Presentatie Zaalhockey seizoen 2014-2015

Report
Informatie-avond zaalhockey
Seizoen 2014 - 2015
Cartouche
17 november 2014
Afgelastingen
• Wedstrijden worden niet ingehaald!
• Centrale afgelastingen op de website van de knhb
(competitie>zaalhockey>districten)
(competitie>afgelastingen>veldhockey>zaalhockey)
• Decentrale afgelasting in onderling overleg betrokken zaalcommissarissen. Via groeps-SMS worden teams
geïnformeerd.
• Check uiterlijk vrijdag voorafgaand aan de wedstrijd de
hockeyapp voor het actuele programma!
Uitrusting
Schoenen
• Schoon, lichte zool en niet buiten gedragen
• Ook verplicht voor coaches, zaalleiding en scheidsrechters
• Zaalbeheerders kunnen aanvullende eisen stellen
Overtreders kan de toegang tot de hal ontzegd worden.
Sticks en handschoen
• In de sporthallen stelt de zaalbeheerder
het gebruik van zaalstick verplicht.
• Handschoen is verplicht!!
Legguards
• Legguards, klompen en andere uitrustingsstukken mogen
geen scherpe kanten of uitsteeksels hebben.
• Metalen gespen ten strengste verboden!
• Hard plastic gespen afplakken!
Let op!
Een zaalbeheerder kan ook het spelen met afgeplakte gespen
verbieden om mogelijke schade aan de vloer te voorkomen..
Begeleiding
• Coach is verantwoordelijk bij jeugdteams
• Bij een jeugdteam is een meerderjarige begeleider van
gelijke sekse aanwezig, vooral bij verblijf in de kleedkamer
• Aanvoerder is verantwoordelijk bij seniorenteams
• Verplichte taak: bewaken van goed gedrag teamleden c.s.
(afval, schade, hinder, enz.).
• Zaalleider kan coach hierop aanspreken.
Dit betekent o.a.:
– niet hockeyen in gangen, kleedkamers of
buiten het veld,
– bij eventuele schade wordt resp. club, team,
speler of coach aansprakelijk gesteld.
Zaalleiding
• Twee personen (in & om zaal)
• Toezicht op aantal mensen op bank (6+4)
• Bewaken bloktijd (2 uur, m.u.v. toppoules)
• Teams instrueren over neerleggen/opruimen balken
• Begeleiden opruimen afval en zo nodig melding maken
• Toezien op volledig invullen en ondertekenen van de
wedstrijdformulieren
• In alle gevallen geldt dat een aanwijzing van
de zaalleiding dient te worden opgevolgd.
Zo nodig kan de districtscommissie zaalhockey
aanvullende eisen stellen aan de zaalleiding.
Wedstrijdduur en bloktijd
Reguliere wedstrijden:
Bloktijd zaalleiding : 2 uur
Wedstrijdduur
: 1x 35 minuten
Scheidsrechters
: na ca. 17 minuten wisselen
TOP-poules en 1e klasse standaard:
Wedstrijdduur
Rust
Scheidsrechters
: 2x 20 minuten.
: 5 minuten; wisseling speelhelft en bank
: wisselen niet
Aanvangstijd, wedstrijdduur en eindtijd
• Sporthallen voor bepaalde tijd gehuurd
• De wedstrijdtijd gaat in op de vastgestelde aanvangstijd
• Aanvang 1e wedstrijd vaak openingstijd sporthal!
• 3 wedstrijden in 2 uur
• De tijd wordt tijdens de wedstrijd nooit stil gezet
• Zonodig gelijkmatig inkorten van speeltijd, door zaalleiding.
• Hierover is geen discussie mogelijk!
• Maak snel ruimte voor volgende spelronde
• Handel administratie desnoods af aan de bar
Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF)
Alle wedstrijden worden net als op het veld digitaal
afgewikkeld
Dat betekent:
• De coach maakt de spelerslijst in orde en geeft de
verificatiecode aan de scheidsrechter
• Scheids controleert de spelerslijst en vult de uitslag in en
eventuele kaarten. Beide scheidsrechters accorderen.
• Coach kan uitslag inzien en moet dit goedkeuren
Arbitrage
• Bondsarbitrage:
• Standaard District Top en 1e klasse heren en dames
• Top A en B klasse jongens en meisjes
• Seniorenteams leveren 2 bevoegde C-scheidsrechters uit
een ander team die in het blok de wedstrijd fluiten, waarbij
het eigen team niet speelt.
• Jeugd teams leveren één bevoegde C-scheidsrechter die
samen met de collega van de tegenstander de wedstrijden
van het eigen team fluit.
• Voor Jongste Jeugd teams geldt de regel van Jeugd teams
met dien verstande dat dit een spelleider is.
Tuchtregels en boetes
• Als er een gele of rode kaart gegeven wordt:
• Betaalt de overtreder een boete;
• Bij een 2e of 3e gele kaart volgt spelverbod bij volgende
wedstrijden;
• Rode kaart bij verbaal geweld = spelverbod 1 wedstrijd
• Bij verwensingen over ziektes of schelden =
spelverbod voor 2 wedstrijden.
• Tip: neem contact op met Tuchtcommissie.
Arbitrage commissie
Han Smulders
Tactiek en Techniek
Timmo Kranstauber

similar documents