KSO - Protestantse Kerk in Nederland

Report
LRP
KERKELIJKE STUCTUUR EN ORGANISATIE
release 2.1
Koos Willemse
Deze instructie behandelt de KERKELIJKE STRUCTUUR EN
ORGANISATIE (KSO)
Zet het programma op DIAVOORSTELLING; klik op uw keuze:
Stoppen
STOP
Structuur
STRUCTUUR
(Wijk)gemeenten
Secties
(WIJK)GEM
SECTIES
Gebruiker autoriseren
GEBRUIKER
Kerkelijk register (LB)
KERK. REG.
Postcodetabel gebruik
PC-TABEL
Begin
START
LRP
STUCTUUR
Kerkelijke Structuur en Organisatie in LRP
Geregistreerde
behoort tot ?
PKN
Toegangsrechten
Gemeente
Wijkgemeente 1
Sectie
1
Sectie
2
Sectie
…
Wijkgemeente
…
Sectie
1
Sectie
2
Sectie
…
EINDE GEBRUIKERS AUTORISEREN
Stoppen
STOP
Structuur
STRUCTUUR
(Wijk)gemeenten
Secties
(WIJK)GEM
SECTIES
Gebruiker autoriseren
GEBRUIKER
Kerkelijk register (LB)
KERK. REG.
Postcodetabel gebruik
PC-TABEL
Begin
START
LRP
(WIJK)GEMEENTEN
(WIJK)GEMEENTEN
Stoppen
STOP
(Wijk)gemeenten LB
LB
(Wijk)gemeenten LA
LA
(Wijk)gemeenten BA
BA
Begin
START
LRP
(WIJK)GEMEENTEN (LB)
overige tabbladen
alle tabbladen in rolmenu
actieve tabblad witte letters,
anders zwarte letters
vul zo nodig e-mailadres en telefoonnummer in
vul eventueel websiteadres in
niet veranderen!
denk aan opslaan!
mag alleen door DO veranderd worden!
vinkje kan (en mag) alleen maar worden uitgezet
als DO helemaal geen beheer van fondsen, bestellingen e.d.
verzorgt
kan ook door LA worden ingevuld
kunnen ook door LA worden ingevuld
corrigeer de gegevens zo nodig en vul die aan;
sla op
alle postcodes die tot het gemeentegebied behoren
klik op
wijkgemeenten
om daar verder te gaan
zo niet: ga gewoon door
m.b.v.
zijn de gegevens van een sectie in te zien:
m.b.v.
zijn de gegevens van een vrij gebied in te
zien en te veranderen:
controleer of alle geregistreerden in een wijk en/of sectie zijn
geplaatst
selecteren van een geregistreerde en
het burgerlijke dossier en de (niet-financiële) deelnames zien
de LB kan hierin niets
veranderen
invoer/bewerken verwijderen via resp.
voer ontbrekende
gegevens in en sla op
hier is statistische informatie over de
gemeente te vinden
exportmogelijkheid
alleen van belang voor de DO
Overzicht van de bankrekeningen die de gemeente gebruikt
zie verder de module FONDSEN
Vul eventueel
de andere
gegevens in
en sla op
verder naar
wijkgemeenten
of naar
keuzemenu
vervolg
selecteer een wijkgemeente en klik op
de tabbladen zijn nagenoeg hetzelfde als bij het
terug
Gemeenteoverzicht (zie aldaar
)
Hier worden alleen
en
besproken
dit tabblad geeft een overzicht van de secties en de postcodes
die daarbij behoren
hier is te regelen wie wel of niet een melding krijgt te zien bij
een bepaalde mutatie
bijv. overlijden: selecteer en
standaard krijgen de LA, BA en
de PW van de betreffende
sectie een melding (dit is niet
aan of uit te zetten)
moet de signalering uitgebreid
worden, vink dit vakje aan;
gebruikers die een autorisatie
hebben) kunnen naar functie of
naam toegevoegd worden
terug naar het
Gemeenteoverzicht
of naar het
keuzemenu
terug
keuzemenu
EINDE (WIJK)GEMEENTEN LB
Stoppen
STOP
(Wijk)gemeenten LB
LB
(Wijk)gemeenten LA
LA
(Wijk)gemeenten BA
BA
Begin
START
LRP
(WIJK)GEMEENTEN (LA)
overige tabbladen
alle tabbladen in rolmenu
actieve tabblad witte letters,
anders zwarte letters
kan ook door LB worden ingevuld
kunnen ook door LB worden ingevuld
corrigeer de gegevens zo nodig en vul die aan;
sla op
alle postcodes die tot het gemeentegebied behoren
selecteer een wijkgemeente en klik op
de tabbladen zijn nagenoeg hetzelfde als bij het
Gemeenteoverzicht
m.b.v.
