Kwaliteitsregistratie

Report
KWALITEITSREGISTRATIE VOOR
VERPLEEGKUNDIGEN, HOE EN
WAAROM?
J. (John) Blok, MANP
Verpleegkundig specialist intensieve zorg, cardiologie
Even voorstellen
John Blok, MANP
Verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische
aandoeningen
Geregistreerd in BIG-register artikel 14 in het specialisten
register
Daarmee uitgeschreven uit het verpleegkundige register
artikel 3
Kwaliteit hoog in het vaandel
Ziekenhuis top 100
Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht is het beste ziekenhuis van het land. Het hospitaal staat
op de eerste plaats van de AD Ziekenhuis Top 100. Het Albert Schweitzer presteert op veel gebieden
bovengemiddeld goed, zoals ingrepen bij hart- en vaataandoeningen en kankeroperaties.
© AD.In het algemeen is de ziekenhuiszorg in het afgelopen jaar opnieuw verbeterd, concludeert de krant.
Complexe operaties worden vaker door ervaren medische teams uitgevoerd en patiënten hoefden minder
vaak een tweede keer onder het mes vanwege een complicatie.
Kwaliteitsdocumentatie van groot belang








Meer inzicht in wat we doen
Meer inzicht in hoe we het regelen
Meer inzicht in waarom het zo gaat
Meer inzicht in……..
Meer controle op wat we doen
Meer controle op hoe we het regelen
Meer controle op waarom het zo gaat
Meer controle op ………
De zorgvraag van de patiënt staat centraal
De zorgvraag van de patiënt staat centraal
Zorgplan
De zorgvraag van de patiënt staat centraal
Protocol
Zorgplan
De zorgvraag van de patiënt staat centraal
Richtlijn
Protocol
Zorgplan
De zorgvraag van de patiënt staat centraal
Richtlijn
Protocol
Zorgplan
Checklist
De zorgvraag van de patiënt staat centraal
Richtlijn
Protocol
Zorgplan
Checklist
Evaluatie
De zorgvraag van de patiënt staat centraal
Richtlijn
Protocol
Zorgplan
Checklist
Evaluatie
Supervisie
De zorgvraag van de patiënt staat centraal
Richtlijn
Protocol
Zorgplan
Checklist
Evaluatie
Supervisie
Registratie BIG register




Verpleegkundigen BIG register art. 3
Per 5 jaar herregistratie (twee criteria)
Werkervaringseis
Scholingseis
Werkervaringseis




1)
2)
3)
4)
2080 uur werken per 5 jaar (8 uur per week)
Ziekte en officiële feestdagen mag je meetellen!
Geen onderscheid betaald of vrijwilligerswerk
Moet wel aan vakinhoudelijke eisen voldoen:
De werkzaamheden liggen op het gebied van de individuele gezondheidszorg,
De werkzaamheden vallen binnen het deskundigheidsgebied waarvoor herregistratie
wordt aangevraagd,
De werkzaamheden worden tenminste op hetzelfde niveau uitgevoerd van de
opleiding van het beroep waarvoor herregistratie wordt aangevraagd.
Uitzonderingen voor werken in buitenland en bijvoorbeeld docenten
Scholingseis



Als niet aan de werkervaringseis wordt voldaan
dan moet voor het einde van de
herregistratieperiode scholing worden gevolgd om
toch voor herregistratie in aanmerking te komen.
Hierbij moeten de kerncompetenties worden
getoetst door een daarvoor gerechtigde
opleidingsinstantie.
Periodiek registratiecertificaat (PRC)
Herregistratie in specialistenregister

Minimaal 4160 uur per 5 jaar (16 uur per week)
Werkgeversverklaring verplicht
40 uur geaccrediteerde bij/nascholing per jaar
8 uur intercollegiale toetsing per jaar
Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten:

Publiceren

Onderzoek

Scholing geven of begeleiding op werkvloer

Deelnemen in besturen en commissies




Kwaliteitsregister V&V





Voor registratie in BIG register is inschrijving in het
kwaliteitsregister niet nodig.
Inschrijving in het kwaliteitsregister is niet verplicht
Lidmaatschap V&VN niet nodig voor inschrijving in
het kwaliteitsregister
Je kunt jezelf inschrijven
Soms collectief geregeld via de instelling waar je
werkzaam bent
Kwaliteitsregister V&V

45 deskundigheidsgebieden waar je kunt inschrijven
Toelatingseisen voor deskundigheidsgebieden
Voor de IC een LRVV of CZO erkend diploma

intensive care verpleegkundige

intensive care kinderverpleegkundige

Intensive care neonatologieverpleegkundige


Doel van het Kwaliteitsregister V&V




Online registratie systeem voor het bijhouden
deskundigheidsbevorderende activiteiten
Op basis van “professionele standaard” opgesteld
door beroepsgroepen zelf i.s.m. werkgevers,
zorgverzekeraars, opleiders en
patiëntenorganisaties
Accreditatie is van belang, daarmee is goede
kwaliteit van de scholingen geborgd
Je vak bijhouden op verschillende gebieden
verdeeld over de 7 CanMEDS competenties
CanMEDS competenties
©2001 – 2005 The Royal College of Physicians and Surgeons of Canada
Beter goed gejat dan slecht bedacht
Kwaliteitsregister V&V
Het Kwaliteitsregister biedt voordelen voor alle betrokkenen
Verpleegkundigen en verzorgenden




krijgen beter inzicht in hun bevoegdheden en bekwaamheden;
kunnen aan cliënten, collega’s en werkgevers laten zien dat ze deskundig zijn en dat ze die
deskundigheid op peil houden;
kunnen hun leidinggevende beter uitleggen welke bijscholing zij nodig hebben om cliënten
beter te kunnen behandelen;
besparen tijd bij het zoeken naar geaccrediteerde cursussen en opleidingen.
Aanbieders deskundigheid

staan op de juiste plek met hun aanbod om de doelgroep te bereiken;

besparen kosten voor promotie.
Kwaliteitsregister V&V
Zorginstellingen
 hebben op elk moment zicht op de deskundigheid van hun
medewerkers;
 weten daardoor of zij voldoen aan de eisen uit de Kwaliteitswet
Zorginstellingen;
 het Kwaliteitsregister is relatief goedkoop door de grote aantallen
deelnemers;
 daarmee hebben zij een eenvoudig en relatief goedkoop instrument
in handen om goede zorg te kunnen leveren.
Patiënten/cliënten
 weten dat geregistreerde verpleegkundigen en verzorgenden hun
vak bijhouden.
Als u alles netjes bijhoud ……
Als u alles netjes bijhoudt ……

similar documents