PowerPoint-presentatie

Report
Debat de Sociale Gemeente
Binnenlands bestuur 1 november 2012
Wijkpilots in Nijmegen:
Sociale wijkteams & wijknetwerken
Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de
Rijn, Mook & Middelaar, Nijmegen, Ubbergen en Wijchen
2012: de start van de WIJKPILOTS
Budgetaanvraag NIM - Tandem
HET VRAAGT OM SYSTEEMINNOVATIE
& PARADIGMASHIFT
•
•
•
•
•
•
van curatie naar preventie
van aanbiedend naar vraaggericht
van protocol naar maatwerk
van individueel naar collectief
van zorgen (voor) naar ondersteunen (zorgen dat)
en... gekanteld: zelfregie & samenredzaamheid
Nieuw paradigma: handelingsruimte voor sterke professionals
?
ZO, EN GAAN JULLIE DAT IN
NIJMEGEN EVEN ALLEMAAL
ANDERS DOEN
Binnen de perken zijn de
mogelijkheden net zo onbeperkt als
daar buiten
J.A. Deelder
WIE ZIJN HET SOCIAAL WIJKTEAM?
Maatschappelijk
werker
WMO
consulent
Wijk
verpleegkundige
Deskundigheid
obv wijkprofiel
Deskundigheid
obv wijkprofiel
Deskundigheid
obv wijkprofiel
Opbouwwerker
Nieuwe Stijl
WIE ZIJN HET SOCIAAL WIJKTEAM?
Maatschappelijk
werker
WMO
consulent
Wijk
verpleegkundige
Deskundigheid
obv wijkprofiel
Deskundigheid
obv wijkprofiel
Deskundigheid
obv wijkprofiel
Opbouwwerker
Nieuwe Stijl
Hoe werkt het?
Of op de bank….
Wijkpilot is meer dan Sociale Wijkteam
Waar staan we?
De praktijk...
Vragen?

similar documents