Universal Design for Learning Moet mijn lesmateriaal dan zo

Report
Universal Design for Learning
Moet mijn lesmateriaal dan zo anders?
10 december 2012
Congres ‘Dé blikopener voor Inclusief Hoger Onderwijs’
Handicap + Studie
Leen Thienpondt
Meggie Verstichele
1
I N H O U D
1. Opbouw
1.
Opbouw
2.
SIHO
3.
Universal Design
Lesmateriaal
Thema:
 Zo toegankelijk mogelijk onderwijs
 Tegemoet komen aan de diversiteit
tussen studenten.
 Lesmateriaal.
Inhoud:
 Reflecteren over lesmateriaal
 Informatie en concrete tips
 Casus Vlaamse Hoger Onderwijs
2
I N H O U D
2.Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs
1.
Opbouw
2.
SIHO
3.
Universal Design
Lesmateriaal
 Ondersteuning alle Vlaamse
hogescholen en universiteiten
 Realisatie gelijke kansen en
volwaardige participatie
3
I N H O U D
2.Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs
1.
Opbouw
2.
SIHO
3.
Universal Design
Lesmateriaal
www.siho.be
4
I N H O U D
2.Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs
1.
Opbouw
2.
SIHO
Hoe zetten we in op UDL?
3.
Universal Design
Lesmateriaal
 Verwijzingen naar UDL
 Intensiever: Vormingen, coachingen
• Op vraag / op maat
• 4 coachingmomenten
•
•
•
•
Theorie van UDL
Lesmateriaal
ICT-tools
Evaluatie
• Intensieve training-dag UDL
5
I N H O U D
2.Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs
1.
Opbouw
2.
SIHO
Hoe zetten we in op UDL?
3.
Universal Design
Lesmateriaal
 Ontwikkeling materiaal
• UDL Checklist
• www.siho.be/udl
• Gids ‘Succesvol studeren’
 Feedback en monitoring
6
7
I N H O U D
3. Universal Design Lesmateriaal
1.
Opbouw
2.
SIHO
3.
Universal Design
Lesmateriaal
 Houdt al van bij het ontwerp van het
materiaal rekening met diversiteit.
 Centraal: variatie en flexibiliteit.
→ minder aanpassingen van one-sizefits-all-materiaal.
→ betere leeromgeving voor iedereen.
8
Lesmateriaal
9
UDL Principe 1:
Informatie
aanbieden.
UDL Principe 2:
Actie en
expressie.
UDL Principe 3:
Betrokkenheid.
10
I N H O U D
a) Algemene tips
1.
Opbouw
2.
SIHO
3.
Universal Design
Lesmateriaal
 Duidelijke eisen en verwachtingen van
het opleidingsonderdeel
•Algemene tips
•Informatie aanbieden
•Actie en expressie
•Betrokkenheid
•Feedback
11
I N H O U D
a) Algemene tips
1.
Opbouw
2.
SIHO
3.
Universal Design
Lesmateriaal
•Algemene tips
 Duidelijke eisen en verwachtingen van
het opleidingsonderdeel:
Casus Vlaamse Hoger Onderwijs,
Prof. Martin Valcke
•Informatie aanbieden
•Actie en expressie
•Betrokkenheid
•Feedback
12
I N H O U D
a) Algemene tips
1.
Opbouw
2.
SIHO
3.
Universal Design
Lesmateriaal
 Duidelijke eisen en verwachtingen van
het opleidingsonderdeel: Leerdoelen
in de cursus vermelden.
•Algemene tips
•Informatie aanbieden
•Actie en expressie
•Betrokkenheid
•Feedback
13
I N H O U D
a) Algemene tips
1.
Opbouw
2.
SIHO
3.
Universal Design
Lesmateriaal
 Korte informatie over lesgever
 Hoe te bereiken?
•Algemene tips
•Informatie aanbieden
•Actie en expressie
•Betrokkenheid
•Feedback
14
I N H O U D
a) Algemene tips
1.
Opbouw
2.
SIHO
3.
Universal Design
Lesmateriaal
 Korte informatie over lesgever
 Hoe te bereiken?
•Algemene tips
•Informatie aanbieden
•Actie en expressie
•Betrokkenheid
•Feedback
15
I N H O U D
a) Algemene tips
1.
Opbouw
2.
SIHO
3.
Universal Design
Lesmateriaal
 Verplichte + aangewezen literatuur
 Waar?
