Mijn project en creativiteit

Report
Mijn project & creativiteit
DOE DAGEN, 14-15 & 17 oktober 2013
EUREKA
WAARNEMEN
.NL
ELEGANT STEALING
Noteer, heel snel,
PROBLEMEN OF GEMIS
die je ervaart of ziet in je
dagelijkse omgeving:
Bv. bij winkelen / mode
Bv. in de schoolomgeving
Bv. tijdens evenementen/veel volk/..
Bv. op vakantie/in het verkeer
Bv. ‘s morgens/voeding
VASTGEROESTE PATRONEN?
• Patronen MAKEN
• Patronen HERKENNEN
• Hersenen kunnen
moeilijk patronen
DOORBREKEN
WNESETPCAHPEILJK ODRNOEZEK
Vlgones een sduite aan ene Elgnese
unvirestiet mkaat het neit uit in wlke
vlgrodoe de lttrees in een wrood satan, het
eigne dat blagnrijek is, is dat de ersete en
de ltaatse ltteer op de gdoee palats satan.
De rset kann ttaaol oiznn zjin maar tcoh kun
je het geod leezn. Dit kmot dradoot we neit
ltteer voor ltteer arpat lzeen maar wodoren
in zjin gheeel.
CREATIVITEIT IS …
… de kunst
om patronen,
gewoonten en
zekerheden
te doorbreken
Creativiteit + Ondernemerschap = Innovatie
Creativiteit zonder innovatie is zonde van
de tijd, maar je kan geen innovatie hebben
zonder creativiteit
TRENDS
Noteer eens,
opnieuw heel snel,
6 TRENDS
die kansen of bedreigingen
bieden in het
Uitgekozen onderwerp.
HET CREATIVITEITSPROCES
CREATIEVE TECHNIEKEN OM
TE DIVERGEREN
Hoe kunnen we de BELEVINGSFACTOR in
ONS PROJECT optimaal inzetten zodat elke
klant overweldigd is?
ABC
Hoe kunnen we ………….?
Techniek 1: Quick Storm
•
•
•
•
•
Kies 2 kernwoorden uit de vraagstelling
Maak bij elk een lijst van 10 specifieke
eigenschappen
Bedenk van hieruit spontaan ideeën
Combineer de associaties uit de ene lijst met de
andere
Bedenk van hieruit nieuwe extra ideeën
Techniek 2: Bloemassociatie
•
•
•
•
•
zet het belangrijkste woord uit je vraag in het midden van een
groot blad papier
bedenk associaties en zet ze als bloemblaadjes rond het
woord
gebruik die nieuwe woorden weer als beginpunt om een
nieuwe associatie te maken. ga zo lang door als je wil.
kies een woord als inspiratiebron om nieuwe oplossingen te
vinden voor je probleem
herhaal dit met andere woorden
www.innowiz.be
www.PAKAAN.be
Hoe pak ik mijn idee aan?
De VISIE is het doel,
de MISSIE is de weg naar dat doel.
Omschrijf je idee
beknopt maar zo helder
mogelijk!
Waarin ben JIJ ‘BETER’ dan de concurrentie?
PRODUCT/SERVICE (DESIGN)
28
Welk is de
belangrijkste
reden waarom
de klanten bij u
kopen?
Prestatie
Gemak
Risico /hinder
Kost
Wie zijn
onze
belangrijkst
e klanten?
staal
Wees creatief in je Promotie
Op welke manier communiceren we met onze klanten?
Hoe en Waar bieden we ons product/dienst aan?
rijs
ECONATION: INTELLIGENTE LICHTKOEPELS
FRUITSNACKS: GEZOND OP HET WERK MET EEN
FRUIT-ABONNEMENT
Welk zijn de belangrijkste kosten om mijn activiteit uit te voeren?
Wat is mijn KERN-activiteit?
Productie, Diensten,
Problemsolving,
Wie zijn mijn
toeleveranciers?
Welke toegev.
waarde creëren ze?
Hoe afhankelijk ben
ik?
Wat ga ik allemaal inzetten?
Machines, Inrichting,
Personeel, Financiële mid.
When you always do what you’ve always done
you will always get what you’ve always got !!
A. Einstein
HET CREATIVITEITSPROCES
WITTERE-TANDEN.COM
MAKE IT HAPPEN …
CREATIVITEIT IN JOUW MINDSET!
Marc Clerkx
Senior Project Manager
[email protected]
0496 – 24 39 08

similar documents