casus keelpijn presentatie

Report
CASUS KEELPIJN
KEELPIJN

Een 50 jarige man komt op uw spreekuur met wat
keelpijn en hoesten sinds 2 weken. Temp 38. Geen
verdere klachten. U kent deze man nauwelijks, hij is
in geen jaren op uw spreekuur geweest. In de
probleemlijst staan de diagnoses algemeen
journaal en gewrichtsklachten.
KEELPIJN

Bij lichamelijk onderzoek hoort u over de longen
enkele losse rhonchi. In eerste instantie denkt u aan
een bovenste luchtweginfectie en overweegt u het
nog even aan te zien. Dan ziet u nog net de actuele
medicatielijst met daarin; naproxen, methotrexaat
en foliumzuur.
KEELPIJN


Vraag 1.
Blijft u bij het aanvankelijk voorgenomen beleid?
Waarom wel/niet?
KEELPIJN



Vraag 1.
Blijft u bij het aanvankelijk voorgenomen beleid?
Waarom wel/niet?
MTX meer kans op ernstiger infecties gezien effect
op immuunsysteem. U kijkt het niet zo maar aan.
Overweeg eerder antibiotica, check interactie
medicatie
KEELPIJN


Vraag 2.
Verricht u verder lichamelijk onderzoek? Waarom
wel/niet?
KEELPIJN



Vraag 2.
Verricht u verder lichamelijk onderzoek? Waarom
wel/niet?
Nauwkeuriger auscultatie longen, hoort u echt niets?
Klieren hals, wellicht oren nog even
KEELPIJN


Vraag 3.
Vraagt u lab-onderzoek aan? Waarom wel/niet?
Wat kruist u aan op het formulier?
KEELPIJN



Vraag 3.
Vraagt u lab-onderzoek aan? Waarom wel/niet?
Wat kruist u aan op het formulier?
CRP, leuco’s. Dit ter onderscheid bacterieel/viraal
infect
KEELPIJN


Vraag 4.
Vraagt u aanvullend onderzoek aan, zo ja welk en
waarom?
KEELPIJN



Vraag 4.
Vraagt u aanvullend onderzoek aan, zo ja welk en
waarom?
Overweeg bij twijfel eerder X-thorax
KEELPIJN

Vraag 5.

Overlegt u met de behandelend reumatoloog?
KEELPIJN

Vraag 5.

Overlegt u met de behandelend reumatoloog?

Niet perse noodzakelijk
KEELPIJN


Vraag 6.
Checkt u de gebruikte dosering methotrexaat en
past u de dosering aan? Zo ja, hoe dan?
KEELPIJN



Vraag 6.
Checkt u de gebruikte dosering methotrexaat en past u de dosering
aan? Zo ja, hoe dan?
Check voor de zekerheid even of MTX wekelijks en niet dagelijks
wordt ingenomen/voorgeschreven gezien ernstige
beenmergdepressie als gevolg van foutief voorschrijfbeleid/inname.
Check ook wie de voorschrijver van MTX is, dit ligt ook voor
herhaalrecepten altijd op het terrein van de reumatoloog. MTX kan
zonder problemen een week worden overgeslagen en bij een
actieve infectie wordt dat vaak aangeraden. Bij langduriger
aanhouden klachten MTX langduriger staken, in overleg
reumatoloog
KEELPIJN

Patiënt blijkt al jaren bij de reumatoloog onder
behandeling vanwege ernstige reumatoide arthritis.
U wijzigt de episode gewrichtsklachten in
reumatoide artritis en besluit de laatste brief van
de reumatoloog nog eens goed door te lezen; de
conclusie luidt dat sinds patiënt Humira gebruikt de
gewrichtsklachten sterk zijn verbeterd.
KEELPIJN


Vraag 7.
Verandert het gebruik van Humira de antwoorden
op vraag 1-5?
KEELPIJN



Vraag 7.
Verandert het gebruik van Humira de antwoorden
op vraag 1-5?
Nee, in principe niet, maar de kans op een ernstig
verloop van een infectie is nog groter. TNF blokkers
kunnen symptomen van sommige infectie's maskeren.
Er is een verhoogd risico op TBC
KEELPIJN


Vraag 8.
Past u de dosering van Humira aan en zo ja hoe
dan?
KEELPIJN



Vraag 8.
Past u de dosering van Humira aan en zo ja hoe
dan?
Dit in overleg met de reumatoloog, kan ook tijdelijk
worden gestaakt
KEELPIJN

Vraag 9.

Welke controle op welke termijn spreekt u af?
KEELPIJN

Vraag 9.

Welke controle op welke termijn spreekt u af?

Instrueer patiënt wanneer hij eerder aan de bel
moet trekken; meer koorts/hoesten/benauwdheid,
of bij “zieker” worden. Uit pragmatische
overwegingen een controletermijn van 1 week
KEELPIJN


Vraag 10.
Heeft deze patiënt een ruiter griepvaccinatie in uw
HIS?
KEELPIJN



Vraag 10.
Heeft deze patiënt een ruiter griepvaccinatie in uw
HIS?
Dit doet u nu natuurlijk direct

similar documents