SEP Kenya

Report
SEP Kenya
Special Education Professionals
Eline Delcour en Tom Reynaert
SEP Kenya
Special
Education
Professionals



Opgericht in 2001
Onderwijs/Revalidatie/Gezondheidszorg
Missie: het leven van kinderen met speciale
noden in Kenia te verbeteren
Wat als je opgroeit in

België
– 1,85 kinderen per
gezin
– Lagere school 99%
– Middelbaar 97%
– Levensverwachting
80 jaar

Kenia
– 5 kinderen per
gezin
– Lagere school 80%
– Middelbaar 50%
– Levensverwachting
57 jaar
Wat als je er
mindervalide bent

België
– Speciale scholen
– Specifieke
begeleiding
– Fiscale Steun

Kenia
– Weinig steun, ook
niet van de
overheid
– Wordt gezien als
een vloek op de
familie
– Vaak aan hun lot
overgelaten
A touch of hope
SEP: een multidisciplinair team









Leerkrachten buitengewoon onderwijs
Spraaktherapeuten en logopedisten
Ergotherapeuten
Fysiotherapeuten
Psychologen
Specialisten in leermethoden
Evaluatieleerkrachten
Gezichtstherapeuten
=> allemaal vrijwilligers, hebben het zelf
vaak ook niet breed
(transportvergoeding=4€/dag)
SEP vrijwilligers
Activiteiten van SEP
Opleiden en trainen van SEP-vrijwilligers
 Consultaties en vroege interventies
 Ondersteuning voor de ouders
 Ondersteuning voor leerkrachten
 Ondersteuning voor organisaties die
mindervalide kinderen opvangen
 In de aandacht brengen van mindervalide
kinderen in Kenia, want nog groot taboe

Onze ervaringen bij SEP

Moeder Theresa weeshuis in Otiende voor
+16 jarige mindervalide meisjes
– Basisvoorzieningen aanwezig, geen
aangepaste verzorging => SEP ondersteuning
– Zware handicappen, bv waterhoofd,
misvormde ledematen
Moeder Theresa weeshuis in Otiende
Onze ervaringen bij SEP (2)

Comboni Sisters (St. Josephs Therapy
Centre) in sloppenwijk Kariobangi
– Bestaand sociaal centrum, sociale werksters
aanwezig, opnieuw geen gespecialiseerde
begeleiding
– SEP geeft nu 2x/week aangepaste therapie
– Moeders komen langs met kindjes (0-5 jaar),
moeten vaak uren wachten want vraag is
groot =>leren lotgenoten kennen
Saint Josephs Therapy Centre, Kariobangi
Saint Josephs Therapy Centre, Kariobangi
Saint Josephs Therapy Centre, Kariobangi
Saint Josephs Therapy Centre, Kariobangi
Saint Josephs Therapy Centre, Kariobangi
Waarom jullie hulp zo belangrijk is:
Omdat in Kenia een kind met een handicap niet
alleen een gevolg is van armoede, maar ook een
oorzaak
 Omdat er in Kenia bijna drie miljoen
mindervalide kinderen zijn die nood hebben aan
gespecialiseerde begeleiding
 Omdat hun families worden verbannen uit hun
dorpen en zo nog meer in de armoede belanden
 Omdat de overheid zelf geen of zeer weinig hulp
en middelen verschaft

Maar jullie kunnen SEP helpen!
 Elke taart die jullie verkopen maakt een
verschil!
 Help SEP de mindervalide kindjes in Kenia
een betere toekomst te geven!

Wij geloven in jullie!
Nog vragen??

similar documents