eigen kinderen - Stichting Pleegwijzer

Report
01-10-2014 | 1
Wat maakt het wennen aan
een pleegbroer of zus voor
‘eigen kinderen’ ingewikkeld?
Kirti Zeijlmans MSc
Rijksuniversiteit Groningen
Voor meer informatie: [email protected]
01-10-2014 | 2
Inhoud
›
›
›
›
Wat zijn ‘eigen kinderen’?
Waarom zijn eigen kinderen zo belangrijk?
Wat vertelden de eigen kinderen ons?
Wat maakt het wennen aan een pleegbroer of
zus voor ‘eigen kinderen’ ingewikkeld?
01-10-2014 | 3
Wat zijn ‘eigen kinderen’?
› Biologische kinderen? Kinderen die ‘eigen’
voelen? Kinderen van pleegouders?
Thuiswonend? Volwassenen?
01-10-2014 | 4
Waarom zijn eigen kinderen
belangrijk?
› Impact op het dagelijks leven
01-10-2014 | 5
Waarom zijn eigen kinderen
belangrijk?
› Impact op het dagelijks leven
› Actieve deelname aan pleegzorgproces
01-10-2014 | 6
Waarom zijn eigen kinderen
belangrijk?
› Impact op het dagelijks leven
› Actieve deelname aan pleegzorgproces
› Invloed op de uitkomsten
01-10-2014 | 7
Wat vertelden de eigen
kinderen ons?
› Opzet onderzoek
› Resultaten
› Conclusie
01-10-2014 | 8
Opzet onderzoek
› ‘Wennen in een pleeggezin’
› Interviews met:
 30 pleegkinderen
 30 pleegouders
 30 ‘eigen kinderen’
 10 biologische ouders
Mogelijk gemaakt door: Stichting Kinderpostzegels Nederland
01-10-2014 | 9
Opzet onderzoek
› ‘Wennen in een pleeggezin’
› Interviews met:
 30 pleegkinderen
 30 pleegouders
 30 ‘eigen kinderen’
 10 biologische ouders
Mogelijk gemaakt door: Stichting Kinderpostzegels Nederland
01-10-2014 | 10
Opzet onderzoek
› Interviews met 30 ‘eigen kinderen’
 Uit bestandspleegzorg
 Langdurige opvang
 15 jongens en 15 meisjes
 Leeftijd tussen de 7 en 21

Verder zeer divers in ervaring en beleving
01-10-2014 | 11
Opzet onderzoek
01-10-2014 | 12
Resultaten
› Voor de plaatsing
› Wenperiode – veranderingen
› Wenperiode – emoties
01-10-2014 | 13
Resultaten
 Voor de plaatsing
› Wenperiode – veranderingen
› Wenperiode – emoties
“Meer kinderen om je heen. Altijd wel wat te
doen. Altijd wel wat te kletsen. Altijd druk aan
tafel.”
- Jongen van 17 -
01-10-2014 | 14
Resultaten
 Voor de plaatsing
› Wenperiode – veranderingen
› Wenperiode – emoties
“Gewoon van… dan is het hier weer druk en mijn
ouders denken dan weer niet aan zichzelf, maar
uiteindelijke kwam het allemaal wel goed.”
- Jongen van 13 -
01-10-2014 | 15
Resultaten
› Voor de plaatsing
 Wenperiode – veranderingen
› Wenperiode – emoties
“Als we nasi eten, dan doen we weleens
kroepoek gebruiken als lepel. Als er een
pleegkind komt, dan mag dat niet meer, omdat
dat dan het slechte voorbeeld zou zijn.”
- Meisje van 17 -
01-10-2014 | 16
Resultaten
› Voor de plaatsing
› Wenperiode – veranderingen
 Wenperiode – emoties
“Nou het was een klein baby’tje. En dan zo één
voor allen, allen voor één. Ik was gewoon trots
dat ik haar broer mocht zijn!”
- Jongen van 9 -
01-10-2014 | 17
Resultaten
› Voor de plaatsing
› Wenperiode – veranderingen
 Wenperiode – emoties
“Dat ik dan denk dat ze echt héél héél erg mij
gaat vergeten. Dat ze alleen maar gaat denken
aan die twee kinderen. Dat ze niet meer aan mij
gaat denken.”
- Meisje van 7 -
01-10-2014 | 18
Resultaten
› Voor de plaatsing
› Wenperiode – veranderingen
 Wenperiode – emoties
“Eigenlijk wil je dan uit je primaire reactie iets…
soort woede of frustratie komt dan even in je
boven. Je denkt, je kan het toch gewoon
zeggen… maar zij weet dat niet, dus dan slik je
het in.”
01-10-2014 | 19
Complexe vraagstukken
› Mag ik blij zijn met hem als pleegbroer, terwijl
het voor hem heel verdrietig is dat hij hier
moet wonen?
01-10-2014 | 20
Complexe vraagstukken
› Mag ik blij zijn met hem als pleegbroer, terwijl
het voor hem heel verdrietig is dat hij hier
moet wonen?
› Mag ik boos zijn dat hij meer aandacht krijgt
van mijn ouders, want ik zie ook dat hij het
duidelijk meer nodig heeft?
01-10-2014 | 21
Complexe vraagstukken
› Mag ik blij zijn met hem als pleegbroer, terwijl
het voor hem heel verdrietig is dat hij hier
moet wonen?
› Mag ik boos zijn dat hij meer aandacht krijgt
van mijn ouders, want ik zie ook dat hij het
duidelijk meer nodig heeft?
› Is het niet onterecht dat ik jaloers ben? Ze
krijgt zo’n mooi cadeautje van haar ouders,
maar ondanks dat heb ik veel meer geluk in
mijn leven.
01-10-2014 | 22
Emotiestrategieën
› Emoties delen
“Tegen mijn ouders denk ik wel. En met mijn
vrienden natuurlijk. Maar ik weet niet of ik het
tegen Naomi… volgens mij niet openlijk.”
- Jongen van 18 -
01-10-2014 | 23
Emotiestrategieën
› Emoties verbergen en zichzelf troosten
“Meestal ga ik dan iets voor mezelf doen. Of
tekenen of ergens aan werken. Dan gaat het
meestal wel over”
- Meisje van 10 -
01-10-2014 | 24
Emotiestrategieën
› Ongecontroleerd emoties uiten
“Nou nee, dat hoefde mijn moeder niet te zien.
Alleen dat was niet zo makkelijk te verbergen.”
- Meisje van 16 -
01-10-2014 | 25
Conclusie
› Eigen kinderen
 …moeten ook wennen
 …zijn bereid zich in te zetten
 MAAR komen complexe vraagstukken tegen
01-10-2014 | 26
Wat maakt het wennen aan een pleegbroer of
zus voor ‘eigen kinderen’ ingewikkeld?
De wenperiode kan een verwarrende of zelfs
lastige periode zijn voor eigen kinderen van
pleegouders. De meeste eigen kinderen kunnen
hier goed mee omgaan, maar het is belangrijk
dat zij zich begrepen en gehoord voelen. Dat is
waarom ik denk dat eigen kinderen onze tijd en
onze aandacht verdienen.
01-10-2014 | 27
De wenperiode kan een verwarrende of zelfs
lastige periode zijn voor eigen kinderen van
pleegouders. De meeste eigen kinderen kunnen
hier goed mee omgaan, maar het is belangrijk
dat zij zich begrepen en gehoord voelen. Dat is
waarom ik denk dat eigen kinderen onze tijd en
aandacht verdienen.
Voor meer informatie: [email protected]

similar documents