PowerPoint-presentatie

Report
Workshop: De vloot van kerken –
samenwerking
Samenwerking met andere kerken
Of
Met verenigingen in het dorp of de
wijk
Workshop: De vloot van kerken –
samenwerking
• Waarom is het zo belangrijk voor de kerk om
te blijven
• In het dorp of de wijk
• Zelfstandig
• Met hun eigen traditie, gewoonten, vormen
Workshop: De vloot van kerken –
samenwerking
• Waarom willen we zo nodig kerk zijn?
• Wat hebben mensen er aan?
Workshop: De vloot van kerken –
samenwerking
• Om wat voor mensen gaat het eigenlijk of
• Wie zijn die mensen waarvoor wij kerk willen
zijn
• Wie zijn die mensen met wie wij samen kerk
willen zijn
Workshop: De vloot van kerken –
samenwerking
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gemeente A heeft 200 mensen in de kaartenbak; het aantal kerkgangers is ongeveer 20 per zondag
en de kerkenraad bestaat uit voorzitter, scriba en kerkrentmeester. Er is al verschillende keren
geprobeerd om nieuwe kerkenraadsleden te werven, maar dat is steeds niet gelukt, of wel gelukt
en vervolgens mis gegaan, omdat mensen zich wel verplicht voelen maar het om verschillende
redenen niet waar kunnen maken.
Gemeente A is een dorpsgemeente: een oud kerkgebouw, prachtig gerestaureerd, midden op het
dorp: een gebouw waar ieder dorpslid trots op is.
Gemeente A heeft een behoorlijk vermogen: zo ongeveer € 500.000,-. En er is een pastorie, die
wordt verhuurd en een begraafplaats.
Het aantal mensen loopt terug en dat gaat bij vlagen: overlijdt iemand, dan is dat een afname, komt
er wat bij, dan is dat mooi meegenomen, maar gebeurt heel erg weinig. Dat betekent terugloop in
ledental.
Leeftijdsopbouw: 75 % van de leden is ouder dan 60, 50% ouder dan 70, 5% jonger dan 35.
Buurgemeente B is een kleine gemeente, vergelijkbaar met A, maar sterk liturgisch, minstens zo
veel vermogen als A en een parttime-predikant.
Buurgemeente C is een wat grotere gemeente met een full time predikant. Geen vermogen, wel
mensen.
Buurgemeente D is een stadsgemeente met meerdere predikanten.
Workshop: De vloot van kerken –
samenwerking
• Valkuilen
– Fusie
– Oplossing, het is geregeld
– Snelheid
– Veel energie stoppen in de regelzaken
– Onvoldoende communiceren
– (on)duidelijk einddoel
Workshop: De vloot van kerken –
samenwerking
• Wat levert het op
– De vreugde van het delen
– Meer aandacht voor de inhoud
– Er kunnen dingen die je alleen niet kunt
Workshop: De vloot van kerken –
samenwerking
• Voorbeelden van geslaagde samenwerking
• Voorbeelden van mislukte samenwerking
• Voorbeelden van samenwerking die niet van
de grond komt
• Waarom doen kerkenraden zo moeilijk over
samenwerking
• Waarom heeft de landelijke kerk daar zo
weinig visie op

similar documents