Voorlichting MaatschappijWetenschappen

Report
Voorlichting
MaatschappijWetenschappen
Cornelisse, getrouwd, 3 kinderen
Lesgegeven op de Buskesschool, het
Comenius College en nu 10 jaar op het
Emmauscollege
 Docent GS, MA en MAW








Wat is dat voor een vak?!
Waarom kies je dat?!
Inhoud van het vak.
Wat krijg je precies aan cijfers en PO’s.
Oud-leerlingen aan het woord.
Vragen en opmerkingen.




Examenvak; dus in 4 èn 5 havo of 4, 5 èn 6vwo
Sociale Wetenschappen => alles met en over de
mens en de samenleving
Inleiding voor Antropologie, Psychologie, Recht,
journalistiek, Criminologie, Sociologie,
Ontwikkelingsstudies, Europese studies, etc.
Kijken naar samenhang en processen tussen
actualiteit en theorie …







Het nieuws volgt en soms journaal kijkt.
Kritisch bent en wil weten.
Geïnteresseerd in de maatschappij.
Verder kijkt dan je neus lang is.
Je afvraagt waarom dingen gebeuren.
Af en toe een krant leest.
Iets met mensen hebt.
Het is een vak waar je veel tijd in moet steken,
maar ik raad het zeker aan om te kiezen.
S.de J.
Maw is een super leuk vak alleen je moet er wel
wat voor doen.
A.P.
Ik ben heel blij dat ik Maatschappijwetenschappen
gekozen heb, het is een vak waar je (Als je je best
doet) altijd wel een voldoende kunt staan, veel van
de toetsen is gewoon een kwestie van leren en
begrijpen, ook kun je altijd aan het eind van de
periode je cijfer ophalen door veel tijd te steken in
je PO. Ik denk dat de lessen MAW het meest
boeiend zijn van alle lessen, je kijkt bijvoorbeeld
vaak leerzame dvd's. Als je thuis regelmatig het
Journaal kijkt of de krant leest, en dat je boeit, zou
ik dit vak zeker aanraden!!‘ R.v.P.
Ik vind maw een heel erg leuk vak, het
lijkt altijd veel het leren maar eigenlijk
valt het altijd super mee omdat het
interessante onderwerpen zijn. Het is
leuk dat je niet alleen bezig bent met
leren maar ook veel andere opdrachten
doet, echt heel leuk.
groetjes T.
Verzorgingsstaat
 Arbeidsverhoudingen
 Arbeid en informatisering
 Arbeidsverdeling
 Werk en waardering
 Werk en wetten
 Sociale of Maatschappelijke ladder

Materiële, sociale en
geestelijke aspecten van
verschillende culturen
met elkaar vergelijken en
bekijken!
The Nuba -YouTube





Motieven ontwikkelingssamenwerking
Nationale en internationale organisaties
Economische belangen en de Derde Wereld
Ontwikkelingssamenwerking en cultuur
Oeganda - Schooltv Beeldbank

Recht voor jou
-Communicatie
-Technologische ontwikkelingen
-Overheid
-Commercie
-Cultuur
-Radio en tv
-Vrouwen en reclame - Schooltv Beeldbank
Criminaliteit en samenleving
 De rechtsstaat
 Repressief en preventief beleid tov
jongeren
 Functies van straffen
 Oorzaken van criminaliteit
 Gevangenis en bureau HALT

Nederlandse politieke stelsel
 Politieke stromingen
 Beleid
 Actoren
 Lokaal, provinciaal, landelijk en
Europees niveau
 Politieke
partijen

Klas
Periode 1
Periode 2
Periode 3
Periode 4
4havo en 4vwo
Mens en Werk
Culturele
Antropologie
Europese Unie
Ontwikkelings
Samenwerking
5 vwo
Sociologie
Migratie, Mensenrechten en de
Multiculturele Samenleving
Recht
5havo en 6vwo
Massamedia
Criminaliteit en
Rechtsstaat
C.S.E.
Politieke
Besluitvorming

Eén S.O. (ongeveer halverwege) 1x
Eén PO (= Praktische Opdracht) ½ x
De toets in de ToetsWeek
2x

In het examenjaar geen PO’s

Verzamelen van 3 krantenartikelen over het
onderwerp (=Handelingsdeel)


