`Opgepast: rondhangende jongeren! Het verband tussen

Report
Het verband tussen levensstijlrisico’s en
jeugddelinquentie uitgediept
Hanne Op de Beeck



Toets van Agnews General Strain Theory
(GST)
Hypothesen gesteld vanuit GST
‘Mixed method design’: kwantitatief en
kwalitatief onderzoeksluik
Jongeren 'buiten'? Een criminologisch debat over jongeren in de publieke ruimte

Kwantitatief
◦ ‘Jongeren in Vlaanderen. Gemeten en Geteld’ (JVGG)
 1998-1999
 N= 4821, 12 tot 21 jaar
◦ JOP-monitor 2
 2008-2009
 N= 3170, 14 tot 30 jaar

Kwalitatief
sterke nadruk op ongestructureerde
routines
◦ Diepte-interviews
◦ Jongeren die meerdere/ernstige feiten pleegden
(selectie: GI ‘de Kempen’ en ‘de Hutten’)
 2010
 N=30;14 tot 19 jaar; 5 meisjes, 25 jongens
 Vnl. diefstal, vechtpartij/slagen & verwondingen & (ernstig) druggebruik
Jongeren 'buiten'? Een criminologisch debat over jongeren in de publieke ruimte
Persoonlijkheidsfactoren:
Microsocologische/
Lage zelfcontrole/impulsiviteit
Sociaal-psychologische
factoren:
Beperkte probleemoplossende
vermogens
Levensstijlrisico’s
…
Jeugddelinquentie
ongestructureerde routines
…
Biologische factoren
Maatschappelijke factoren:
Sociale ongelijkheid
Economische condities
…
Ecologische factoren


Niet-gestructureerde activiteiten
Ongesuperviseerde plaatsen
◦ Vb. rondhangen op straat, uitgaan…

Sterke correlatie met delinquent gedrag
◦ Ook in data van JVGG en JOP-monitor 2: sterke
correlaat!
X GO
XO
t
Sign
JVGG
.99
3.24
-25.27
*** (<.001)
JOP 2
.95
2.22
-14.47
*** (<.001)
Jongeren 'buiten'? Een criminologisch debat over jongeren in de publieke ruimte

Ongestructureerde routines in de steekproef:
◦ Rondhangen op straat of pleintjes in de buurt
(N=20)
◦ Frequent uitgaan (café, dancing, fuiven) (N=14)

Respondenten linken ongestructureerde
routines zelf aan delinquent gedrag
Jongeren 'buiten'? Een criminologisch debat over jongeren in de publieke ruimte
O.m.:
Criminogene situaties
SITUATIE
Wikström, 2006
Pauwels, 2007
…
Gelegenheid
Verleiding
Vrienden op straat
SOCIALISATIE
Waarden, normen, ‘rationalisering’
Jongeren 'buiten'? Een criminologisch debat over jongeren in de publieke ruimte

Gelegenheid: Geen supervisie op straat
“Ik luisterde wel en zo, maar als ik dan op straat ging dan
deed ik toch mijn eigen goesting. Er was niemand dat zei
‘doe dit en doe dat’.”


Verleiding: Confrontatie met prikkels
“Ik Iuister naar heavy metal enzo, dus gebeurt dat wel
vaker zo dat er een maat van mij ook, met lang haar, in
het zwart gekleed, dat er al eens zo een keer een jumper
dat van een discotheek of ‘t een of ‘t ander komt ‘ja vuile
gothic’ en heleboel. Dat begint zo met roepen en heleboel,
en ook nog eens zo een duwtje en heleboel […]”
Verleiding: Verveling
“Gewoon, allé, meestal na ‘t school… met een paar
vrienden van mij, we hadden niets te doen, ‘t was saai…
en… ja… (stilte). We gingen gewoon… langs in alle
winkels… en we hadden altijd iets bij.
Jongeren 'buiten'? Een criminologisch debat over jongeren in de publieke ruimte




Vrienden op straat
“Ja die vrienden, ja die kende je van… op straat enzo, van euhm, in de buurt
of euhm, via via, allé ja, je kent dat wel… dat is… als je één iemand kent,
kom je in contact met anderen, omdat, allé ja, diegene die jij kent, die kent
die andere, en zo leer jij ook… allé ja, nieuwe mensen kennen enzo, en ja …”
Vrienden op straat
“Ja, als je op straat bent, en je bent alleen, in die cité… Het eerste jaar dat je
ergens op ’t straat loopt ben je alleen nog…[…]. En dan ja, en bij die
vrienden… je hebt vrienden gemaakt, grote vriendenkring, allemaal krapuul
uit de buurt samen en dat gaat niet ven… dus dan zit je daar met een aantal
en… dan doe je dat een keer, je doet dat […]”
Invloed van vrienden
“Ja je ziet,… hmm (stilte) allé ja, je hebt iets nodig ofzo, je ziet je vrienden,
die pakken dat gewoon, en je denkt “waarom zou ik daarvoor betalen als
zij… ja… als zij gewoon nemen” euhm… zo gaat dat eigenlijk.”
Invloed van vrienden
“Allé, ik zat toen in het eerste, allé in het eerste middelbaar, toen (stilte). Ik
ging met de bus naar school, en ik leerde mensen kennen, slechte vrienden
enzo.[…]. Ik had daar een… ik had daar een paar vrienden… die hebben me
van… allé, een paar dingen geleerd, enzo (stilte). Zo ben ik ook begonnen.”
Jongeren 'buiten'? Een criminologisch debat over jongeren in de publieke ruimte
Aanpak van delinquentie = aanpak van
ongestructureerde routines?



