619_Paard van Troje DEFINITIEF !!!

Report
Een woordje vooraf (inleiding)
 Het verhaal deel 1
 Het verhaal deel 2
 Een afbeelding van Odysseus en woeste
slangen
 Samengevat …
 Zegswijze : het paard van Troje
 Slot

Hallo beste klasgenootjes en mevrouw Vanlancker.
Wij gaan jullie wat meer vertellen over het paard
van Troje. De verovering van Troje is wel een feit.
Made by Jasmeet en Alix
De Grieken slaagden er maar niet in om de stad
Troje te veroveren. Tot dat Odysseus een list
bedacht: ze bouwden een reusachtig houten
paard. ‘s Nachts gingen ze weg naar het eiland
Tenedus. Bij het eerste daglicht zagen de
Trojanen niets in de vlakte, of toch 1 ding: dat
houten paard… Iedereen danste en vierde
victorie. ‘De Grieken zijn weggegaan, maar ze
hebben een geschenk achtergelaten!’ Maar de
priester van Neptunus, genaamd Laoco
waarschuwde toch zijn medeburgers.
Maar toen kwam Sinon, een leugenachtige
Griek die beweerde dat de Grieken toch
naar huis waren gegaan. ‘Ik ben
achtergelaten omdat ik Odysseus heb
beledigd. Dit paard is voor Minerva’, zei hij.
En toen kwamen 2 woeste slangen uit de zee
die Laoco en zijn 2 zonden verscheurden. Zo
geloofden de Trojanen in Sinon. Daarna werd
het paard binnengehaald maar dat was niet
zo slim want zo werd ‘s nachts Troje verwoest
door de Grieken.
DATUM : 12e of 13e eeuw v.Chr. In de Trojaanse oorlog
 LOCATIE : Troje en de omliggende landen
 VOLKEN : de Grieken VS de Trojanen
 RESULTAAT : de Grieken winnen de strijd door de list van
Odysseus ‘het houten paard’ en vernietigen Troje

Het houten paard binnenhalen betekent letterlijk : Zichzelf een ramp op de hals halen.
Toen
de Grieken Troje niet konden innemen, bouwden ze een houten paard en verstopten
daarin soldaten. De soldaten worden vergeleken met een virus.
We hopen dat jullie het leuk en interessant
vonden, in ieder geval bedankt voor het
luisteren, en hopelijk tot in een volgende
powerpointpresentatie ;)

similar documents