2013-09 MCT en MOBiL 2012 12 14

Report
MCT EN MOBIL
Artikel 107
Netwerk Gent-Eeklo
14/12/2012
MCT
MOBiL
MCT EN MOBIL
1 Binnenstad
2 Macharius-Heirnis
3 Dampoort
4 Sint-Amandsberg
5 Oostakker
6 Kanaaldorpen en -zone
7 Muide, Meulestede, Afrikalaan
8 Sluizeken, Tolhuis, Ham
9 Rabot, Blaizantvest
10 Elisabethbegijnhof, Papegaai
11 Watersportbaan, Ekkergem
12 Brugse Poort, Rooigem
13 Bloemekenswijk
14 Wondelgem
15 Mariakerke
16 Drongen
17 Sint-Denijs-Westrem
18 Zwijnaarde
19 Nieuw Gent - UZ
20 Moscou-Vogelhoek
21 Gentbrugge
22 Oud Gentbrugge
23 Ledeberg
24 Stationsbuurt Noord
25 Stationsbuurt Zuid
3
INDICATIES
MCT







Vanaf 18 jaar
Thuissituatie
Psychische/psychiatrische
problematiek
Acute crisis
Nood aan snelle interventie
Woonachtig in werkgebied
Zo weinig mogelijk
exclusiecriteria
MOBiL
Vanaf 16 jaar
 Psychische/ psychiatrische
problematiek
 Nood aan een langdurige
opvolging
 Woonachtig in het
werkgebied
 Zo weinig mogelijk
exclusiecriteria

OPDRACHT
MCT
Ondersteunen van cliënt
en zijn omgeving
 Gebruik makend van de
krachten van de patiënt
en die van de omgeving
 Adequate organisatie van
zorg/doorverwijzing
bij/na psychiatrische crisis
of crisisopname
 Voorkomen van opnames

MOBiL
Hogere levenskwaliteit
cliënten
• Herstelgerichte begeleiding
op maat
• Ondersteuning 0de of 1ste
lijn
 Vermaatschappelijking van
de zorg voor de doelgroep
 Voorkomen van heropnames
of zo kort mogelijk houden

AANMELDING
MCT
Via professionele
verwijzers
 Telefonisch: 09 332 14
14
 Beslissing (evt. na overleg
MCT) interventie en/of
advies ofwel geen
indicatie voor MC

MOBiL
Iedereen
kan aanmelden
Telefonisch: 09 230 56 46
Of per mail
[email protected]
AANMELDING
MCT

Noodzakelijke gegevens
Identiteit en coördinaten
van aanmelder en cliënt
 Huisarts
 Netwerk
 Voorgeschiedenis
 Crisogene factor
 Hulpvraag
 Ernst en aard van crisis

MOBiL
Noodzakelijke gegevens
-Geboortedatum
-Naam+ Tel + Adres
-Hulpvraag
-Verwachting verwijzer
CASELOAD EN DUUR
MCT
MOBiL
Maximum 1 maand
 Meerdere contacten
mogelijk
 30 cliënten voor het team


1FTE
 15 à 20 cliënten
 Zo kort mogelijk
 Zo lang als nodig
 Regie zo veel mogelijk bij
cliënt
 Rekening houdend met
maatschappelijk
steunsysteem
TEAM
MCT
MOBiL
Multidisciplinair
 Gedeelde caseload
 Mogelijkheid tot
kortdurende
psychologische
begeleiding
 Eerste bezoek steeds met
2


Multidisciplinair
 Shared caseload en
Individueel
Casemanagement
 Psychiater en Coördinator
 Ervaringswerker vanuit
cliëntperspectief en vanuit
familieperspectief
 GTB
TEAM
MCT

2 locaties, 1 team
Psychiaters: Dr. G. Heylens en
Dr. D. Meesen
 Coördinator: H.
Vandemoortele
MOBiL

Team Zuid
Psychiater: Dr. Y. Roelens
 Coördinator: I. Vanwingene



Team West



Team Noord



Psychiater: Dr. H. Debruyne
Coördinator: D. Bols
Psychiaters: Dr. D. Meesen en
Dr. G. Langsweirdt
Coördinator: J. Vermeire
Team Meetjesland


Psychiater:
Coördinator: L. Coppens
PRAKTISCHE INFO
MCT
MOBiL
Bereikbaar 7d/7
 24u/24
 Crisisinterventie ter
plaatse tussen 8u en
20u30
 Geen kost voor de cliënt


Maandag tot vrijdag
8u-20u
 Zaterdag
9u tot 17u
 Geen kost voor cliënt
MOBIL IN PRAKTIJK
MTC IN PRAKTIJK
DANK VOOR UW AANDACHT

similar documents