Sponzoring programu

Report
Obchodní politika sponzoring
kanál TV Nova
kanál Nova Cinema
pro rok 2012
Stanovení výsledné ceny sponzoringu
Jaké produkty nabízíme?
sponzoring pořadů
sponzoring programu
injektáže do pořadů (vlastní tvorba + vybrané licencované formáty)
Systém uplatnění procentních slev a příplatků na ceník sponzoringu pořadů a pozice sponzora
programu:
Základní slevy:
sleva za podpis ZO do sponzoringu
sleva za objem
sleva za dvoukanálovou komunikaci
6%
5-13 %
3-5 %
Doplňkové slevy:
sleva za včasný podpis multimediální závazné objednávky
sleva za předplatbu
sleva za nového klienta
4 nebo 7 %*
2-5 %**
15%***
příplatek za co-branding
15 %
Výsledná cena sponzoringu je určena:
Ceníková cena x koeficient součtu Základních slev
*V případě podpisu ZO do 24.11.2011, získává klient nárok na slevu 7%, v případě podpisu ZO do 20.12.2011 slevu 4%
z Výsledné ceny sponzoringu.
**Sleva za předplatbu: 2% čtvrtletní/ 3% pololetní/ 5% roční předplatba - sleva z Výsledné ceny sponzoringu.
***V případě, že klient neinzeroval na kanálech TV Nova v předchozích 18 měsících ve sponzoringu, má nárok na 15%
slevu pro nového klienta z Výsledné ceny sponzoringu.
V případě že klient má nárok na dvě a více Doplňkových slev, při výpočtu se Doplňkové slevy se sčítají a aplikují
se na Výslednou cenu sponzoringu.
Slevová politika sponzoringu pro kanál TV Nova a Nova Cinema
Sleva za objem
Objem investice
0,5-1,5 mil. Kč
1,5-3,0 mil. Kč
3,0-4,0 mil. Kč
4,0-5,5 mil. Kč
5,5 a více mil. Kč
Sleva z ceníku
5%
7%
9%
11%
13%
Sleva za dvoukanálovou komunikaci (Nova + Nova Cinema)
Objem Cinema investice
min. 250 tis. Kč
min. 500 tis. Kč
Sleva na obou kanálech
3%
5%
Měsíční indexy
Tabulka měsíčních koeficientů
Období
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Koeficient
0,8
0,8
1
1,25
1,25
1,1
0,8
0,8
1,1
1,3
1,3
1
Ceník pořadů pro sponzorování, kanál TV Nova
Pořady Off PRIME TIME
Pořady
Den vysílání
Základní cena/ díl 2012
Čas vysílání
2x10"
4x10"
6x10"
Snídaně s Novou
PO-PÁ
6:00 - 9:00
Tescoma s chutí
PO-PÁ
6.55,7:55,12:00
Animované pohádky
SO+NE
6:00-9:00
30 000 Kč
Koření /repríza
NE
9:00
30 000 Kč
40 000 Kč
Rady ptáka Loskutáka/repríza
SO
9:55
40 000 Kč
50 000 Kč
Koření/premiéra
SO
11:00
50 000 Kč
65 000 Kč
Druhý dech
NE
12:00
30 000 Kč
40 000 Kč
50 000 Kč
odpolední seriál
PO-PÁ
12:35
36 000 Kč
45 000 Kč
55 000 Kč
odpolední seriál
PO-PÁ
13:40
36 000 Kč
45 000 Kč
55 000 Kč
odpolední seriál
PO-PÁ
14:40
40 000 Kč
50 000 Kč
60 000 Kč
odpolední seriál
PO-PÁ
15:40
45 000 Kč
55 000 Kč
65 000 Kč
odpolední seriál
PO-PÁ
16:05
45 000 Kč
55 000 Kč
65 000 Kč
Babicovy dobroty
NE
17:30
90 000 Kč
Dr. House
PO-PÁ
17:45
90 000 Kč
105 000 Kč
115 000 Kč
Rady ptáka Loskutáka/premiéra
NE
17:55
115 000 Kč
145 000 Kč
Pozn.: Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH, s měsíčním indexem 1
30 000 Kč
45 000 Kč
Ceník pořadů pro sponzorování, kanál TV Nova
Pořady PRIME TIME
Pořady
Den vysílání
Základní cena/ díl 2012
Čas vysílání
2x10"
4x10"
6x10"
Ulice
PO-PÁ
18:30
150 000 Kč
180 000 Kč
210 000 Kč
Ordinace v růžové zahradě 2.
