BAG -WOZ, planning en commitment

Report
WAARDERINGSKAMER
BAG - WOZ,
planning en commitment
Ruud Kathmann
Waarderingskamer
1
WAARDERINGSKAMER
Commitment: weten waarom
 Verbeteren dienstverlening burgers
 Biedt mogelijkheden voor
kwaliteitsverbetering
 Biedt mogelijkheden voor
procesverbetering
 Eenmalig inwinnen meervoudig gebruik
 Voorkom dat BAG alleen extra is
 Verplicht vanaf 1 juli 2011
2
WAARDERINGSKAMER
BAG - WOZ staat niet op zich
Stelsel van basisregistraties
een overheid die:
 niet naar de bekende weg vraagt;
 klantgericht is;
 zich niet voor de gek laat houden;
 weet waar ze het over heeft;
 haar zaken op orde heeft; en
 niet meer uitgeeft dan nodig.
3
WAARDERINGSKAMER
Stelsel van basisregistratie
samenhang/relaties zijn essentieel
stelsel zo sterk als zwakste schakel
BAG staat aan basis van veel relaties
 BRP, NHR, BKR, WOZ
WOZ heeft veel relaties
 BKR, BAG, BRP, NHR
veel relaties "klaar"
 BAG - BRP, BAG - NHR, BAG - BRK
4
WAARDERINGSKAMER
Burgers en bedrijven controleren
BAG
Beschikking/
taxatieverslag
Kadaster
Bezwaren
WOZ
Gegevens
Terugmelding
Handelsregister
GBA
5
WAARDERINGSKAMER
Samenhang BAG en WOZ
6
WAARDERINGSKAMER
BAG
 Adressen, panden, verblijfsobjecten
 Gelegitimeerde werkelijkheid
 Adressen
 Oppervlakte, bouwjaar en geometrie
 Bron: primair vergunning/besluit
 Basis keten BKR, GBA, NHR etc
• terugmelding aan BAG
7
WAARDERINGSKAMER
BAG voor iedereen
8
WAARDERINGSKAMER
WOZ
 WOZ-object (Basisregistratie WOZ)
 WOZ-deelobject (gemeente, RSGB)
 Werkelijkheid: op straat ook zo in registratie
 Alles wat nodig is voor correcte taxatie:
• primaire objectkenmerken
– (type, bouwjaar, grootte, aanbouwen, dakkapellen, etc.)
• secundaire objectkenmerken
– (kwaliteit, onderhoud, liggingsaspecten, etc.)
 Gebruikt BKR, BAG, BRP, NHR
• terugmeldingen vanuit WOZ
9
WAARDERINGSKAMER
WOZ voor belanghebbenden
10
WAARDERINGSKAMER
Samenhang BAG en WOZ
BAG
WOZ
WOZ
A-straat 10
PND 1
WDO 1
VBO 1
WDO 2
PND 2
KAD
11
WAARDERINGSKAMER
WOZ-waarde woningen openbaar in 2014?
12
WAARDERINGSKAMER
Wanneer is BAG-WOZ gereed
1. Werkprocessen aanpassen
2. Synchroon houden / terugmelden inregelen
3. BAG en WOZ adressering gelijktrekken
4. BAG-id’s objecten vastleggen
5. BAG-id’s woonadressen via GBA
6. BAG-id’s vestigingen via NHR
7. Koppelen WOZ deelobjecten aan BAG-objecten
8. Implementatie Koppelvlak BAG-WOZ
9. ICT voor binnengemeentelijk terugmelden
10.Afstemmen taxatiekenmerken met BAG
11.Presenteren BAG gegevens op taxatieverslag
12.Gebruiksoppervlakte gebruiken bij taxatie
13
WAARDERINGSKAMER
Planning
 Doelstellingen i-NUP
• 2015: BAG-WOZ gereed
• februari 2013: alle BAG-id’s gekoppeld aan WOZdeelobjecten
• 2012: op WOZ-beschikkingen BAG-conform adres
 Doelstelling LV WOZ
• Voor aansluiting BAG-id's gekoppeld aan WOZ(deel)objecten
• Aansluiten op LV WOZ in 2013
 Impactanalyse KING: Uitvoerbaar!
14
WAARDERINGSKAMER
Instrumenten
 BAG-id's in WOZ-systeem
 Beoordelingsprotocol objectkenmerken
• Koppeling compleet:
– alle verblijfsobjecten aan WOZ-deelobject
– idem ligplaatsen en standplaatsen
– idem alle panden zonder verblijfsobject
• Gegevens consistent
– bouwjaar pand ≤ bouwjaar WOZ-deelobject
– gebruiksoppervlakte consistent grootte WOZ
 Koppelvlak op basis StUF bg 03.10
15
WAARDERINGSKAMER
Stap voor stap
 Koppel objecten
• gebruik slimme tool
• check met beoordelingsprotocol (via de iSpiegel)
• koppel restant
 Organiseer beheer
• werkprocessen
 Organiseer ICT
 Gewoon beginnen / doen
16
WAARDERINGSKAMER
Nulmeting april 2012
% van gemeenten
17
WAARDERINGSKAMER
Risico’s
 Kwaliteit BAG
 Kwaliteit objectkenmerken onder druk
 Procesafstemming BAG/WOZ te langzaam
 Te snelle overgang op taxaties met BAGgebruiksoppervlakte heeft invloed op
onderlinge waardeverhoudingen
 Wij/zij denken binnen één gemeente
 Onvoldoende rekening houden met
samenwerkingsverbanden
18
WAARDERINGSKAMER
Tot slot
 Relatie BAG WOZ invoeren
is uitvoerbaar.
 Tot 2015 is er nog veel te doen, om te
beginnen tot februari 2013.
 Denk vanuit perspectief burger / bedrijf.
19
WAARDERINGSKAMER
BAG-WOZ te bereiken door…
...goed samenwerken
20

similar documents