Video toepassen in het onderwijs

Report
PROGRAMMA
ONDERWERPEN:
• CIO & VIDEO
• WAAROM VIDEO?
• MOGELIJKHEDEN BINNEN VHL
• VIDEO PORTAL
• VRAGEN
5 MIN
5 MIN
20 MIN
5 MIN
10 MIN
DLWO
Digitaal
toetsen
Communities
& social
media
CIO
Plagiaat
software
Digitale
schoolborden
Digitaal
stemmen
in de klas
Video
Weblecture
Flipping
the
classroom
Kennisclip
Video
Interactief
videocollege
Instructievideo
WAAROM VIDEO?
VIDEO WORDT GEZIEN ALS EEN WAARDEVOLLE AANVULLING VOOR
HET HOGER ONDERWIJS; ALS EEN EXTRA MIDDEL OM HET ONDERWIJS
TE ONDERSTEUNEN.
WAAROM VIDEO?
FLEXIBILITEIT
BIJVOORBEELD (HER)GEBRUIK IN DE CURSUS EN IN ANDERE
CURSUSSEN, VOOR REMEDIERING EN OM VERSCHILLEN IN
VOORKENNIS TE FACILITEREN; ZO OOK HET TIJD, PLAATS EN TEMPO
ONAFHANKELIJK BEKIJKEN VAN COLLEGES.
WAAROM VIDEO?
CAPACITEIT
BIJVOORBEELD DOOR BIJ TE DRAGEN AAN HET OPLOSSEN VAN
ROOSTER- EN ZAALPROBLEMEN.
WAAROM VIDEO?
EFFICIËNTIE
BIJVOORBEELD DOOR INTENSIEF GEBRUIK VAN DE KENNIS VAN
BEPAALDE DOCENTEN, ONDERZOEKERS OF EXPERTS EN DE
MOGELIJKHEID OM BERUCHTE, LASTIGE ONDERDELEN KLAAR TE
HEBBEN STAAN, EN HET BESPAREN VAN REISKOSTEN NAAR DE
INSTELLING.
WAAROM VIDEO?
EFFECTIVITEIT
DE MOGELIJKHEID TOT (JUST IN TIME) HERHALEN (OOK VOOR TENTAMEN)
EN/OF VOORBEREIDEN VAN INHOUDEN, WAARBIJ DE GESPROKEN TEKST
EN HET BEELDMATERIAAL ELKAAR KUNNEN VERSTERKEN, BIEDT
BIJVOORBEELD HERHALING VOOR STUDENTEN DIE DE STOF NOG
ONVOLDOENDE BEHEERSEN EN EXTRA MOGELIJKHEDEN VOOR
STUDENTEN DIE MEER WILLEN. OOK KUNNEN STUDENTEN ZO NAGAAN OF
ZE DE STOF VOLDOENDE BEHEERSEN EN BIEDT DE HERHALING EXTRA
ONDERSTEUNING BIJ STRUIKELVAKKEN.
WAAROM VIDEO?
BEREIKBAARHEID
BIJVOORBEELD ALS STUDENTEN ZIEK ZIJN OF ANDERSZINS
VERHINDERD, KUNNEN ZE HET COLLEGE TOCH VOLGEN.
WAAROM VIDEO?
TOEGANKELIJKHEID
BIJVOORBEELD VOOR STUDENTEN DIE IN HET BUITENLAND
VERBLIJVEN, VOOR DEELTIJDSTUDENTEN EN VOOR ANDERSTALIGEN,
VOOR GEHANDICAPTEN EN STUDENTEN MET EEN FUNCTIEBEPERKING.
