Het Nieuwe Winkelen - winkelhart

Report
Het Nieuwe Winkelen
Enschede, 4 februari 2014
Agenda
1. Achtergrond HNW
2. Terugblik 2013
a)
Behaalde resultaten
b)
Evaluatie bijeenkomsten winkeliers
3. Vooruitblik 2014
a)
Retail trends
b)
Gezamenlijk adverteren
c)
Beoogde resultaten
4. Afsluiting
1. Achtergrond HNW
Drie ontwikkelingen staan
aan de basis van HNW.
We constateren
ontwikkelingen rondom:
1. Social
2. Mobiel
3. Lokaal
Warenhuismanagement HNW
1. Roel Blaauw
4. Clemens Klappe
2. Rob Duursma
3. Sander Wiegers
5. Judith Damveld
6. Ellen Engbers (EP)
“ALONE WE CAN DO SO LITTLE; TOGETHER
WE CAN DO SO MUCH”
Helen Keller
2. Terugblik HNW 2013
A. BEHAALDE RESULATEN
a)
Gezamenlijke brainstorm sessies
b)
Diverse workshops voor winkeliers
c)
En ontwikkeling van gezamenlijke
campagnes
2. Terugblik HNW 2013
A. BEHAALDE RESULATEN
2. Terugblik HNW 2013
B. EVALUATIE BIJEENKOMSTEN WINKELIERS
• Mooie voorbeelden in de presentatie
• Inspirerend
• Informatief en nuttig
• Lekker gebrainstormd
• Wij gaan opwaarts in een neerwaartse spiraal!
• Helder, informatief, to the point
• Iedere ondernemer zou dit interessant moeten vinden.
•
Liever de bijeenkomsten 1x in de zes weken.
•
Jammer dat er weer zo weinig opkomst was
•
Jammer dat er zo weinig animo is.
•
Had wel meer deelnemers verwacht.
•
Ik had meer ondersteuning voor social media
verwacht.
2. Terugblik HNW 2013
B. EVALUATIE BIJEENKOMSTEN WINKELIERS
• 92% zou de bijeenkomst aanraden aan andere winkeliers
• 75% van de winkeliers vond het contact met het Warenhuis
management goed.
• 96% van de winkeliers vond de presentaties/workshops goed
3. Vooruitblik HNW 2014
A. RETAIL TRENDS
Hoe houden wij het winkelgebied
aantrekkelijk voor consumenten?
•
•
Welke acties kunnen we gezamenlijk initiëren voor Enschede
binnenstad?
Hoe kunnen we inspelen op mobiele, sociale en lokale
ontwikkelingen?
3. Vooruitblik HNW 2014
B. GEZAMENLIJK ADVERTEREN
•
Gezamenlijke inkoop van één of meerdere pagina’s in de Huisaan-Huis (bereik: 65.000 Enschedeërs).
•
Gezamenlijk een sterke uitstraling als winkelstad.
•
Groot bereik binnen Enschede en omstreken.
•
Financiële voordelen door gezamenlijke inkoop.
3. Vooruitblik HNW 2014
C. BEOOGDE RESULTATEN
•
Kennis over ontwikkelingen in de retail blijven delen en met elkaar ook
kennis ontwikkelen.
•
Winkeliers verbinden en de samenwerking tussen winkeliers stimuleren.
•
Groei van gemiddeld aantal deelnemers tijdens bijeenkomsten HNW.
•
Samenwerking van acties stimuleren en vergroten.
•
Tevredenheid over bijeenkomsten HNW continueren.
Sluit aan bij de bijeenkomsten van Het Nieuwe Winkelen!
AFSLUITING

similar documents