De Gulden snede Divina proportia

Report
De Gulden snede
Divina proportia
1.618033988 . . .
Euclides van Alexandrië
was een Griekse wiskundige omstreeks
300 v. Chr.
Hij bedacht
het volgende:
Teken een vierkant
En deel dat in twee
A
B
We noemen het begin
en eind van de onderste
lijn A en B
Teken de onderste
lijn verder door ….
A
B
Met een passen met zet je een
gedeelte van een cirkel zoals op het
voorbeeld.
Noem het punt
waar de passer de
doorgetrokken lijn
doorsnijdt C….
A
B
Met een passer zet je een gedeelte
van een cirkel zoals op het voorbeeld.
C
Geweldig……..
Maar wat is hier nou zo
bijzonder aan?????
A
B
We hebben lijnstuk A B
We hebben lijnstuk A C
En lijnstuk B C
C
Geweldig……..
Maar wat is hier nou zo
bijzonder aan?????
A
1
B
1,618…
De maat van lijnstuk AB = 1
We hebben lijnstuk A C = 1,618…
C
Bij de gulden snede verhoudt
het grootste van de twee delen zich tot het kleinste,
A
1,618
B
:
B
C
1
zoals het gehele lijnstuk zich verhoudt tot het grootste
A
1,618
A
1
C
:
B
A
0,618
B
1
C
Deze verhouding werd vroeger al als erg
fraai ervaren…..
en er werd gebruik van gemaakt in de
architectuur.
Met een schaalbaar sjabloon kunnen
we bekijken waar deze verhoudingen
voorkomen.
A
B
C
Aristoteles
Plato
Pythagoras
Euclides
Zo´n 1500 jaar later……………..
Fibonacci
Leonardo van Pisa
1170 - 1250
Bedenkt de Italiaanse wiskundige Fibonacci
een getallenreeks.
Hij bedenkt een getallenreeks
Over de groei van een konijnenpopulatie
Er was een jong paar konijnen
In de eerste maand konden ze zich nog
niet voortplanten.
In de tweede maand waren ze groot geworden
(snel toch).
In de derde maand kregen ze een stel jong
In hun eerste maand (dus de vierde maand)
konden ook deze zich
nog niet voortplanten.
Maar het eerste paar kreeg weer een stel jongen.
Enzovoort, enzovoort.
Dit levert een getallenreeks op
1 (de eerste maand)
1 (de tweede maand)
2 (de derde maand)
3 (de vierde maand)
5
8
13
21
34
55
89
144
233
377
610
987
1597
2584
4181
6765, 10946, ...
Geweldig mooi
verhaal…..
Maar wat moeten
we hiermee?
Delen we twee opeenvolgende getallen door elkaar……..
:
10946
A
1,618
6765
B
=
:
B
1
1,618………..
C
Fibonnaci vindt dezelfde uitkomst als Euclides op
een heel andere manier
Fibonacci spiraal

similar documents