PowerPoint-presentatie

Report
Gebruikersdag Didiclass 2010
Welkom
Marc Van Laeken (RdMC) & Walter Geerts (NHL)
• Het is net diepzeeduiken. De eerste keer zie je vooral
stenen, zand en donker gras, maar als je beter kijkt
dan zie je ……
….. vele visjes, krabben, grote mooie vissen en dan
denk je: jeetje wat zit het hier tjokvol met beesten.
En ja, zo werkt het ook met Didiclass
Frank de Jong
Gebruikersdag Didiclass
Basispartnerschap Didiclass
Ruud de Moor Centrum - OU & NHL Hogeschool
Materiaal Didiclass
• Online casusbank OU
• www.didiclass.nl
• Publicatie “Wat zou jij doen?”
• uitgeverij Coutinho
• Projectresultaten
• “Doorkijkje Didiclass” + “Zo kan het ook”
• Dvd PO en Dvd VO
• Casus van de maand, catalogus en tips van gebruikers
• Meesterschapspel
• Verspreiding diversen via website
project
basisuitgangspunten
• als casus
– verdichting van werkelijkheid
– intrigeert, fungeert als opzet, legt niet uit
• didactisch ‘open’
– wel impliciet want altijd aanbiedingsvorm
– halffabricaat voor docent: ‘moet er wat mee’ (setting)
– en maakt het zich dus ‘eigen’ (hoge identificatie)
• echte beelden
– authenticiteit geeft meerwaarde t.o.v. taal, script en
enscenering
– zeker over de ‘persoonlijke identiteit’ van leraar-zijn
Niet:
• illustreren
• instrueren
• demonstreren
• beoordelen
Wel:
• oriënteren
• confronteren
• problematiseren
• reflecteren
reflectie op korrelgrootte des levens
• kracht van de meerduidigheid van het beeld
• ‘juiste’ interpretatie is niet voorgegeven (ook niet na)
• besef van complexiteit van afwegingen
• niet als competentie afvinkbaar en optelbaar
• ui-model van Korthagen (betrokkenheid, identiteit,
overtuiging, bekwaamheid, gedrag) als mogelijk
kader
• eerlijk over zichzelf via ‘veilige’ omweg van anderen
Kijkkader
emotioneel
praktisch
theoretisch
didactisch duplo: open constructie
• keuze tussen casussen
• wel lego, zelfregulerend, geen leereenheden
• verwerking is open
• belang rol van docent, geen instructie-modus
• beeldbron als ‘trigger’ tot verdieping
• reflectie op ‘brandspiegeltjes’ onderwijs
• kennisconstructie
• sociale interactie, contextueel, construerend
kernreflectie
‘Bewust onderwijzen we wàt we weten en kunnen’
‘Onbewust onderwijzen we wié we zijn’
Hamacheck
Korthagen’s ui (uil pellen van buiten naar binnen)
•
•
•
•
•
•
omgeving
gedrag
bekwaamheid
overtuiging
identiteit
betrokkenheid
• ‘flow’ bij harmonie tussen lagen, ‘op één lijn’
niveaus van leren
1e orde
van bestaande regels en opvattingen (regelniveau)
2e orde
ter discussie stellen van bestaande regels en inzichten (inzichtniveau)
3e orde
het raakt essentiële principes en eigen identiteit (kernreflectie)
vóór de lunch
11.45-12.15 uur
Keynote “Casus en kennis”
dr. Mieke Lunenberg (Velon-projectleider) 6/7
12.15-13.00 uur
(parallel)
werken met dilemma’s “Wat zou jij doen?”
Pabo: Charles Vandalon (Fontys) in zaal 4
of
VO: Joke van Balen (NHL) in zaal 6/7
nà de lunch
13.30-14.30 uur
Workshop 1
Zaal 4
Casus en kennis.
dr. Mieke Lunenberg (Vrije Universiteit)
Workshop 2
Zaal 3
Beeld en geluid bij verandermanagement.
Marcel van Wissen (Gemeente Ridderkerk)
Workshop 3
Zaal 6/7
Meesterschapspel, workshop met studenten.
Walter Geerts (Projectgroep Didiclass)
na de workshops
14.30-15.00 uur
Afscheidsbabbel
www.didiclass.nl

similar documents