zijn de gegevens van een sectie in te zien:
m.b.v.
zijn de gegevens van een vrij gebied in te
zien en te veranderen:
hier is te controleren of er geregistreerden zijn die niet in
wijk of sectie zijn geplaatst
en
zie module GEREGISTREERDEN
zie module PE
zie module GEREGISTREERDEN
door LB bijgehouden
hier is statistische informatie over de
gemeente te vinden
exportmogelijkheid
alleen van belang voor de DO
Vul eventueel
de andere
gegevens in
en sla op
EINDE (WIJK)GEMEENTEN LA
Stoppen
STOP
(Wijk)gemeenten LB
LB
(Wijk)gemeenten LA
LA
(Wijk)gemeenten BA
BA
Begin
START
LRP
(WIJK)GEMEENTEN (BA)
selecteer een wijkgemeente en klik op
de tabbladen zijn nagenoeg hetzelfde als bij het
Gemeenteoverzicht
naast notities en bankrekeningnummer van de geregistreerde
kan de BA ook telefoonnummers en e-mailadres in het
geregistreerde dossier invullen.
spreek met de LA af wie dergelijke gegevens invult
kan ook door LB worden ingevuld en bewerkt
zie module BIJDRAGEN
vul eventueel
verdere gegevens in
EINDE (WIJK)GEMEENTEN BA
Stoppen
STOP
Structuur
STRUCTUUR
(Wijk)gemeenten
Secties
(WIJK)GEM
SECTIES
Gebruiker autoriseren
GEBRUIKER
Kerkelijk register (LB)
KERK. REG.
Postcodetabel gebruik
PC-TABEL
Begin
START
LRP
SECTIES
Koos Willemse
18-03-2012
SECTIES
Stoppen
STOP
Secties aanmaken
MAKEN
Postcodes splitsen
PC SPLITSEN
Secties verwijderen
VERWIJDEREN
Begin
START
LRP
SECTIES AANMAKEN
SECTIE MAKEN EN VULLEN
Als start een basissectie (als u nieuw begint met LRP is dit sectie 0-0)
basissectie
Als start een basissectie (als u nieuw begint met LRP is dit sectie 0-0)
PROCEDURE
1. sectie(s) maken en opslaan
nieuwe sectie(s)
Als start een basissectie (als u nieuw begint met LRP is dit sectie 0-0)
PROCEDURE
1. sectie(s) maken en opslaan
2. ga naar sectie waaruit de postcodes moeten komen
basissectie
nieuwe sectie(s)
Als start een basissectie (als u nieuw begint met LRP is dit sectie 0-0)
PROCEDURE
1. sectie(s) maken en opslaan
2. ga naar sectie waaruit de postcodes moeten komen
3. zoek postcodes van nieuwe sectie
basissectie
nieuwe sectie(s)
Als start een basissectie (als u nieuw begint met LRP is dit sectie 0-0)
PROCEDURE
1. sectie(s) maken en opslaan
2. ga naar sectie waaruit de postcodes moeten komen
3. zoek postcodes van nieuwe sectie
4. verwijder de postcodes uit die sectie
• kies toewijzen aan andere sectie
• vink vakje aan om geregistreerden mee te nemen
basissectie
nieuwe sectie(s)
Als start een basissectie (als u nieuw begint met LRP is dit sectie 0-0)
PROCEDURE
1. sectie(s) maken en opslaan
2. ga naar sectie waaruit de postcodes moeten komen
3. zoek postcodes van nieuwe sectie
4. verwijder de postcodes uit die sectie
• kies toewijzen aan andere sectie
• vink vakje aan om geregistreerden mee te nemen
5. opslaan
resultaat
basissectie
nieuwe sectie(s)
“basissectie”
nieuwe sectie
1. sectie maken
NB
tab-balk schuift naar rechts
tab-balk schuift naar links
rolmenu met de tab-bladen:
NB: eerst naar tab
!!