ÚT+ ČT
20:00
340 000 Kč
390 000 Kč
430 000 Kč
Kriminálka Anděl
PO
20:00
200 000 Kč
220 000 Kč
235 000 Kč
První krok
ST (od 22.2.2012)
20:00
160 000 Kč
175 000 Kč
185 000 Kč
Výměna maželek
PÁ (od 23.2.2012)
20:00
200 000 Kč
220 000 Kč
235 000 Kč
Dr.House
PO
21:20
150 000 Kč
180 000 Kč
200 000 Kč
Kriminálka (NY,Miami,LV)
ÚT+ČT
21:30
150 000 Kč
180 000 Kč
200 000 Kč
Víkend
ÚT
21:30
160 000 Kč
200 000 Kč
Mentalista
ST
21:30
150 000 Kč
180 000 Kč
Helena (od 22.3.2012)
ČT
21:20
170 000 Kč
190 000 Kč
112
ÚT
21:45
65 000 Kč
75 000 Kč
Zákon a pořádek
ÚT
22:15
65 000 Kč
75 000 Kč
Patty Hewes: Nebezpečná
advokátka
PO
23:05
55 000 Kč
65 000 Kč
Pozn.: Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH, s měsíčním indexem 1
200 000 Kč
8x10"
450 000 Kč
Ceník pořadů pro sponzorování, kanál TV Nova, stálé formáty
Stálý formát: Filmy
Základní cena/film za umístění daného počtu vzkazů
Čas vysílání
Filmy
2x10"
4x10“
6x10“
8x10“ (a více)
filmy PT /po-ne/
20:00 - 22:00
225 000 Kč
285 000 Kč
330 000 Kč
380 000 Kč
filmy post PT /po-ne/
22:00 - 23:00
95 000 Kč
150 000 Kč
180 000 Kč
200 000 Kč
23:30
40 000 Kč
60 000 Kč
80 000 Kč
100 000 Kč
dopolední filmy /po-ne/
9:00-12:00
30 000 Kč
40 000 Kč
50 000 Kč
sobotní odpolední filmy
12:30 - 17:00
55 000 Kč
75 000 Kč
95 000 Kč
110 000 Kč
nedělní odpolední filmy
12:30 - 17:00
55 000 Kč
75 000 Kč
95 000 Kč
110 000 Kč
filmy OPT /po-ne/
Stálý formát: Počasí
umístění
název
čas
základní cena za díl
Počasí
po Poledních Televizních novinách
2x10"
po-pá
12:30
45 000
Počasí
po Odpoledních televizních novinách
2x10"
po-pá+ne
17:30
90 000
Počasí
po Televizních novinách
2x10"
po-ne
19:55
240 000
Počasí
po Nočních televizních novinách
2x10"
po-čt
22:30-23:00
80 000
Stálý formát: Časomíra
Ceny sponzoringu tohoto oblíbeného stálého formátu najdete v sekci věnované sponzoringu programu
Pozn.: Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH, s měsíčním indexem 1
Ceník sponzorování - kanál Nova Cinema
Filmy
Základní cena/film za umístění daného počtu vzkazů
Čas vysílání
2x10"
4x10"
6x10"
pořady PT /po-ne/
18:00-23:00
40 000 Kč
60 000 Kč
80 000 Kč
pořady OPT /po-ne/
23:00-18:00
20 000 Kč
25 000 Kč
30 000 Kč
Minipořady - kanál Nova Cinema
délka minipořadu
cena 1 minipořadu/1 díl
cena 1 minipořadu/2 díly
cena 1 minipořadu/4 a více dílů
1´
60 000 Kč
55 000 Kč
45 000 Kč
2´
80 000 Kč
70 000 Kč
50 000 Kč
3´
95 000 Kč
85 000 Kč
70 000 Kč
-vysílání po-pá 18:57, so+ne 17:57
-cena zahrnuje odvysílání sponzorského vzkazu před a po pořadu
-v uvedené stopáži minipořadu není zahrnut sponzorský vzkaz o délce 5“ nebo 10“, uvedený bezprostředně před a po pořadu
-realizace minipořadů na Nova Cinema se započítává do závazné objednávky klienta
Pozn.: Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH, s měsíčním indexem 1
Sponzoring programu – obecné informace
•
sponzoring programu (sponzoring TV kanálu nebo jeho částí) umísťujeme v rámci pevně stanovených
pozic ve vysílání
•
na rozdíl od sponzoringu pořadu, který je vysílán bezprostředně u konkrétního pořadu (před, po, uvnitř)
je sponzor programu od pořadů oddělen jingly
•
standardní délka sponzorského vzkazu je 10“, jiná stopáž je předmětem kalkulace dle příslušného
koeficientu
•