Ongestructureerde routines ≠ delinquentie
Ook correlatie tussen ongestructureerde routines
en positief welzijn (Op de Beeck, 2010)
Deel van ontwikkelingstaken tijdens de
adolescentie (Sabbe, 2011; de Bil, 2011)
◦


rondhangen als ‘levensstijlrisico’ vs. rondhangen als
‘ontwikkelingstaak’
Recht op vrije tijd voor alle kinderen en jongeren:
optreden tegen ongestructureerde routines raakt
vooral de meest kwetsbaren onder de jongeren
(Pleysier, 2008)
Cf. beginslide: andere delinquentiefactoren?
Jongeren 'buiten'? Een criminologisch debat over jongeren in de publieke ruimte



Criminologie vandaag: focus op causale
mechanismen
“[...] causation is not about regular
association but about production of effects,
that is, about the process (mechanism) that (i)
connects the cause and the effect and (ii)
brings about the effect.” (Wikström, 2007:10)
Focus op modererende mechanismen
Jongeren 'buiten'? Een criminologisch debat over jongeren in de publieke ruimte
A
B
Moderator

Welke invloed maakt dat ongestructureerde
routines criminogeen worden?
Ongestructureerde
routines
Delinquentie
Moderator
Situationele actietheorie
•
•
Wikström (2006)
Delinquentie = persoonsgebonden factoren x situatiegebonden
factoren
100
• (gebrek aan) moraliteit/
delinquentietolerantie
• lage zelfcontrole
P
e
r
s
o
o
n
Kans op
delinquentie
0
Situatie
Levensstijlrisico’s, daderschap en
slachtofferschap
Bron: JOP-monitor Brussel (2010)

Eigen moraliteit: sommige ‘types’ van
delinquentie zijn een brug te ver
“Dat is gewoon… van, ik kan dat niet. Dat is
hetzelfde als iemand dat bij iemand van mijn
familie doet, bij mijn zussen (stilte). ‘Hoe gaat mijn
zus zich eigenlijk voelen?’”
“Omdat ik vind… als je die afript, oké, da’s
al iets… maar als je die nog zeer doet, da’s nog
erger. Dus dat, dat… pff, ik ben geen mens die
zegt van ‘ja, die moet jij zeer doen’.”
Jongeren 'buiten'? Een criminologisch debat over jongeren in de publieke ruimte
In criminologie: vooral nadruk op negatieve invloed
van delinquente vrienden


Maar: moraliteit via conventionele vrienden/ lief
“Ik heb hem gelaten, omdat, mijn lief wou niet dat ik
hem sla.”

Neutraliserende invloed van gestructureerde
vrijetijdsbesteding
“ Het beste is dat je sport blijft doen, dat zijn heel andere
mensen dat daar euhm, zitten, dan dat je ook mensen op
straat tegenkomt.”
Jongeren 'buiten'? Een criminologisch debat over jongeren in de publieke ruimte
Ongestructureerde
routines
Delinquentie
Persoonlijkheid ‘ik kan daar niet tegen’
Moraliteit/delinqentietolerantie:
- Eigen moraliteit
- Conventionele vrienden
- Betrokkenheid conventionele
activiteiten
…
Jongeren 'buiten'? Een criminologisch debat over jongeren in de publieke ruimte






Bevindingen ‘in de marge van doctoraat’
Kwalitatief, specifieke doelgroep
Verschillende invloeden (vb. moraliteit via
conventionele vrienden): sterkere empirische toets
nodig
Focus op causale mechanismen, niet op correlaten
Ongestructureerde routines = belangrijke
verklarende factor in delinquentie
Ongestructureerde routines = ook belangrijke
vorm van informele socialisatie voor jongeren
Literatuur








de Bil, P. (2011). Me, myself en de rest: identiteitsontwikkeling in het openbaar?
In Van Ceulebroeck (red.), De hangman: over jongeren in het straatbeeld (pp. 3249). Brussel: Politeia.
Pleysier, S. (2008). ‘Integrale veiligheid’ als dogma? Grenzen aan het heersende
veiligheidsdiscours, Tijdschrift voor veiligheid, 7 (1), 34-46.
Op de Beeck, H. (2010). Welbevinden van Vlaamse jongeren. In N. Vettenburg, J.
Deklerck & J. Siongers (red.), Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen uit de
JOP-monitor 2 (pp. 213-238). Leuven: Acco.
Op de Beeck, H. (2011). Strain en jeugddelinquentie. Een dynamische relatie? Een
toets van twee centrale mechanismen uit Agnews General Strain Theory. Den
Haag: Boom Lemma (Reeks: ‘Het groene gras’)
Pauwels, L. (2007). Buurtinvloeden en jeugddelinquentie: een toets van de Sociale
Desorganisatietheorie. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers (Reeks: ‘Het groene
gras’).
Sabbe, K. (2011). Is rondhangen be-leefd? Op zoek naar de beleving en betekenis
van rondhangen bij jongeren. In Van Ceulebroeck (red.), De hangman: over
jongeren in het straatbeeld (pp. 13-31). Brussel: Politeia.
Wikström, P.H. (2006). Individuals, settings, and acts of crime: Situational
mechanisms and the explanation of crime. In P.H. Wikström & R.J. Sampson
(Eds.), The Explanation of Crime: Context, Mechanisms, and Development (pp.
61-107). Cambridge: Cambridge University Press.
Wikström, P.H. (2007). In Search of Causes and Explanations of Crime. In R.D.
King & E. Wincup (Eds.), Doing Research on Crime and Justice. 2nd Edition (pp.
117-140). Oxford: Oxford University Press.
Contact: [email protected]

similar documents