 Waarom?
•Algemene tips
•Informatie aanbieden
•Actie en expressie
•Betrokkenheid
•Feedback
16
I N H O U D
a) Algemene tips
1.
Opbouw
2.
SIHO
3.
Universal Design
Lesmateriaal
 Verplichte + aangewezen literatuur
•Algemene tips
•Informatie aanbieden
•Actie en expressie
•Betrokkenheid
•Feedback
17
I N H O U D
a) Algemene tips
1.
Opbouw
2.
SIHO
3.
Universal Design
Lesmateriaal
 Waar kunnen studenten terecht voor
ondersteuning?
•Algemene tips
•Informatie aanbieden
•Actie en expressie
•Betrokkenheid
•Feedback
18
I N H O U D
a) Algemene tips
1.
Opbouw
2.
SIHO
3.
Universal Design
Lesmateriaal
 Waar kunnen studenten terecht voor
ondersteuning?
•Algemene tips
•Informatie aanbieden
•Actie en expressie
•Betrokkenheid
•Feedback
19
I N H O U D
b) Principe 1: informatie aanbieden
1.
Opbouw
2.
SIHO
3.
Universal Design
Lesmateriaal
 Inspelen op verscheidenheid
 Vermijden dubbelzinnigheid
•Algemene tips
•Informatie aanbieden
•Actie en expressie
•Betrokkenheid
•Feedback
20
21
I N H O U D
b) Principe 1: informatie aanbieden
1.
Opbouw
2.
SIHO
3.
Universal Design
Lesmateriaal
 Presenteer je informatie op
verschillende manieren
•Algemene tips
•Informatie aanbieden
•Actie en expressie
•Betrokkenheid
•Feedback
22
I N H O U D
b) Principe 1: informatie aanbieden
1.
Opbouw
2.
SIHO
3.
Universal Design
Lesmateriaal
 Presenteer je informatie op
verschillende manieren
•Algemene tips
•Informatie aanbieden
•Actie en expressie
•Betrokkenheid
•Feedback
23
I N H O U D
b) Principe 1: informatie aanbieden
1.
Opbouw
2.
SIHO
3.
Universal Design
Lesmateriaal
•Algemene tips
 Presenteer je informatie op
verschillende manieren
Bv. Powerpoint
•Informatie aanbieden
•Actie en expressie
•Betrokkenheid
•Feedback
24
I N H O U D
b) Principe 1: informatie aanbieden
1.
Opbouw
2.
SIHO
3.
Universal Design
Lesmateriaal
•Algemene tips
 Presenteer je informatie op
verschillende manieren
Bv. Powerpoint
•Informatie aanbieden
•Actie en expressie
•Betrokkenheid
•Feedback
25
I N H O U D
b) Principe 1: informatie aanbieden
1.
Opbouw
2.
SIHO
3.
Universal Design
Lesmateriaal
•Algemene tips
 Toegankelijk lesmateriaal
bv. tekst achter belangrijke
afbeeldingen.
•Informatie aanbieden
•Actie en expressie
•Betrokkenheid
•Feedback
26
I N H O U D
b) Principe 1: informatie aanbieden
1.
Opbouw
2.
SIHO
3.
Universal Design
Lesmateriaal
•Algemene tips
•Informatie aanbieden
•Actie en expressie
•Betrokkenheid
•Feedback
 Meer info over de toegankelijkheid van
lesmateriaal vergroten:






Toegankelijk studiemateriaal.
Best practice in digital documents.
Accessible Digital Office Document
(ADOD) Project.
Documenttoegankelijkheid.
Youtube Captions.
…
27
I N H O U D
b) Principe 1: informatie aanbieden
1.
Opbouw
2.
SIHO
3.
Universal Design
Lesmateriaal
•Algemene tips
•Informatie aanbieden
•Actie en expressie
 Link naar meer informatie
Bv.
• Extra informatie via leerplatform.
• Extra oefeningen voor zij die
interesse hebben in meer praktijk.
•Betrokkenheid
•Feedback
28
I N H O U D
b) Principe 1: informatie aanbieden
1.
Opbouw
2.
SIHO
3.
Universal Design
Lesmateriaal
 Link naar meer informatie
•Algemene tips
•Informatie aanbieden
•Actie en expressie
•Betrokkenheid
•Feedback
29
I N H O U D
b) Principe 1: informatie aanbieden
1.
