Inovácia obsahu a metód vzdelávania na ZŠ P.O. Hviezdoslava

Report
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
ITMS kód projektu: 26110130406
Inovácia obsahu a metód
vzdelávania
na ZŠ P.O. Hviezdoslava
Zavádzanie
inovatívnych foriem
a metód do výučby,
rozvíjanie
kľúčových
kompetencií a
ďalšie vzdelávanie
pedagogických
zamestnancov
Špecifické ciele
Strategický cieľ
Ciele projektu
Inovovať obsah,
formy a metódy vo
vzdelávacom
procese a zvýšiť
kvalitu vzdelávania
Realizovať ďalšie
vzdelávanie
pedagogických
zamestnancov na
zvyšovanie ich
kompetencií
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
AKTIVITY PROJEKTU
• Tvorba a inovácia vzdelávacích
programov, príprava vzdelávacích
Aktivita programov, príprava pedagogických
č.1
materiálov
• Realizácia pedagogicko-didaktických
Aktivita materiálov v priamej výučbe
č.2
• Školenie učiteľov v rámci sústavného
Aktivita vzdelávania pedagogických zamestnancov
č.3
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
AKTIVITA PROJEKTU Č.2:
REALIZÁCIA
PEDAGOGICKO - DIDAKTICKÝCH
MATERIÁLOV V PRIAMEJ VÝUČBE
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Inovovaný predmet: Matematika
Cieľová skupina: žiaci 1.B triedy
Vyučujúci:
Mgr. Renáta Mariničová
učiteľka pre 1. - 4. ročník
metodik pre tvorbu, inováciu
pedagogicko-didaktických materiálov
- Matematika pre 1. ročník so
zodpovednosťou za odborný
a didakticko-pedagogický obsah
materiálov
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Inovovaný predmet: Mladý záchranár
Cieľová skupina: žiaci 1.A, 2.A a 2.B triedy
Vyučujúci:
Mgr. Mária Kotusová
učiteľka pre 1. - 4. ročník
metodik
pre
tvorbu,
inováciu
pedagogicko-didaktických materiálov
– Mladý záchranár pre 1. a 2. ročník
so zodpovednosťou za odborný
a
didakticko-pedagogický
obsah
materiálov
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Inovovaný predmet: Anglický jazyk
Cieľová skupina: žiaci 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 4.A a 4.B triedy
Vyučujúci:
Mgr. Ľubica Belková
učiteľka pre 1. - 4. ročník
metodik
pre
tvorbu,
inováciu
pedagogicko-didaktických materiálov
– Anglický jazyk pre 1., 2. a 4. ročník
so zodpovednosťou za odborný
a
didakticko-pedagogický
obsah
materiálov
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Inovovaný predmet: Matematika
Cieľová skupina: žiaci 2.B triedy
Vyučujúci:
Mgr. Anna Rosičová
učiteľka pre 1. - 4. ročník
metodik
pre
tvorbu,
inováciu
pedagogicko-didaktických materiálov
- Matematika pre 2. ročník so
zodpovednosťou
za
odborný
a didakticko-pedagogický obsah
materiálov
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Inovovaný predmet: Matematika
Cieľová skupina: žiaci 3.B triedy
Vyučujúci:
Mgr. Iveta Kocanová
učiteľka pre 1. - 4. ročník
metodik
pre
tvorbu,
inováciu
pedagogicko-didaktických materiálov
- Matematika pre 3. ročník so
zodpovednosťou
za
odborný
a
didakticko-pedagogický
obsah
materiálov
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Inovovaný predmet: Matematika
Cieľová skupina: žiaci 4.A triedy
Vyučujúci:
Mgr. Mária Lazengová
učiteľka pre 1. - 4. ročník
metodik
pre
tvorbu,
inováciu
pedagogicko-didaktických materiálov
- Matematika pre 4. ročník so
zodpovednosťou
za
odborný
a
didakticko-pedagogický
obsah
materiálov
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Inovovaný predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Cieľová skupina: žiaci 4.A triedy
Vyučujúci:
Mgr. Tatiana Popovičová
učiteľka pre 1. - 4. ročník
metodik
pre
tvorbu,
inováciu
pedagogicko-didaktických materiálov Slovenský jazyk a literatúra pre 4. ročník
so
zodpovednosťou
za
odborný
a
didakticko-pedagogický
obsah
materiálov
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Inovovaný predmet: Nemecký jazyk
Cieľová skupina: žiaci 6.A, 6.B, 7.A a 7.B triedy
Vyučujúci:
Mgr. Anna Čerevková
učiteľka pre 5. - 9. ročník
metodik
pre
tvorbu,
inováciu
pedagogicko-didaktických materiálov
– Nemecký jazyk pre 6. a 7. ročník so
zodpovednosťou
za
odborný
a
didakticko-pedagogický
obsah
materiálov
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Inovovaný predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Cieľová skupina: žiaci 6.B triedy
Vyučujúci:
Mgr. Renáta Pargáčová
učiteľka pre 5. - 9. ročník
metodik
pre
tvorbu,
inováciu
pedagogicko-didaktických materiálov Slovenský jazyk a literatúra pre 6. ročník
so
zodpovednosťou
za
odborný
a
didakticko-pedagogický
obsah
materiálov
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Inovovaný predmet: Matematika
Cieľová skupina: žiaci 7.A triedy
Vyučujúci:
Mgr. Marek Minčič
učiteľ pre 5. - 9. ročník
metodik
pre
tvorbu,
inováciu
pedagogicko-didaktických materiálov
- Matematika pre 7. ročník so
zodpovednosťou
za
odborný
a
didakticko-pedagogický
obsah
materiálov
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Inovovaný predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Cieľová skupina: žiaci 7.B triedy
Vyučujúci:
Mgr. Dana Curová
učiteľka pre 5. - 9. ročník
metodik
pre
tvorbu,
inováciu
pedagogicko-didaktických materiálov Slovenský jazyk a literatúra pre 7. ročník
so
zodpovednosťou
za
odborný
a
didakticko-pedagogický
obsah
materiálov
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Inovovaný predmet: Matematika
Cieľová skupina: žiaci 8.A a 8.B triedy
Vyučujúci:
Mgr. Mária Lojková
učiteľka pre 5. - 9. ročník
metodik
pre
tvorbu,
inováciu
pedagogicko-didaktických materiálov Matematika
pre
8.
ročník
so
zodpovednosťou
za
odborný
a
didakticko-pedagogický
obsah
materiálov
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Inovovaný predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Cieľová skupina: žiaci 8.A a 8.B triedy
Vyučujúci:
Mgr. Věra Volochová
ZRŠ pre 5. - 9. ročník
metodik
pre
tvorbu,
inováciu
pedagogicko-didaktických materiálov Slovenský jazyk a literatúra pre 8. ročník
so
zodpovednosťou
za
odborný
a
didakticko-pedagogický
obsah
materiálov
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Ďakujem za pozornosť
Mgr. Monika Parihuzičová
manažér publicity
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

similar documents