selecteer wijkgemeente
ga naar tabblad
nieuwe sectie maken
naam en nummer geven en opslaan
2. ga naar sectie waaruit postcodes moeten komen
klik op
3. zoek postcodes van nieuwe sectie
postcodes invullen: cijfers en HOOFDletters aan elkaar
selecteer de postcodes voor de nieuwe sectie
bijvoorbeeld via
4. kies
verwijder de postcodes uit de oude sectie
en wijs toe aan nieuwe sectie
NB: per ongeluk op de knop
geklikt?
Via de knop
zijn de postcodes weer
terug te zetten
selecteer nieuwe sectie
neem de geregistreerden mee
DENK OM DIT VINKJE!
mogelijkheid om personen bij oude sectie te laten
EINDE SECTIES MAKEN
Stoppen
STOP
Secties aanmaken
MAKEN
Postcodes splitsen
PC SPLITSEN
Secties verwijderen
VERWIJDEREN
Begin
START
LRP
SPLITSEN VAN POSTCODES
SPLITSEN VAN POSTCODES
1. selecteer sectie
2. bewerken
3. selecteer postcode
4. bewerken
opslaan
5. opslaan
nu mist 1814AC nummer 72 t/m 82
te vinden onder knop
selecteer, voeg toe
en sluit venster
De postcode kan nu verwijderd worden en toegewezen
worden aan een andere sectie
weer samenvoegen postcodes:
selecteer en
NB dit kan alleen bij postcodes die eerder gesplitst zijn!
EINDE POSTCODES SPLITSEN
Stoppen
STOP
Secties aanmaken
MAKEN
Postcodes splitsen
PC SPLITSEN
Secties verwijderen
VERWIJDEREN
Begin
START
LRP
SECTIES VERWIJDEREN
Sectie-indeling secties samenvoegen
PROCEDURE gaat net zo
1. ga naar sectie waaruit de postcodes moeten komen
2. selecteer alle postcodes van die sectie
3. verwijder de postcodes uit die sectie
• keuze toewijzen aan andere sectie
• vink vakje aan om geregistreerden mee te nemen
4. opslaan
5. lege sectie verwijderen
EINDE SECTIES
Stoppen
STOP
Structuur
STRUCTUUR
(Wijk)gemeenten
Secties
(WIJK)GEM
SECTIES
Gebruiker autoriseren
GEBRUIKER
Kerkelijk register (LB)
KERK. REG.
Postcodetabel gebruik
PC-TABEL
Begin
START
LRP
GEBRUIKER AUTORISEREN
Gebruikers autoriseren
Gebruiker kan zijn:
• persoon binnen de gemeente (lid, meegergistreerde, ongedoopt kind)
• persoon buiten de gemeente, die voorkomt in het Kerkelijk Register
(dus geregistreerd is in LRP)
• overig contact, die bij de gemeente is ingeschreven
deze waarschuwing wordt gegeven als in LRP geen emailadres van de gebruiker aanwezig is; sluit dit venster
vul (zo nodig) emailadres van geselecteerde in
NB het belangrijk om een bestaand e-mailadres te
gebruiken: communicatie vanuit de dienstenorganisatie
zal in de nabije toekomst ook via e-mail verlopen
vul hier het nummer op de achterkant van de sleutel in en zoek
bij verzenden maakt systeem zelf een wachtwoord aan dat
de gebruiker nog kan veranderen
Belangrijk: gebruiker rechten geven
Elke functie vereist in principe een eigen sleutel en e-mailadres
alleen de combinatie LA-BA kan op dezelfde sleutel
NB een BA heeft alleen inzage en bewerkingsrechten voor
de fondsen of abonnementen waaraan hij/zij is gekoppeld.
sectieniveau is alleen in te stellen voor PW
Selecteer indien van toepassing meerdere
wijkgemeente(s) en sectie(s)
autorisatie voor meerdere wijkgemeentes en secties
tegelijk is mogelijk
vergeet niet op te slaan!
vergeet niet opnieuw op te slaan!
