Welkom in ons klasje

Report
Welkom in de eerste
kleuterklas!
Even voorstellen
JUF ERIKA: klasjuf
JUF LIZE: turnjuf
Nellie en Cezar
JUF AMBER:
kinderverzorgster
Klaspoppen Nellie en Cezar
•
•
Taalmethode TOK voor 3-jarigen
Verschillende thema’s met veel
nieuwe woordenschat waarbij
steeds een verhaal hoort.
Thema’s
• We werken in de klas steeds
rond een thema
(belangstellingscentrum)
• Dit gedurende 1 of 2 weken.
• Het thema hangt af van de
interesses van de kleuters of
van de tijd van het jaar: Pasen,
zomer, Sinterklaas,…
• Ik laat soms ook foto’s op de
website zetten. Zo kunnen
jullie zien wat jullie bengel
allemaal zoal doet in de klas.
Ballen en ballonnen
Hoe ziet een klasdag eruit?
De kleuters hangen hun jas aan de kapstok en komen in de kring
zitten. Ze leggen hun koek, fruit, flesje water of drinkbus en
brooddoos in hun bakje en zetten hun boekentas weg. Nu volgt het
onthaal en een impressieactiviteit rond het thema. Dit kan een
verhaal, poppenspel, waarneming, spelletje,… zijn.
Onthaal
Alle kleuters zitten in de kring op de bankjes. We noteren de
aanwezigheden, gebruiken onze kalenders , …
De daglijn is een heel belangrijke kalender voor jonge kleuters. Dit
zijn kaarten waarop de activiteiten van die dag staan. Zo weten de
kleuters wat er nog moet komen en wanneer het tijd is om naar huis te
gaan. Dit geeft kleuters een veilig gevoel en biedt hen structuur
wanneer ze er nood aan hebben.
Vriendje van de dag
Iedere dag mag er iemand anders ‘vriendje van de dag’ zijn. Deze kleuter mag
‘s morgens Nellie en Cezar wakker maken, zorgen voor de kalenders, kaarsje
uitblazen na geloofsmomentjes, lichten aan- en uitdoen, deur opendoen,…
Heksemie tovert hiervoor een kindje uit haar doosje.
Dag- en weerkalender
maandag traandag
dinsdag prinsdag
dagkalender:
woensdag zoensdag
donderdag zonderdag vrijdag eidag
zaterdag waterdag
zondag tondag
Geeft de dagen van de week aan met symbooltjes. Dit gaat via een versje:
Cezar kwaakte in de klas, hij wist niet welke dag het was. Maar Nellie zei toen met een lach, het is vandaag:
maandag – traandag, dinsdag- prinsdag, woensdag- zoensdag, donderdag- zonderdag, vrijdag- eidag,
zaterdag- waterdag of zondag- tondag.
weerkalender: Het kindje van de dag mag het juiste weerkaartje ophangen en Nellie en Cezar de
juiste kleedjes aandoen.
Daarna volgt er een activiteit begeleid door de juf.
Er wordt gewerkt met een klein groepje om elke kleuter voldoende
ontwikkelingskansen te bieden, naar eigen kunnen en volgens eigen
tempo.
Ondertussen spelen de anderen in de speelhoekjes.
De kleuters spelen in de speelhoekjes van de klas.
Hoekjes in onze klas
Boekenhoek
Hierin staan prentenboekjes, infoboekjes, kijkboeken, … rond het thema.
Verteltafel
In dit hoekje mogen de kleuters met Nellie en Cezar, Fisher Price, … spelen.
Het thema bepaalt welke extra materialen er aangeboden worden.
(bv. een fruitkraampje bij het thema ‘Fruit’, boerderijdiertjes, …)
De kleuters zijn zo onbewust bezig met het leren van nieuwe woordjes, het leren
communiceren met anderen, fantasiespel ontwikkelen, …
Puzzelhoek
Je kleuter leert aan de hand van stappenplannen en volgens eigen tempo
steeds moeilijkere puzzels maken.
De puzzelrups helpt en stimuleert hen daarbij.
Elk niveau heeft een andere kleur, moeilijkheidsgraad en puzzelmethode.
Magneetborden
•
In de oefenhoek zijn kleuters bezig met bepaalde materialen om gericht
specifieke vaardigheden of specifieke kennis te oefenen. Dit kunnen
activiteiten zijn rond wiskundige of taalkundige vaardigheden.
In deze hoek kunnen kleuters bijvoorbeeld bezig zijn met puzzels,
sorteerspelletjes, behendigheidsspellen, gezelschapsspellen, enz.
Bouwhoek
Bouwen en construeren ontwikkelen een groot aantal belangrijke
vaardigheden, zoals:
– het bevorderen van eigen initiatief, samenwerken, samen overleggen,
plannen maken, redeneren, oplossen van problemen en reflecteren;
– het ontwikkelen van de fijne motoriek en de oog-handcoördinatie;
– het ontwikkelen van het waarnemen;
– het ontwikkelen van rekenvaardigheden als: schatten, tellen, passen,
meten, combineren, samenstellen, ordenen, vergelijken en splitsen;
– het ontwikkelen van de ruimtelijke oriëntatie en het hanteren en
begrijpen van de begrippentaal (hoog, laag, onder, boven, lang, kort, enz.).