Opbouw
2.
SIHO
3.
Universal Design
Lesmateriaal
•Algemene tips
 Identificeer essentiële concepten.
 Leg ze op verschillende manier uit.
bv. Wordle.
•Informatie aanbieden
•Actie en expressie
•Betrokkenheid
•Feedback
30
I N H O U D
b) Principe 1: informatie aanbieden
1.
Opbouw
2.
SIHO
3.
Universal Design
Lesmateriaal
 Identificeer essentiële concepten.
 Leg ze op verschillende manier uit.
•Algemene tips
•Informatie aanbieden
Bv. Mindmap
•Actie en expressie
•Betrokkenheid
•Feedback
31
I N H O U D
b) Principe 1: informatie aanbieden
1.
Opbouw
2.
SIHO
3.
Universal Design
Lesmateriaal
 Bied structuur aan.
bv. structuurkolom
•Algemene tips
•Informatie aanbieden
•Actie en expressie
•Betrokkenheid
•Feedback
32
I N H O U D
b) Principe 1: informatie aanbieden
1.
Opbouw
2.
SIHO
3.
Universal Design
Lesmateriaal
 Bied structuur aan.
•Algemene tips
•Informatie aanbieden
•Actie en expressie
•Betrokkenheid
•Feedback
33
I N H O U D
b) Principe 1: informatie aanbieden
1.
Opbouw
2.
SIHO
3.
Universal Design
Lesmateriaal
 Bied je cursus op verschillende
manieren aan (papier, digitaal,…)
•Algemene tips
•Informatie aanbieden
•Actie en expressie
•Betrokkenheid
•Feedback
“Alle cursussen voor mijn vak worden nu reeds
digitaal aangeboden.” (docent)
34
I N H O U D
b) Principe 1: informatie aanbieden
1.
Opbouw
2.
SIHO
3.
Universal Design
Lesmateriaal
 Bied je cursus op verschillende
manieren aan (papier, digitaal,…)
•Algemene tips
•Informatie aanbieden
•Actie en expressie
•Betrokkenheid
•Feedback
35
I N H O U D
b) Principe 1: informatie aanbieden
1.
Opbouw
2.
SIHO
3.
Universal Design
Lesmateriaal
•Algemene tips
•Informatie aanbieden
•Actie en expressie
•Betrokkenheid
•Feedback
“Doordat de cursussen digitaal ter
beschikking worden gesteld, ben ik in de
mogelijkheid om mijn cursussen door te
nemen met leessoftware. Dat zorgt ervoor dat
ik op een hoger tempo cursussen kan
verwerken, maar anderzijds ook dat ik minder
kans maak om zaken fout te lezen en
bijgevolg ook fout te leren.”
36
I N H O U D
c) Principe 2: actie en expressie
1.
Opbouw
2.
SIHO
3.
Universal Design
Lesmateriaal
 Inspelen op verscheidenheid
 Sterktes laten tonen
•Algemene tips
•Informatie aanbieden
•Actie en expressie
•Betrokkenheid
•Feedback
37
I N H O U D
c) Principe 2: actie en expressie
1.
Opbouw
2.
SIHO
3.
Universal Design
Lesmateriaal
 Zorg dat je studenten op verschillende
manieren met materiaal kunnen
omgaan.
•Algemene tips
•Informatie aanbieden
•Actie en expressie
•Betrokkenheid
•Feedback
Bv. UDL in les biologie.
Bv. Sprint.
38
I N H O U D
c) Principe 2: actie en expressie
1.
Opbouw
2.
SIHO
3.
Universal Design
Lesmateriaal
•Algemene tips
 Zorg dat je studenten op verschillende
manieren met materiaal kunnen
omgaan.
Bv. Wiki’s en samenwerking,
peerfeedback,…
•Informatie aanbieden
•Actie en expressie
•Betrokkenheid
•Feedback
39
I N H O U D
c) Principe 2: actie en expressie
1.
Opbouw
2.
SIHO
3.
Universal Design
Lesmateriaal
 Geef belangrijke data weer.
•Algemene tips
•Informatie aanbieden
•Actie en expressie
•Betrokkenheid
•Feedback
40
I N H O U D
c) Principe 2: actie en expressie
1.
Opbouw
2.
SIHO
3.
Universal Design
Lesmateriaal
 Geef belangrijke data weer.