TIP:
•vul bij het aanmaken van een nieuwe gebruiker eerst een
simpel wachtwoord in (bv test)
•klik niet op de knop
•ken de rechten toe
•sla op en log uit als LB
•log in als de nieuwe gebruiker met wachtwoord en sleutel
werkt dit dan is zeker dat de sleutel goed is
•log weer in als LB
•Beheer > Gebruikers > Bewerken > Verzenden
Bij het aanmaken van rechten voor een gebruiker die met een
sleutel al LA-rechten heeft, verschijnt het volgende scherm
klik het scherm weg en voeg BA autorisatie toe of verander het
autorisatiegebied
eenzelfde scherm verschijnt als de gebruiker al BA-rechten heeft.
Heeft een gebruiker al LB- of PW-rechten met een sleutel, dan
luidt de schermtekst:
enkel het autorisatiegebied is te veranderen
(Tijdelijk) ontkoppelen van persoon en sleutel:
Beheer > Gebruikers > Bewerken
maak het veld Digipassnummer leeg
Weer autoriseren:
Beheer > Gebruikers > Bewerken
selecteer het juiste Digipassnummer weer
Volledig verwijderen:
Beheer > Gebruikers > Verwijderen
daarbij verschijnt de waarschuwing
wanneer gebruiker zijn wachtwoord niet meer weet, kan LB
een nieuw wachtwoord genereren door gebruikersgegevens
op te roepen met de
knop
op gebruikersscherm)
en opnieuw op verzenden te klikken.
NB 1 sleutel is gekoppeld aan de persoon
bij volledig verwijderen van de autorisatie zijn de
persoonlijke notities niet meer toegankelijk
NB 2 verandert een emailadres van een geautoriseerde
dan moet de LB het nieuwe adres als gebruikersnaam
invoeren, bij het verzenden wordt ook een
nieuw wachtwoord gegenereerd
Het is aan te bevelen de gebruiker te laten tekenen voor de
sleutel, hiervoor kunt u een modelformulier gebruiken
EINDE GEBRUIKERS AUTORISEREN
Stoppen
STOP
Structuur
STRUCTUUR
(Wijk)gemeenten
Secties
(WIJK)GEM
SECTIES
Gebruiker autoriseren
GEBRUIKER
Kerkelijk register (LB)
KERK. REG.
Postcodetabel gebruik
PC-TABEL
Begin
START
LRP
KERKELIJK REGISTER (LB)
voor kerkelijk register BA/PW zie module ALGEMEEN
voor kerkelijk register LA zie module GEREGISTREERDEN
LB
LA
het kerkelijk register geeft algemene gegevens over
kerkelijke gemeenten en classes
vul nummer of naam van een wijkgemeente in
nu zijn de algemene gegevens in te zien (voor zover ingevuld!)
NB: dit levert alleen resultaat als die plaatsnaam wordt ingevuld
waar zich het contactadres van de kerk bevindt
bijv. Heumen invullen levert niets op; het contactadres van de Prot. Gem. te Heumen
is in Malden (het is dus het beste om op Naam te zoeken!)
Ook nu zijn de algemene gegevens van de betreffende
gemeente in te zien
hier zijn de details van de classis op te zoeken
EINDE KERKELIJK REGISTER (LB)
Stoppen
STOP
Structuur
STRUCTUUR
(Wijk)gemeenten
Secties
(WIJK)GEM
SECTIES
Gebruiker autoriseren
GEBRUIKER
Kerkelijk register (LB)
KERK. REG.
Postcodetabel gebruik
PC-TABEL
Begin
START
LRP
POSTCODETABEL GEBRUIK
alleen van belang voor de Dienstenorganisatie
EINDE POSTCODETABEL GEBRUIK
Stoppen
STOP
Structuur
STRUCTUUR
(Wijk)gemeenten
Secties
(WIJK)GEM
SECTIES
Gebruiker autoriseren
GEBRUIKER
Kerkelijk register (LB)
KERK. REG.
Postcodetabel gebruik
PC-TABEL
Begin
START

similar documents