkeerd.
In dat kringetje kan weer je ledlampje zitten en dan gaat
dan licht geven door de stroom die erdoor heen loopt. Je
kunt de stroom in een stroomkring blokkeren
bijvoorbeeld met een schakelaar. Dan hou je de stroom
van de elekronen tegen en kan het lampje geen licht meer
geven. Als je de blokkering weer opheft, gaat de stroom
weer in een kringetje lopen, passeert weer door het
ledlampje en dat gaat weer licht geven.
http://archief.schooltv.nl/beeldbank/clip/20051031_energie
01
En wat moeten wij nu
doen?
Jullie maken een kleine waterkrachtcentrale met
water uit twee petflessen van 1,5 l, een ledlampje
6V/DC en een E 10 fitting. Het lampje moet minimaal
30 sec licht geven. Het team dat hiervoor het minste
water gebruikt wint.
Een voorbeeldje
https://www.youtube.com/watch?v=6_NlQFQbtu0
Deze regels moeten
nageleefd worden!
De opstelling moet binnen een grondvlak van 1 m bij 1 m passen.
De opstelling mag niet hoger zijn dan 2 m.
Het gebruikte water moet opgevangen worden.
De jury moet goed zicht hebben op het lampje.
De jury moet het licht van het ledlampje kunnen zien; het moet rond het
lampje dus donker genoeg gemaakt worden.
Naast het grondvlak staat alleen een tafel voor de presentatie.
Je maakt van elke stap die je doet tijdens het maken foto’s. (van
ontwerptekening tot uitvoering)
Je werkt in groepjes van 4.
Deadline…
4 november. Dan kiezen we 4 teams uit om 6
november deel te nemen aan de regionale wedstrijd.
FAQ
Mogen ouders een handje helpen? Ja, helpen wel.
Krijgen we in de klas nog even tijd? Ja, dinsdag 21
oktober voorzien we tijd om te experimenteren.
Is dat voor punten ? Ja, punten op ontwerp,
uitvoering en samenwerking. Laat elkaar niet in de
steek.
Moeten we al het materiaal zelf aakopen? Nee, elk
groepje krijgt lampjes en de juiste fitting. De rest
vind je vast wel ergens in je keuken, garage
SUCCES !!!

similar documents