Ik vind MAW een heel leuk vak, omdat ik het interessant
vind om te weten te komen
hoe mensen zich onder bepaalde omstandigheden
gedragen.
Ook is MAW leuk als je geïnteresseerd bent in de sociale
kanten van de mens;
je leert hoe mensen d.m.v. cultuur, omgeving, vrienden
etc. zo zijn geworden.
MAW is geen moeilijk vak; als je oplet in de les
en vooral heel goed leert voor een toets.
Voor MAW kan je makkelijk een voldoende halen
en de PO's maken het vak ook een stuk leuker!
groetjes S.
Het is een leuk vak, waar je (denk ik) veel aan
hebt. Ik merk echt dat ik er veel van leer.
Het is interessant en heel afwisselend.
Gr. M.
Hallo, meneer Cornelisse
Er is 1 ding wat U zeker moet vertellen,vertel al
die 3e klassers over Jos (ex-gedetineerde).
Zeker de moeite waard!!
L.
Maatschappijwetenschappen is een heel
leuk vak, maar je moet je er wel écht voor
inzetten. Mijn tip is om het niet te kiezen
als je rooster al helemaal volgepropt en
super druk is, maar het wel te kiezen als je
niet lui bent en je geïnteresseerd bent in
de mens en maatschappij. Er zijn
verschillende onderwerpen, dus grote
kans dat er iets is wat ook echt bij jou
past. Zo niet, dan blijft het een leuk vak.
J. S.
MAW is echt een heel leuk vak ! Het is soms wel veel
werk, maar dat is het zeker waard. Omdat het zo
breed is zit er altijd wel een onderwerp bij wat je leuk
vind.
Toen ik bij de tweede fase middag zat dacht ik ..
hmmm ik denk niet dat ik het ga kiezen, maar
gelukkig heb ik dat wel gedaan. Je kijkt een hoop dvd
en je moet vaak dingen achter de computer doen, niet
3x per week een saaie boekenles zoals wiskunde dus.
Als je gewoon goed oplet in de les hoef je voor je
toetsen bijna niks meer te leren. Allemaal kiezen dus,
je krijgt er zeker geen spijt van !!!
groetjes
E. O.
Wat mij opvalt bij MAW:
Bij MAW kijk je veel films en 1 hoofdstuk wordt
in 1 les behandelt. Je wordt niet onder druk
gezet, maar het is wel beter als je de
studievragen bijhoudt. Het is niet slim als je
een dag voor de toets begint met leren, want
het is veel tekst.
L.M.
Ik heb wel een voorlichting. Kies het niet!
Haha grapje.
MAW is een heel interessant vak. Je leert er
veel dingen en sommige dingen zijn nog leuk
ook om te weten ook.
Het is alleen wel veel leerwerk, maar omdat
het interessant is maakt dat het wat
makkelijker.
Succes met jullie keuze!
E.G.
Maw is een moeilijk vak, het kost je veel tijd,
je moet goede basiskennis hebben anders is
het af te raden.
 Het is wel een van de leukste vakken van de
bovenbouw en het staat goed op je cv!
 Je gaat anders tegen de wereld aankijken
door maw!
R. de K.

Het is een heel erg interessant vak je leert over
wat menselijke gebruiken en culturen zijn en
waarom ze zo zijn, en je hoeft er vind ik niet zo
heel erg veel voor te leren als je goed oplet in de
les. je moet alleen wel veel praktische
opdrachten maken maar dit is eigenlijk alleen
maar makkelijk want zo leer je het nog beter.
G.B.
Ik vind Maatschappijwetenschappen heel
interessant. Bijvoorbeeld nu met Culturele
Antropologie heb je het over gebruiken en culturen
van mensen en dat vind ik gewoon heel erg leuk.
J.S.
Wat ik deed toen ik de voorlichting over
maatschappijwetenschappen kreeg in de derde klas was
gelijk denken dat het net als maatschappijleer veel over
politiek en dat soort saaie dingen gaat. Ik heb het vak
ervaren als een goede uitbreiding van mijn kennis over hoe
mensen over elkaar denken, wat de reacties zijn op het
gedrag van mensen en hoe we elkaar onderling beïnvloeden.
Door maatschappijwetenschappen zal je de samenleving
anders gaan bekijken en vooral begrijpen. Door dit vak is
mijn interesse voor het doen en denken van mensen
ontstaan, waardoor ik weet welke richting ik ongeveer op wil
als ik van het Emmauscollege af ben. Wat ik misschien wel
het meest opvallende vond aan het vak is dat je in gaat zien
hoe erg wij allemaal beïnvloed worden door bijvoorbeeld
reclame en media. Ik heb er veel aan gehad. Eigenlijk kan ik
zeggen dat het een leuk vak is. Alleen jammer dat er geen
andere leraar is die het vak geeft ….
Succes, N.
MaatschappijWetenschappen;
 Een echt ‘mensen’vak
 Inleidend voor politicologie, sociologie,
criminologie, arbeidskunde, antropologie,
Europese studies, ontwikkelingsstudies,
milieukunde, rechten, journalistiek, PABO,
enz. …
 Maar ook gewoon interessant!
Werk/sociale ladder
Politiek
EU
Antropologie
Sociologie
Recht
OntwSamenw
Criminaliteit
Massamedia
• Antropologie
• Cultuur
• Ontwikkelingssamenwerking
• Media
Criminaliteit
Massamedia
CSE
• Recht
• Sociologie
• Multiculturele
Samenleving/
Migratie
&
Rechtsstaat
CSE
DE MENS
Politieke
Besluitvorming
Vaardigheden
CSE
•
•
•
•
Politiek
Staatsvorming
EU
Werk
•
•
•
•
•
PO’s;
Interview
Analyses
Literatuur
Bronnen

similar documents