Analyse van algoritmen

Report
Datastructuren
Analyse van Algoritmen en O
College 6
1
Dit onderwerp
 Sommaties en analyse van algoritmen
 Analyse van algoritmen met recurrente
betrekkingen
 Oplossen van recurrente betrekkingen
 Master-theorem
2
1
SOMMATIES E.D.
3
Datastructuren
Rekenkundige reeks
 Een rekenkundige rij getallen is een rij
getallen waarvan het verschil tussen twee
opeenvolgende getallen steeds hetzelfde is
 Voorbeeld: 4, 7, 10, 13, 16
 Een rekenkundige reeks is de sommatie van
zo’n rij.


3 + 1
=1
4
 2 + 1 + 5
=1
Datastructuren
De uitkomst van een rekenkundige reeks
 Onthoud: (eerste plus laatste)*aantal / 2

=
5
 + + 2 ∗ ( − + 1)
 + =
2
Datastructuren
Voorbeelden
 for i=1 to n do
 for j=1 to i do
• O(1) werk
 for i=1 to n do
 for j=1 to i do
• for k = 1 to n do
– O(1) werk
6
Datastructuren
Voorbeelden (2)

=1
 for i=1 to n do
 for j=1 to i do
• O(1) werk

=1 1
=

=1 
=
∗(+1)
2
 for i=1 to n do
 for j=1 to i do
• for k = 0 to n do
– O(1) werk

=1
7

=1

=0 1
=

=1 
∗ =
Datastructuren
∗(+1)
2
* n = (3 )
Meetkundige rijen en reeksen
 Meetkundige rij: quotient van
opeenvolgende getallen is steeds hetzelfde
 Voorbeeld: 2 6 18 54 162
 Een meetkundige reeks is de sommatie van
zo’n rij

2 ∗ 3
=2
8
Datastructuren
Over de meetkundige reeks
 Eerste term A
 Groeifactor r
 A Ar Ar2 Ar3 Ar4 ...
Wat komt hier uit?

 
=0
9
Datastructuren
Uitkomst meetkundige reeks
 Als de groeifactor een positief getal behalve
1 is:
 (“volgende term” – eerste) / (groeifactor -1)
 Volgende term: de eerste term die zou komen als
we de rij eentje langer zouden maken, dus +1
bij deze som:

 
=0
 En volgende term is 16 bij
10
Datastructuren
3

=0 2
Voorbeelden
11
=0

9

2
=3

1 

=1 3
=
=
 +1 −
−1
210 −23
2−1
=
= 1024 − 8 = 1016
1/3+1 −1/3
1
−1
3
= …
Datastructuren
Bewijs uitkomst meetkundige reeks
 S = A + Ar + Ar2 + ... + Ar
 rS =
n-1
+ Arn
+ Arn +Arn+1
Ar + Ar2 + ... + Ar n-1
 “Schuin opschrijven en met r
vermenigvuldigen
 Nu aftrekken (bijna alles valt weg):
 S – rS = A - Arn+1
 (1-r)S = A - Arn+1
 S=
12
 − +1
1−
=
 +1 −
−1
Datastructuren
Analyse met meetkundige reeks
Voorbeeld:
 k=1
 for i=1 to n do
 k = k*3
 for j = 1 to k do
• O(1) werk
13
Datastructuren
Analyse met meetkundige reeks (2)
Voorbeeld:
 k=1
 for i=1 to n do

 k = k*3
 for j = 1 to k do
• O(1) werk
14
=1
+1 − 3
3
3 =
= (3 )
2
Datastructuren
Nog eentje
Voorbeeld:
 i=n
 while (i>1) do
 i=i/2
 for j=1 to i do
• O(1) werk
15
Datastructuren
En deze?
Voorbeeld:
 i=n
 while (i>1) do
 i=i/2
 O(1) werk
16
Oneindige geometrische reeks

∞


=0
 ... =
=…
 +1 −
lim
→∞ −1
 −
= lim
→∞ −1
= …
 Als r>1 dan wordt dit oneindig
 Als r<1 dan lim  = 0, dus:

→∞
 −
∞

lim
=0 = →∞
−1
=
−
−1
=

1−
Convergentie
17
Datastructuren
Ook onthouden (geen bewijs hier)
∞

=0


=
−1
2
Als < 1
Kan je bewijzen door
afgeleiden te nemen in de
geometrische reeksen
18
Datastructuren
Harmonische reeks
 Komen we straks ook nog tegen bij
sommige datastructuren

