Slide 1 - MHC Roden

Report
Basisformatie
 Aanvallende tactieken
 Verdedigende tactieken
 Strafcorners aanvallend
 Strafcorners verdedigend
 Enkele tips en regels

Dobbelsteen 5
&
Drie-mans opbouw
Meest gebruikte zaalhockeyvorm.
Eenvoudig uit te leggen, makkelijk uit te
voeren.
 Je hebt een links- en rechtsachter, een
midmid en twee spitsen.

Lastiger dan de dobbelsteen 5. Bij hoge
druk(waarbij tegenstander vaak
dobbelsteen 5 gebruikt) kun je hierbij
makkelijker onder de druk uit hockeyen.
 Midmid schuift in dit geval door naar
linksachter. De linksachter wordt laatste
man.
 2 spitsen staan in één lijn(dit heet de
blinde lijn). Kiezen beide een kant.

Dobbelsteen 5
 Drie-mans opbouw

Zorg dat er aan de kant waar de bal
is(Bal-kant) altijd meer spelers staan dan
aan de andere kant(Help-kant).
Daardoor creëer je meer ruimte.
 Zorg dat er altijd iemand diep staat aan
de balkant. Via de balk kan deze speler
vaak bereikt worden!
 Bij balverlegging, schuiven middenvelder
en spitsen mee. Zie animatie op
volgende sheet.

Links of rechtsachter neemt altijd de bal.
 2 spitsen staan in de blinde lijn. (dus achter
elkaar, 1 diep en 1 wat minder diep). Kiezen
beide 1 kant. Niet dezelfde!!
 Deze vorm is voor de D-jeugd waarschijnlijk
nog te moeilijk. In de C-jeugd kan je hier
voorzichtig mee beginnen.
 Je gebruikt dit als de tegenstander volle
druk op je gaat zetten.(Zie verder op in de
sheets)


Links achter loopt naar midden met de
bal. Rechtsachter gaat hoger staan.
Midmid gaat wat lager staan. Ra en Mm
zorgen dat ze aanspeelbaar zijn, maar
zo hoog mogelijk staan
Dobbelsteen 5-blok
 Volle druk
 Kerstboom








Iets lagere druk, waardoor tegenstander op hun eigen helft wel de bal mag hebben.
Maar eenmaal op onze helft wordt er meteen druk gezet op de bal.
Tegen goede tegenstanders krijg je zo minder kansen tegen en creëer je ruimte voor
jezelf bij onderschepping van de bal.
2 spitsen en de middenvelder zetten een blok neer zodat de bal niet door het midden
kan.
De 2 verdedigers zorgen dat de zijkanten dichtzitten. Verdediger aan de bal-kant staat
hoger op aan de balk om de pass via de balk dicht te zetten. De verdediger aan de
help-kant komt wat meer naar binnen, aangezien aan de andere kant toch niks te
doen is. Zo helpt hij de andere verdediger en het blok van 3.
Bij een balverplaatsing van links naar rechts of andersom schuift het blok mee. Zie
animatie op volgende sheet.
Als de tegenstander op gaat lopen zet de speler uit het blok van drie die aan die kant
staat druk op de tegenstander. De middelste van het blok komt voor de Mid-mid. De
rechter schuift wel iets bij, maar zorgt vooral de de schuine bal naar voren dicht zit.(zie
2e sheet dobbelsteen 5 blok) Als de bal dan weer naar de andere verdediger van de
tegenstander gaat schuift het blok weer zoals te zien is in sheet 1(dobbelsteen 5 blok).
Elke verdediger zit ALTIJD laag met linkerhand op de grond. Niet op zijn knieën, maar
gewoon op zijn voorvoeten, zodat hij bewegelijk is.

