1.2 Baas binnen de eigen grenzen

Report
1.2 Baas binnen de eigen grenzen
Binnen de grenzen
Territorium: al het land en water dat binnen de landsgrenzen ligt.
(gebied waarover iemand de macht heeft)
Nederland is soeverein.(eigen baas in eigen gebied )
De regering maakt regels en wetten, waar
iedereen zich aan moet houden.
De regering maakt wel afspraken met
andere landen.
Exclusiviteit: het alleenrecht op een
gebied.
Soevereiniteit: andere landen erkennen
dit alleenrecht
1.2 Baas binnen de eigen grenzen
Het Nederlandse territorium
Territorium Nederland is relatief klein. 18% bestaat uit water.
Nederland is afgrensbaar (de grens is dus controleerbaar).
Het land heeft rechten (vis en delfstoffen) en plichten
(onderzoek) in dat gebied.
Wanneer ben je een land?
Als je een territorium (land, zee en lucht) hebt met grenzen en er
sprake is van soevereiniteit en exclusiviteit
Exclusiviteit en soevereiniteit
Wateren grenzend aan een land tot een bepaalde afstand waarbinnen dit land zijn wetten zelf kan bepalen,
en waarbij de rechtspraak in zijn bevoegdheid ligt
Het Nederlandse luchtterritorium
De lucht boven een land behoort ook bij het territorium van dat land
1.2 Baas binnen de eigen grenzen
Territoriale wateren: het gebied tot 12 zeemijl (= ong. 22 km) van de kustlijn, dat
hoort bij Nederland.
Exclusieve economische zone. Het VN-zeerechtverdrag (1982) regelt welk stuk zee
bij welk land hoort. Soms zijn afspraken nodig, iedereen wil zo veel mogelijk zee.
Exclusieve economische zone (EEZ): maximaal 200 zeemijl vanaf de kust.
Continentaal plat: deel van de zeebodem dat aan een land grenst en bij dat land
hoort
1.2 Baas binnen de eigen grenzen
Exclusieve economische
zone (EEZ): maximaal
200 zeemijl vanaf de
kust.
Het land heeft rechten
(vis en delfstoffen) en
plichten (onderzoek) in
dat gebied.
Landen willen vaak een zo groot mogelijk deel van de zee omdat deze waardevol is.
De Noordzee is te klein om alle kustlanden een gebied van 200 zeemijl toe te wijzen. In zo’n geval zijn internationale afspraken
nodig om grenzen vast te leggen.
Marine en Kustwacht
1.2 Baas binnen de eigen grenzen
1 Territorium: land en water(territoriale wateren)
2 Luchtterritorium
3 Continentaal plat
4 afgrensbaar ( grenzen: natuurlijke, kunstmatige, hard en zacht)
Is deze grens hard (gesloten) of zacht (open)?

similar documents