 1
=1 
… is niet op te lossen. Hebben ze
daarom een naampje gegeven:
 =
 1
=1 
 ... Is ongeveer ln(n)
19
Datastructuren
Analyse met Harmonische reeks
 for i = 1 to n do
 j = 1;
 while i*j < n do
• O(1) work
• j = j+ i
20
Datastructuren
2
RECURRENTE
BETREKKINGEN
21
Datastructuren
Analyse van algoritmen met recurrente
betrekkingen
Merge-sort
 if n>1 then
 Recursie op n/2
elementen
 Recursie op n/2
elementen
 O(n) werk voor merge
 Else O(1) werk
22
 Schrijf: T(n) is de tijd
van merge-sort op n
elementen
 T(1)= Q(1)
 Als n>1, dan T(n) =
2T(n/2)+ Q(n)
 Hoe los je zo’n
recurrente betrekking
op?
Methode 1: Substitutie
 Gok de juiste vorm van de oplossing
 Bewijs met inductie dat die gok goed is
 Dus, als we hebben:
 T(1)= Q(1)
 Als n>1, dan T(n) = 2T(n/2)+ Q(n)
 Schrijf dan eerst eens:
 T(1)= a
 Als n>1, dan T(n) = 2T(n/2)+ bn
 Gok dan dat T(n) = cn lg n voor geschikte c
 Nu …
23
Recursief sorteeralgoritme
 We kijken even naar een simpel recursief
sorteeralgoritme
 Hoe analyseren we zijn looptijd?
24
Selection Sort
 Selection sort (A, p, q)
 {Sorteert de rij A[p … q]}
 {Reken eerst uit waar de grootste waarde staat}
 max = A[p];
 for i = p to q do
• if A[i] > A[max] then max = i;
 {Zet de grootste waarde achteraan}
 Verwissel A[q] en A[max]
 {Sorteer de rest recursief}
 if (q>p+1) then Selection sort (A, p, q – 1)
25
Selection sort: de recurrente betrekking
 T(1)=Q(1)
 T(2)=Q(1)
 Als n>2 dan
 T(n) = T(n-1) + Q(n)
 Of, equivalent, maar iets simpeler:
 T(1)=Q(1)
 Als n>1 dan
 T(n) = T(n-1) + Q(n)
26
Twee voorbeelden voor substitutie
 Selection sort:
 T(1)= O(1)
 T(n)= T(n-1)+O(n)
 Binary search:
 T(1) = O(1)
 T(n) = T(n/2)+O(1)
27
Methode 2: De recursie-boom
 Analyseer de recursie-boom
 Hoeveel niveau’s heeft de boom?
 Hoeveel werk doen we per level?
 Sommeer het werk over de levels
28
Voorbeelden
 Merge-sort:
 T(1)= Q(1)
 Als n>1, dan T(n) = 2T(n/2)+ Q(n)
 Selection sort:
 T(1)= O(1)
 T(n)= T(n-1)+O(n)
 Binary search:
 T(1) = O(1)
 T(n) = T(n/2)+O(1)
29
3
DE MASTERTHEOREM
30
Datastructuren
De master theorem
 Stel a1 en b>1 zijn constantes, f(n) is een functie
en T(n) is een functie van de niet-negatieve (of
positieve) integers), gedefineerd met:
 T(n) = a T(n/b)+f(n)
 Waarbij n/b zowel omhoog als omlaag kan afgerond
worden
 Voor kleine n …
 Dan geldt dat:
1. Als f(n) = O(nlogb a- e) (n tot de macht logb a-e), voor
constante
2. Als f(n) =
3. Als f(n) =
constante
constante
31
e>0, dan T(n) = Q(nlogb a)
Q(nlogb a), dan T(n) = Q(nlogb a * lg n)
W(nlogb a+ e) (n tot de macht logb a+e), voor
e>0, en a f(n/b)  c f(n) voor een
c<1 dan T(n) = Q(f(n))
Toepassen van de master theorem
voorbeeld type 1
1. Als f(n) = O(nlogb a- e)
voor constante e>0, dan
T(n) = Q(nlogb a)
2. Als f(n) = Q(nlogb a), dan
T(n) = Q(nlogb a* lg n)
3. Als f(n) = W(nlogb a+ e)
voor constante e>0, en
a f(n/b)  c f(n) voor een
constante c<1 dan
T(n) = Q(f(n))
32
 Vb:
T(n)= 9T(n/3)+n
 a=9
 b=3
 logb a = log3 9 = 2
 n = O(n2-1)
 Geval 1 is geldig:
 T(n) = Q(n2)
Toepassen van de master theorem
voorbeeld type 2
1. Als f(n) = O(nlogb a- e)
voor constante e>0, dan
T(n) = Q(nlogb a)
2. Als f(n) = Q(nlogb a), dan
T(n) = Q(nlogb a* lg n)