MOGELIJKHEDEN BINNEN VHL
WEBLECTURE
•
•
•
•
WEBLECTURE = ONLINE HOORCOLLEGE
•
TE GEBRUIKEN VOOR:
•
•
TIJDSDUUR: 45 MINUTEN OF LANGER
GEEN GELIJKTIJDIGE COMMUNICATIE TUSSEN DOCENT EN LERENDE
HET IS EEN MULTIMEDIAPRESENTATIE, BESCHIKBAAR GESTELD VIA DE ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING, DIE AUDIO EN
POWERPOINT-SLIDES INTEGREERT MET EEN VIDEO-OPNAME VAN DE DOCENT DIE IETS UITEENZET
•
•
•
•
GEMIST COLLEGE INHALEN
TENTAMEN VOOR TE BEREIDEN
HERHALING
VERDIEPING
INSPIRATIEVIDEO TU EINDHOVEN
WEBLECTURE BIJ VHL
WEBLECTURE MAKEN
• ROADKIT
• DOCENT VRAAGT OM OPNAME BIJ AV-MEDEWERKER
• APPARATUUR WORDT KLAARGEZET DOOR AV-MEDEWERKER
• AV-MEDEWERKER ZET VIDEO ONLINE OP VIDEO PORTAL
• VASTE OPSTELLING (TOEKOMST)
• DOCENT START EN STOPT DE OPNAME
• VIDEO WORDT AUTOMATISCH VERZONDEN NAAR VIDEO PORTAL
KENNISCLIP
•
•
•
•
KENNISCLIP = SPECIFIEKE INFORMATIE OVER 1 ONDERWERP, KORT EN KRACHTIG UITGELEGD
•
TE GEBRUIKEN VOOR:
•
•
TIJDSDUUR: MAXIMAAL 15 MINUTEN
GEEN GELIJKTIJDIGE COMMUNICATIE TUSSEN DOCENT EN LERENDE
HET IS EEN MULTIMEDIAPRESENTATIE, BESCHIKBAAR GESTELD VIA DE ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING, DIE AUDIO EN
POWERPOINT-SLIDES INTEGREERT MET OPTIONEEL EEN VIDEO-OPNAME VAN DE DOCENT DIE IETS UITEENZET
•
•
•
•
BIJSPIJKERMODULE
EXTRA UITLEG VOOR MOEILIJKE PUNTEN
EXTRA MATERIAAL VOOR VERDIEPENDE UITLEG
ALS ONDERDEEL BINNEN JE MODULE
KENNISCLIP BIJ VHL
KENNISCLIP BIJ VHL (MET VIDEO-OPNAME)
KENNISCLIP MAKEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
DOCENT
LES UITSCHRIJVEN / POWERPOINT MAKEN
SAMEN
CONTENT & PRESENTEREN DOORNEMEN / COPYRIGHT CHECK
DOCENT
EXTRA CONTENT TOEVOEGEN / INTERACTIEPLAN / TEMPLATES
TOEPASSEN
SAMEN
TEST OPNAME MAKEN EN EVALUEREN
DOCENT
OPNAMES MAKEN
CIO
OPNAMES ONLINE PLAATSEN
DOCENT
INTERACTIE TOEVOEGEN AAN VIDEO
SAMEN
EVALUEREN ONDER STUDENTEN
KENNISCLIP MAKEN
•
•
•
ROADKIT / VASTE OPSTELLING VAN WEBLECTURES
•
OPNEMEN MET PRESENTATOR
SCREENCAST-O-MATIC.COM/HOGESCHOOLVHL
•
•
•
•
SCHERM OPNEMEN MET AUDIO
VHL HEEFT EEN ABONNEMENT
INLOGGEN MET WACHTWOORD (BIJ CIO BESCHIKBAAR)
ALLEEN TE GEBRUIKEN BINNEN DE VHL GEBOUWEN
DIGITALE SCHOOLBORDEN
•
•
SCHERM OPNEMEN MET AUDIO
MOGELIJKHEID OM TE TEKENEN
•
•
•
WISKUNDIGE BEREKENINGEN / FORMULES
TEKENINGEN MAKEN
COMMENTAAR SCHRIJVEN / TEKENEN BIJ EEN POWERPOINT
INSTRUCTIEVIDEO
• INSTRUCTIEVIDEO = UITLEG GEVEN OVER EEN OPDRACHT OF BIJV. HOE