kampaň sponzoringu programu lze libovolně kombinovat se sponzoringem pořadu
•
povinný obsah sponzorského vzkazu sponzora programu se z legislativy liší od sponzoringu pořadu:
•
•
•
zřetelné označení jména a názvu sponzora (titulkem nebo verbálně)
uvedení hlavního předmětu činnosti sponzora (např. u banky – „poskytovatel bankovních služeb“ apod.) *
označení, že se jedná o „sponzora programu“ (titulkem, nebo verbálně)
*co je předmět hlavní činnosti zákon nestanoví. Tento termín vykládáme jako činnost, ze které vyplývá nejvíce výnosů a příjmů sponzora
Sponzoring programu – přehled pozic pro umístění vzkazů
Přehled pozic pro umístění sponzoringu programu na kanálu TV Nova:
•
standardní pozice pro nákup jednotlivě:
pozice 1: před odpoledními Televizními novinami, po-ne (17:00)
pozice 2: před večerními Televizními novinami, po-ne (19:30)
pozice 3: mezi Televizními novinami a Sportovními novinami, po-ne (19:50)
pozice 4: po Sportovních novinách, po-ne (19:58)
pozice 5: před hlavním pořadem, po-ne (20:00)
pozice 6: po hlavním pořadu, po-ne (21:00-22:30)
pozice 7: před nočními Televizními novinami a Sportovními novinami, po-ne (22:00-22:30)
pozice 8: mezi nočními Televizními novinami a Sportovními novinami, po-ne (22:30-23:00)
•
ostatní pozice (Časomíra je z legislativního i technického pohledu sponzoringem programu):
sponzor Časomíry: před Snídaní s Novou, po-pá (06:00)
sponzor Časomíry: časomíra v pravé poledne, po-pá (12:00)
sponzor Časomíry: před odpoledními Televizními novinami, po-pá+ne (17:00)
sponzor Časomíry: před večerními Televizními novinami, po-ne (19:30)
Sponzoring programu – ceník pozic pro sponzorování
Pozice pro sponzoring programu
umístění
název
čas
Cena za sponzorský vzkaz 10“
pozice 1
před odpoledními TN
1x10"
po-pá+ne
17:00
43 000
pozice 2
před večerními TN
1x10"
po-ne
19:30
85 000
pozice 3
mezi TN a SN
1x10"
po-ne
19:50
120 000
pozice 4
po SN
1x10"
po-ne
19:58
110 000
pozice 5
před hlavním pořadem 1x10"
po-ne
20:00
110 000
pozice 6
po hlavním pořadu
1x10"
po-ne
21:00-22:30*
90 000
pozice 7
před nočními TN
1x10
po-čt
22:00-22:30*
70 000
pozice 8
mezi nočními TN a SN 1x10"
po-čt
22:30-23:00*
60 000
* uvedené časy jsou orientační
Časomíra
umístění
název
čas
Cena za sponzorský vzkaz 10“
Časomíra
před Snídaní s Novou
1x10"
po-pá
6:00
7 000
Časomíra
časomíra v pravé poledne
1x10"
po-pá
12:00
35 000
Časomíra
před odpoledními Televizními novinami
1x10"
po-pá+ne
17:00
43 000
Časomíra
před večerními Televizními novinami
1x10"
po-ne
19:30
85 000
Pozn.: Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH, s měsíčním indexem 1
Sponzoring programu – kampaň pro optimální reach
Kampaň sponzora programu:
•
prodej max. 2 klientům na období 14 dní, klientovi je v průběhu 14 denní kampaně doručeno 35 sponzorských vzkazů
•
model pro optimální zásah efektivního Reach
•
ceníková cena pro klienta/14 denní kampaň 2.165.100,-Kč bez DPH - tato cena reflektuje slevu 30% oproti nákupu pozic jednotlivě
•
cena je uvedena bez DPH s indexem 1
•
Příklad reachové kampaně realizované v roce 2011 - 35 vzkazů
za 14 dnů:
17:00
14.5.
15.5.
16.5.
17.5.
18.5.
19.5.
20.5.
21.5.
22.5.
23.5.
24.5.
25.5.
26.5.
27.5.
19:30
x
19:50
20:00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
22:30
x
x

similar documents