KONFERENCIA MVP 2010

Report
Moderné vzdelávanie
pre vedomostnú
spoločnosť/
Projekty sú spolufinancované zo
zdrojov EÚ.
KONFERENCIA MVP 2010 - Banská Bystrica
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
Moderné vzdelávanie
pre vedomostnú
spoločnosť/
Projekty sú spolufinancované zo
zdrojov EÚ.
KONFERENCIA MVP 2010 - Banská Bystrica
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
• 19% zariadení
používaných dnešnými
študentmi je mobilných.
V roku 2011 to bude až
50%
• Uvedené čísla zahŕňajú
laptopy, tablety a
počítače pre žiakov, nie
však mobilné telefóny,
handheldy a herné
systémy
TopSoft BSB s.r.o.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
Zariadenia
Interaktívne
pre žiakov
Tablety
Handheldy
Laptopy
PC
Laptopy
Macintosh
Interaktíívne
tabule
Počet zariadení podľa odpovedí technických riaditeľov
Celkový medziročný nárast
TopSoft BSB s.r.o.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
Premena školy a premena triedy s IKT
„Informačné a komunikačné
technológie patria do rúk
deťom, pretože im poskytujú
jedinečné príležitosti pre
nové, aktuálne a
atraktívne učenie sa ,
príležitosti pre skúmanie,
komunikáciu a objavovanie
veľkých myšlienok“,
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
Špirála poznávania v škôlke.
Päť etáp, ktoré pomenúva a bližšie
charakterizuje nasledujúca tabuľka
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
Na akom stupni používania IKT sa
práve nachádza naša škola?
Nemali by sme rozmýšľať o strojoch, ktoré
prinášajú vzdelávaniu nejaký úžitok. Mali by sme
hovoriť o ponúkajúcej sa príležitosti vyplývajúcej
z prítomnosti počítačov, premýšľať o povahe
učenia sa, premýšľať o vzdelávaní.
Seymour Papert, 1990
Zmeny vyplývajúce z použitia informačných a komunikačných technológií sa aj napriek
dlhotrvajúcej diskusii len začínajú. Mnohé edukačné digitálne pomôcky sa zakladajú
na jednostrannom, zúženom pohľade na učenie sa. Moderné IKT pre učenie sa však
idú ďalej: prekračujú hranice jazyka, formy, kultúry a miestnej komunity. Čo a ako
zmenia v našej škole?
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
[email protected]
Skype: beatrix.beata1
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica

similar documents