Recht zo die gaat: bronnenonderzoek bij HBO

Report
Recht zo die gaat:
bronnenonderzoek bij HBOrechten in Amsterdam
Docentendag Hoger Juridisch Onderwijs 2015
Willemien Riphagen en Karien Smeding
© 2015 HBO-Rechten HvA
Doel van deze workshop
• Beeld geven van bronnenonderzoek bij HBOR
Amsterdam
• Internetbronnen in het onderwijs
• De onderzoeksvaardigheden voor een
eindopdracht: het webdossier
© 2015 HBO-Rechten HvA
Programma
Programma
A. Introductie van vaardigheden
in het onderwijs
B. Het webdossier en de eisen
van de opdracht
C. Wat moet de student
beheersen om tot een goed
webdossier te komen?
D. Wat leren wij de student?
E. Valkuilen en veel voorkomende
fouten.
F. Tot slot: vragen en mapjes
© 2015 HBO-Rechten HvA
Wie zijn wij?
HBO-Rechten Amsterdam
Willemien Riphagen
Karien Smeding
[email protected]
Curriculum
Juridische praktijk
Afstuderen jaar 4
Onderzoekpracticum jaar 3 en 4
Casus
materiaal
Wettenbundel
+ casus
Themadossier
Literatuur +
regelgeving
Webdossier
Jurisprudentie
© 2015 HBO-Rechten HvA
Beslisboom
Bronnenonderzoek
Bronnenonderzoek in de propedeuse
© 2015 HBO-Rechten HvA
B.
Het webdossier en de eisen van de opdracht
• Beoordelen
• Waarderen
• Verzamelen en selecteren
• Presenteren
© 2015 HBO-Rechten HvA
Internet: wat doe je ermee?
© 2015 HBO-Rechten HvA
Opdracht 1
• Bedenk 10 documenttypen.
• Benoem ze zo specifiek mogelijk, dus arrest
i.p.v. jurisprudentie.
• Schrijf elk type op een geeltje.
• Hang de geeltjes op het bord.
© 2015 HBO-Rechten HvA
Webdocumenten kun je benoemen
Webdocument
Type document
Webdocument 1
Tijdschriftartikel
Webdocument 2
Onderzoeksrapport
Webdocument 3
Toespraak
Webdocument 4
Proefschrift
Webdocument 5
Scriptie
Een webdocument is niet automatisch geschikt voor een webdossier.
Voorbeeld: wat moet een jurist met een scriptie?
© 2015 HBO-Rechten HvA
Beoordelen internetbronnen
Doel:
niet klakkeloos informatie van internet gebruiken
Kijken dus!
© 2015 HBO-Rechten HvA
Eisen webdossier
De student kan:
1. de verschillende verschijningsvormen van juridische
informatie herkennen en benoemen (BEOORDELEN)
2. de verschillende juridische informatie op internet
beoordelen op kwaliteit (WAARDEREN)
3. diverse bronnen verzamelen en selecteren ter verdieping
van een juridisch onderwerp (VERZAMELEN &
SELECTEREN)
4. een juridisch dossier beschikbaar stellen met hulp van
annotaties en applicaties (PRESENTEREN)
© 2015 HBO-Rechten HvA
Opdracht webdossier
1
Pakkende titel. Dat wil zeggen, een titel die zowel de aandacht trekt als
informeert.
2
Een inleidende tekst met:
- belangrijke informatie over het onderwerp in 15-20 regels en;
- informatie over de actualiteit, de stand van zaken van het onderwerp.
3
Verwijzingen naar 10 webdocumenten met:
- een duidelijke, informatieve titel voor elk document en;
- voor elk document een annotatie van ongeveer drie tot vijf regels.
4
Per verwijzing een annotatie van ongeveer drie tot vijf regels
5
Het jurisprudentieoverzicht: vijf geselecteerde uitspraken voorzien van een
annotatie van 100-200 woorden en drie trefwoorden.
6
Een logische ordening en presentatie van het webdossier waarbij je gebruik
maakt van tenminste één ontsluitingsmethode.
7
Minimaal twee vormen van attendering.
© 2015 HBO-Rechten HvA
Voorbeelden webdossier
Titel voorbeeld webdossier
Verhoogde aansprakelijkheidsdrempel bij sport- en spelsituaties, waar ligt
de grens?
Het consultatierecht van militairen in het buitenland
Kinderen in vreemdelingendetentie
Zorgplicht: Wie zal het een zorg zijn?
De afhaakproblematiek
© 2015 HBO-Rechten HvA
C.
Wat moet de student beheersen om tot een
goed webdossier te komen?
© 2015 HBO-Rechten HvA
Kennen en kunnen
1.
2.
3.
4.