EEN BEPAALDE HANDELING GAAT
• TIJDSDUUR: MAXIMAAL 10 MINUTEN
• GEEN GELIJKTIJDIGE COMMUNICATIE TUSSEN DOCENT EN LERENDE
• TE GEBRUIKEN VOOR:
•
•
•
HOE JE EEN SOFTWARE PAKKET BEDIENT
HOE EEN BEPAALD APPARAAT WERKT
HOE JE DE OPDRACHT MOET UITVOEREN
• INSTRUCTIEVIDEO BIJ VHL
INSTRUCTIEVIDEO MAKEN
• ROADKIT / VASTE OPSTELLING
• SCREENCAST-O-MATIC.COM/HOGESCHOOLVHL
• DIGITALE SCHOOLBORDEN
• LOSSE CAMERA
• TE LEEN BIJ DE AV-MEDEWERKER
• BEWERKEN MET WINDOWS MOVIE MAKER
INTERACTIEF VIDEOCOLLEGE
• INTERACTIEF VIDEOCOLLEGE = LESGEVEN TUSSEN MEER LOKATIES MET
BEHOUD VAN INTERACTIE
• TIJDSDUUR: 30 MINUTEN OF LANGER
• GELIJKTIJDIGE COMMUNICATIE TUSSEN DOCENT EN LERENDE
• TE GEBRUIKEN VOOR:
•
•
•
LESGEVEN OVER MEERDERE LOKATIES
STAGE BEZOEK
STUDENTEN BETREKKEN DIE IN HET BUITENLAND ZITTEN OF NIET DE
MOGELIJKHEID HEBBEN OM NAAR SCHOOL TOE TE KOMEN
AAN DE SLAG
•
SKYPE
•
•
•
•
•
1 OP 1 COMMUNICATIE (1 OP MEER IS BETAALD) VIA PC, MOBIEL OF TABLET
GEBRUIK VAN VIDEO, AUDIO EN CHAT
GOOGLE HANGOUTS
•
1 OP VEEL COMMUNICATIE VIA PC, MOBIEL OF TABLET
•
GEBRUIK VAN VIDEO, AUDIO EN CHAT
VIDEOCONFERENCE SET
•
•
•
1 OP VEEL COMMUNICATIE
VEEL OP VEEL COMMUNICATIE
GEBRUIK VAN VIDEO EN AUDIO
ROADKIT I.C.M. VIDEO PORTAL
•
•
•
1 OP VEEL COMMUNICATIE
VEEL OP VEEL COMMUNICATIE
GEBRUIK VAN VIDEO, AUDIO, POWERPOINT EN CHAT
FLIPPING THE CLASSROOM
• FLIPPING THE CLASSROOM = EEN ORGANISATIEVORM VAN HET
ONDERWIJS WAARBIJ JE KLASSIKALE ‘KENNISOVERDRACHT’
VERVANGT DOOR VIDEO’S EN EVENTUELE ANDERE VORMEN VAN
ONLINE INSTRUCTIE
• MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT OP!
VIDEO PORTAL
• VIDEO PORTAL: VHL.PRESENTATIONS2GO.EU
• WORDT VIDEO.HVHL.NL
• INLOGGEN MET WUR-ACCOUNT
• MOGELIJKHEDEN VIDEO PORTAL
OVERIG
•
•
•
•
EVENEMENTEN
•
•
REUNIE ALUMNI
SYMPOSIUM
WORKSHOPS
PRESENTATIES
•
•
EXTERNE SPREKERS
AFSTUDEERPRESENTATIES
LIVESTREAMS
•
VISDIEVEN
•
ONDERZOEK
•
ALLEEN BINNEN DE VHL GEBOUWEN!!!
ONDERSTEUNING
Meer informatie is te vinden op intranet:
Intranet > Services > ICT > CIO > Video
Leeuwarden
Contactpersoon: Jan Barens
Functie: Adviseur CIO
E-mail: [email protected]
Telefoon: 058 - 28 46 482
Mobiel: 06 - 23 22 49 10
Velp / Wageningen
Contactpersoon: Maarten van Etten
Functie: Adviseur CIO
E-mail: [email protected]
Telefoon: 026 - 36 95 663
Mobiel: 06 - 12 83 34 95
VRAGEN
• ZIJN ER NOG VRAGEN?

similar documents