•Algemene tips
•Informatie aanbieden
•Actie en expressie
•Betrokkenheid
•Feedback
41
I N H O U D
d) Principe 3: betrokkenheid
1.
Opbouw
2.
SIHO
3.
Universal Design
Lesmateriaal
 Inspelen op verscheidenheid
 Creëren van doorzetting
•Algemene tips
•Informatie aanbieden
•Actie en expressie
•Betrokkenheid
•Feedback
42
I N H O U D
d) Principe 3: betrokkenheid
1.
Opbouw
2.
SIHO
3.
Universal Design
Lesmateriaal
 Bied opties en geef ze in je cursus
aan.
•Algemene tips
•Informatie aanbieden
•Actie en expressie
•Betrokkenheid
•Feedback
43
I N H O U D
d) Principe 3: betrokkenheid
1.
Opbouw
2.
SIHO
3.
Universal Design
Lesmateriaal
 Bied opties en geef ze in je cursus
aan.
•Algemene tips
•Informatie aanbieden
•Actie en expressie
•Betrokkenheid
•Feedback
44
I N H O U D
d) Principe 3: betrokkenheid
1.
Opbouw
2.
SIHO
3.
Universal Design
Lesmateriaal
•Algemene tips
 Bezorg presentaties op voorhand.
 Moedig notities van medestudenten
aan. bv. Smartpen.
•Informatie aanbieden
•Actie en expressie
•Betrokkenheid
•Feedback
45
I N H O U D
d) Principe 3: betrokkenheid
1.
Opbouw
2.
SIIHO
3.
Universal Design
Lesmateriaal
 Bezorg presentaties op voorhand.
 Moedig notities van medestudenten
aan.
•Algemene tips
•Informatie aanbieden
•Actie en expressie
•Betrokkenheid
•Feedback
46
I N H O U D
d) Principe 3: betrokkenheid
1.
Opbouw
2.
SIHO
3.
Universal Design
Lesmateriaal
 Bied mogelijkheden voor studenten
om zichzelf in te schatten en bij te
sturen.
•Algemene tips
•Informatie aanbieden
bv. Hot Potatoes.
•Actie en expressie
•Betrokkenheid
•Feedback
 Zorg dat je inhoud relevant, waardevol
en up-to-date is.
47
I N H O U D
d) Principe 3: betrokkenheid
1.
Opbouw
2.
SIHO
3.
Universal Design
Lesmateriaal
 Bied mogelijkheden voor studenten
om zichzelf in te schatten en bij te
sturen.
•Algemene tips
•Informatie aanbieden
•Actie en expressie
•Betrokkenheid
•Feedback
48
I N H O U D
d) Principe 3: betrokkenheid
1.
Opbouw
2.
SIHO
3.
Universal Design
Lesmateriaal
 Bied mogelijkheden voor studenten
om zichzelf in te schatten en bij te
sturen.
•Algemene tips
•Informatie aanbieden
•Actie en expressie
•Betrokkenheid
•Feedback
49
I N H O U D
d) Principe 3: betrokkenheid
1.
Opbouw
2.
SIHO
3.
Universal Design
Lesmateriaal
 Zorg dat je inhoud relevant, waardevol
en up-to-date is.
•Algemene tips
•Informatie aanbieden
•Actie en expressie
•Betrokkenheid
•Feedback
50
Brainwriting
1.
2.
Idee 1
3.
Idee 2
Idee 3
1a.
2a.
3a.
1b.
2b.
3b.
51
I N H O U D
e) feedback
1.
Opbouw
2.
SIHO
3.
Universal Design
Lesmateriaal
•Algemene tips
•Informatie aanbieden
•Actie en expressie
 Gemakkelijker toegang info, bv. via
internet.
 Verschillende formats, cf.
verschillende leerstijlen.
 Ondertitelde video voor velen nuttig.
•Betrokkenheid
•Feedback
 Betere voorbereiding door
presentaties op voorhand.
 Notities Smartpen: betere focus,
herbeluisteren, notities,…
 …
52
Vragen? Opmerkingen?
53
I N H O U D
Meer informatie
1.
Opbouw
2.
SIHO
3.
Universal Design
Lesmateriaal
 Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs
 www.siho.be
 [email protected]
 0473/59.09.72
 CAST
 www.cast.org
54
Bedankt voor uw aandacht!
55

similar documents