3. Als f(n) = W(nlogb a+ e)
voor constante e>0, en
a f(n/b)  c f(n) voor een
constante c<1 dan
T(n) = Q(f(n))
33
 Vb:
T(n)=T(2n/3)+1
 a=1
 b=3/2
 logb a = log3/2 1 = 0
 1 = Q(n0) = Q(1)
 Geval 2 is geldig:
 T(n) = Q(n0 log n) =
Q(log n)
Toepassen van de master theorem
voorbeeld type 2 (nog eentje)
1. Als f(n) = O(nlogb a- e)
voor constante e>0, dan
T(n) = Q(nlogb a)
2. Als f(n) = Q(nlogb a), dan
T(n) = Q(nlogb a* lg n)
3. Als f(n) = W(nlogb a+ e)
voor constante e>0, en
a f(n/b)  c f(n) voor een
constante c<1 dan
T(n) = Q(f(n))
34
 Vb:
T(n)= 4 T(n/2)+ Q(n2)
 a=4
 b=2
 logb a = log2 4 = 2
 Geval 2 is geldig:
 T(n) = Q(n2 log n)
Toepassen van de master theorem
voorbeeld 3
1. Als f(n) = O(nlogb a- e) voor
constante e>0, dan T(n) =
Q(nlogb a)
 Vb3:
T(n)=3T(n/4)+n log n
2. Als f(n) = Q(nlogb a), dan
 a=3
3.
T(n) = Q(nlogb a* lg n)
Als f(n) = W(nlogb a+ e)
voor
constante e>0, en
a f(n/b)  c f(n) voor een
constante c<1 dan
T(n) = Q(f(n))
 b=4
 logb a = log4 3 < 1
 Neem e = 1- log4 3
 n log n = W(n)
 3 (n/4) log (n/4) 
3/4 n log n
 Dus neem c=3/4
 Geval 3 is geldig:
 T(n) = Q(n log n)
35
Toepassing op algoritme
int Voorbeeld (int[] A, int begin, int eind)
 formaat = eind – begin + 1;
 derdef =  formaat / 3 ;
 if (formaat < 3) then return A[begin]
 else
 int hulp = Voorbeeld(A, begin, begin + derdef)
 hulp += Voorbeeld(A, begin+derdef+1, eindderdef);
 Return (hulp + Voorbeeld(A,eind-derdef,eind)
 Schrijf n = eind – begin+1
 T(n) = …?
36
Toepassing op algoritme
int Voorbeeld (int[] A, int begin, int eind)
 formaat = eind – begin + 1;
 derdef =  formaat / 3 ;
 if (formaat < 3) then return A[begin]
 else
 int hulp = Voorbeeld(A, begin, begin + derdef)
 hulp += Voorbeeld(A, begin+derdef+1, eindderdef);
 Return (hulp + Voorbeeld(A,eind-derdef,eind)
 Schrijf n = eind – begin+1
 T(n) = 3 T(n/3) + O(1)
 Afrondingen kunnen we negeren
37
Toepassing op algoritme
int Voorbeeld (int[] A, int begin, int eind)
 formaat = eind – begin + 1;
 derdef =  formaat / 3 ;
 if (formaat < 3) then return A[begin]
 else
 int hulp = Voorbeeld(A, begin, begin + derdef)
 hulp += Voorbeeld(A, begin+derdef+1, eind-derdef);
 Return (hulp + Voorbeeld(A,eind-derdef,eind)
 Schrijf n = eind – begin+1
 T(n) = 3 T(n/3) + O(1)
 Afrondingen kunnen we negeren
 log33= 1
 O(1) = Q(n1-1) dus mastertheorem geeft:
 T(n) = Q(n)
38
Over de mastertheorem
 Bewijs in boek
 Vaak handig en makkelijk te gebruiken als
je ‘m eenmaal kent
 Soms gevallen waar ‘t niet gaat
 Bijvoorbeeld als T(n) = a T(n-1) + f(n)
 Wat als je T(n)
 aT(n/b)+f(n) hebt?
 En wat als T(n)  aT(n/b)+f(n) ?
 Net zo, maar je krijgt alleen een O of W grens
39
Een exponentieel algoritme
 Duur(n)
 If n=1 dan O(1) werk
 Ga in recursie met Duur(n-1)
 Ga in recursie met Duur(n-1)
 Doe O(n) werk
Sommige problemen
kosten veel tijd om op
te lossen…
Maar liever niet!
40
Conclusies
 Wat technieken voor analyse van
algoritmen
 Recurrente betrekkingen oplossen
• Gokken en controleren
• Analyse van de recursieboom
• Master-theorem
 Inspectie loopstructuur
• Analyse doen van binnen naar buiten
• Soms: opschrijven van sommaties; ken en gebruik
standaard sommaties
41

similar documents