Sheet
1

Sheet
2









Linksvoor staat op 3 meter afstand met de linkerhand tegenover de bal. Wordt
de bal genomen, dan zet hij meteen druk op de rechtsachter van de
tegenstander.
Midmid zet de zone in het midden dicht, let daarbij een beetje op midmid
tegenstander, maar gaat hem niet dekken.
Rechtsvoor zet in eerste instantie schuine pass naar voren dicht.
Linksachter zet de linkerbalk dicht bij de middenlijn.
Rechtsachter zakt wat meer naar het midden, als backup.
Keeper komt ook hoger uit zijn goal, zodat hij bij een evt. foutje dit kan herstellen.
Wordt de bal naar de andere kant gespeeld, dan gebeurt precies hetzelfde als
hierboven geschreven. Verschil is dat de rechtsvoor nu volle druk zet op de
linksachter van de tegenstander. Zie animatie in de sheet hierna.
LET OP. Als de linksachter van de tegenstander de bal neemt. Heeft de onze
rechtsvoor niet zijn handschoen, maar zijn haak tegenover de bal.
Elke verdediger zit ALTIJD laag met linkerhand op de grond. Niet op zijn knieën,
maar gewoon op zijn voorvoeten, zodat hij bewegelijk is. LET OP: DRUK ZETTEN =
GEEN AFPAKKEN! JE MAAKT HET DE TEGENSTANDER ALLEEN MOEILIJK DOOR HEM
ONDER DRUK TE ZETTEN! DUS NIET INSTAPPEN!






Zonedekking. Dit betekent dat de tegenstanders mogen lopen
waar ze willen. De verdedigers blijven in hun zone. Ze
verplaatsen zich natuurlijk een beetje mee. Maar de kerstboom
blijft intact.
Goeie tactiek bij hele goede tegenstanders die snel, bewegelijk
en technischer zijn dan jij dat bent.
Als tegenstanders in de buurt van de kerstboom komen dan
wordt er druk gezet. Gaat de bal weer terug, dan pakt iedereen
de kerstboomformatie weer op.
Ballen mogen niet door de kerstboom, dus door het midden
heen gespeeld worden door de tegenstander.
Zie animatie in sheet hierna.
Elke verdediger zit ALTIJD laag met linkerhand op de grond. Niet op zijn knieën, maar
gewoon op zijn voorvoeten, zodat hij bewegelijk is.



Corner 1: Aangeven -> Stoppen -> Pushen.(zie
animatie strafcorner aanvallend sheet 1) Indien geen
stopper aanwezig. 3 persoon rechts op van de cirkel
zetten en 1 pusher op de kop en een persoon links op
de cirkel. (zie animatie strafcorner aanvallend sheet
2).
Corner 2: Zie animatie strafcorner aanvallend sheet 3.
Corner 3: Zie animatiestrafcorner aanvallend sheet 4.
Let hierbij op dat de aangever niet helemaal op de
achterlijn staat als hij gaat scoren, maar een beetje
naar binnen.
Corner 4: Stel dat de keeper uit loopt. Dan kun je een
variant op links spelen. Zie corner aanvallend sheet 5.

Zie sheets. Die spreken voor zich.
Corner 3 heeft niet de voorkeur.
 Tegenwoordig met de te vroeg uitlopen
regel, kun je beter de 5e man ook op de
achterlijn zetten.

Aanvallend: Dobbelsteen 5 is de algemene
tactiek. Dit spelen ze ook op het veld.
 Verdedigend: Mandekking spelen.
 Coach heel veel op het gebruiken van de
balken. Zowel met een pass als met een
passeeractie. Hierdoor gaan ze het nu
inzien van het gebruik van de balken.
 Coach op het verdedigen met de
linkerhand op de grond. Echt heel laag
zitten. De bal mag immers niet omhoog.

Handschoentje is verplicht!
 Zaalhockey is net schaken. Je moet je
echt aan je taken houden, anders ga je
tegen goede tegenstanders
gegarandeerd de boot in!
 Als je nog vragen hebt, dan kan
je altijd 1 van de kerntrainers
aanspreken!

SUCCES DIT ZAALSEIZOEN!!

similar documents