Zoekvaardigheden
- databanken en catalogi
- Google
- via via zoeken
- waar informatie te verwachten
Beoordelen en waarderen van bronnen
- benoemen
- betrouwbaarheid
Verzamelen en selecteren van bronnen
- hoofd- en bijzaken onderscheiden
- scannen
- begrijpen wat een document te bieden heeft
Presenteren
- annoteren (schrijven)
- attenderen
- Google sites of weblog
© 2015 HBO-Rechten HvA
Inleiding webdossier
• Hoofd- en bijzaken onderscheiden
• Actualiteit onderzoeken
• Eigen tekst – parafraseren en citeren
© 2015 HBO-Rechten HvA
Webdocumenten
• Zoekvaardigheden
• Betrouwbaarheidscriteria
• Selecteren en variëren
© 2015 HBO-Rechten HvA
Jurisprudentie
• Zoekvaardigheden
• Hoofd- en bijzaken onderscheiden
• Annoteren
© 2015 HBO-Rechten HvA
Ordening
• Ordeningsprincipes
• Methode van ontsluiting
© 2015 HBO-Rechten HvA
D.
Wat leren wij de student?
Kennisoverdracht m.b.v.
o Oefenopdrachten
o Hulpmiddelen
o Lessen
© 2015 HBO-Rechten HvA
Opdracht 2
• Noem drie criteria waaraan een via internet
gevonden bron moet voldoen om
betrouwbaar te zijn.
© 2015 HBO-Rechten HvA
Controlemodel
© 2015 HBO-Rechten HvA
Oefenopdrachten
Bewustwording internetbronnen door:
1.
2.
3.
4.
5.
Benoemen van bronnen
Controlemodel toepassen
Zoekplan en woordspin
Zoeken met commando’s in Google
Laten zien dat bronnen verwijzen naar
andere bronnen (à la Tekst & Commentaar)
© 2015 HBO-Rechten HvA
Voorbeeld van een opdracht
© 2015 HBO-Rechten HvA
Zoekplan
•
•
•
•
Zoekvraag
Zoektermen (woordspin)
Informatiebronnen
Zoekmethode (o.a. catalogi, databanken,
sneeuwbalmethode)
• Beoordeling en selectie (relevantie,
betrouwbaarheid, actualiteit, metadateren)
Zie ook p. 146 van het boek Juridisch informatiemanagement.
© 2015 HBO-Rechten HvA
Via
Via
Zoeken
© 2015 HBO-Rechten HvA
Jurisprudentie en verwijzingen
© 2015 HBO-Rechten HvA
Hulpmiddelen
• Voorbeeld webdossier
Obesitas in het arbeidsrecht: ziekte, handicap of
discriminatie?
https://sites.google.com/site/voorbeeldwebdossierkim1/
•
•
•
•
•
Lijst van onderwerpen
Handleiding Google Sites
Tips voor deeplinken
Beoordelingsformulier
Lijst van veel voorkomende fouten
© 2015 HBO-Rechten HvA
E.
Valkuilen en veel voorkomende fouten.
© 2015 HBO-Rechten HvA
Opdracht 3
Wat denk jij waar de studenten over struikelen
bij deze opdracht? (wat doen ze vaak fout)
Overleg met je buurman of buurvrouw.
© 2015 HBO-Rechten HvA
Lijst van veel voorkomende fouten
1.
2.
3.
4.
Verwijzingen naar websites i.p.v. documenten.
Inleiding bevat geen actuele informatie over het onderwerp.
Inleiding bevat weinig concrete informatie.
Te weinig variatie in het aanbod van de webdocumenten (bijvoorbeeld
voor de helft regelgeving).
5. Naamgeving van de webdocumenten is vaag.
6. Het is niet duidelijk van welk jaar de aangeboden webdocumenten zijn.
7. Nieuwsberichten i.p.v. documenten.
8. De annotaties zijn niet informatief over wat de lezer kan verwachten.
9. Annotaties van 1 lange zin.
10. Taalfouten in de inleiding en/of annotaties.
11. Geen ordening van de documenten: wat wil de lezer als eerste openen?
12. Inleiding en documenten bieden geen verdieping van het onderwerp.
© 2015 HBO-Rechten HvA
Opdracht 4
Welke tips zou jij een student geven die geen
idee heeft welk onderwerp hij moet kiezen voor
het webdossier?
Overleg met je buurman of buurvrouw.
© 2015 HBO-Rechten HvA
Onderwerp zoeken
Via:
1. www.recht.nl
2. www.mr-online.nl/nieuws/juridisch-nieuws/
3. www.rechtennieuws.nl
4. een juridisch weblog van een favoriet
rechtsgebied
5. Data Juridica
6. Lijstje van de docent
© 2015 HBO-Rechten HvA
Tot slot: vragen en mapjes
© 2015 HBO-Rechten HvA

similar documents