Huishoek
In elke kleuterklas tref je wel een poppenhoek of verkleedhoek aan. Ik
opteer voor de ruimere term 'huishoek'. Omdat in die hoek veel meer kan
of zou moeten kunnen dan zich verkleden of met de poppen spelen: niet
alleen alle mogelijke varianten van rollenspel, maar ook het manipuleren en
exploreren van allerhande werkinstrumenten, kleding, …
Muzehoekjes
Hier maken ze werkjes met de juf of mogen ze zelf muzisch aan de slag :
knippen, plakken, scheuren, kleuren, schilderen, …
Ontdekhoek
Kinderen leren door doen! Wat is er nou mooier voor kleuters dan een echte
ontdekhoek in de klas? Maar, een gewone bak 'spullen' neerzetten werkt niet altijd!
Het wordt dan gauw teveel en de kinderen nemen niet de tijd om ergens écht mee
bezig te gaan. Daarom zal de juf vooraf een vraag stellen, de dingen afzonderlijk
aanbieden, of bepaalde proefjes in de kring voordoen. Zo gaan de kleuters gericht
aan de slag en kunnen ze de wondere wereld van de techniek ontdekken.
Enkele voorbeelden:
waterhoek – knopen en ritsen – gaatjes – steentjes – magneten – dik en dun
Luisterhoek
In de luisterhoek mogen kleuters naar allerlei cd’tjes luisteren.
Er zijn verhaaltjes, liedjes, versjes, opdrachtjes, … die de kleuters kunnen
beluisteren en bekijken in de bijhorende boekjes.
Fijn voor de kleuters maar ook voor de juf die de zingende kleutertjes kan
beluisteren, zonder dat ze het zelf beseffen. Grappige momenten !
Computerhoek
De kleuters maken op een speelse manier kennis met de wereld van de multimedia. Er
zijn heel wat ontwikkelingskansen:
- Ze wekt de nieuwsgierigheid en nodigt de kleuters uit om aan de slag te
gaan.
- Ze stelt kleuters in staat van alles zelf te ontdekken.
- Ze biedt mogelijkheden voor zelfstandig werken.
- Levensechte thema’s zijn het uitgangspunt voor het leren.
- Er zijn kansen naar zorgverbreding toe: individuele oefeningen op maat,
remediëring en differentiatie.
- Er zijn zowel kansen om met een taakje bezig te zijn als om samen
plezier te maken en op ontdekkingstocht te gaan. (sociale aspect)
Dramahoek
•
Deze hoek kan aansluiten op een prentenboek, een liedje, ...
De kleuters kunnen dan het verhaal, … verder naspelen in deze hoek.
Deze hoek kan ook een themahoek zijn, passende bij een thema zoals
'het circus', ‘carnaval', ‘vakantie', enz.
De juf stelt de materialen (poppenkastpoppen, vingerpopjes,
verkleedkleren, …) in deze hoek eerst voor, ze vertelt en toont de
mogelijkheden, en daarna mogen de kleuters vrij ontdekken en spelen.
Plasticinehoek
Doel
Verbetering van de kleine motoriek en versteviging van de handspieren,
vingers, duimen, …
Een stevige grip is nuttig om te leren tekenen en schrijven
Bevordering van de psycho-motoriek van handgebaren en fijne bewegingen
Muzisch omgaan met allerlei materialen en technieken
Actief leren door eigen leerproces in handen te nemen, mits ondersteuning
van materialen en technieken
Rond 10 uur gaan we samen naar het toilet. We doen onze jas aan en
gaan in de kring zitten. Daar eten we samen onze koek of fruit op
en drinken we water uit onze
meegebrachte drinkbus of flesje.
Tijd om buiten te spelen
Na het opruimen doen we nog een klassikale activiteit: dansen,
zingen, versje aanleren, verhaal vertellen, telspelletje,…
Daarna is het tijd om naar huis te gaan of om boterhammetjes te
gaan eten.
samen dansen
Waar werken we aan?
•
•
•
•
•
Leren omgaan met andere
kinderen, met de juf, afscheid
nemen van ouders,…
Zelfstandigheid: zelf jas aan- en
uitdoen, boekentas open en dicht
doen, broek optrekken, jas aan
de kapstok hangen,…
Leren opruimen: daarom hangen
er op de speelgoedbakken overal
foto’s van de materialen. Zo
weten de kleuters wat waarin
moet.
De kleuters moeten zich goed
voelen in de klas!
Zich aan regels en afspraken
leren houden. Dit is belangrijk
voor het samenleven in groep.
Zelfstandigheid – zelfredzaamheid
Regels en afspraken
Op de rode lijn wachten voor we gaan spelen of voor we naar de poort gaan.
In de rij gaan staan als de bel gaat.
Praktische tips
• Naam of symbooltje overal
opzetten: op jassen,
brooddozen, koekjes, fruit,
sjaal, muts,…
• Flesje water of drinkbus
meegeven
• Fruit geschild in een potje
meegeven
• Woensdag is fruitdag
• Geen speelgoed, tutje,…
meegeven tenzij we het
vragen
Extra info
• Donderdag is wieltjesdag: de kleuters mogen dan net voor de
speeltijd begint op de grote speelplaats even fietsen of steppen
• Elke kleuter krijgt een tasje mee wanneer er brieven, liedjes,
info, … zijn. Meestal gebeurt dit op vrijdag. Op maandag worden
de tasjes terug in de klas verwacht voor eventuele nieuwe post.
• Voor de vakanties krijgen de kleuters hun knutseltas mee naar
huis met al hun werkjes in. Deze werkjes mogen thuis blijven. De
zak liefst zo snel mogelijk weer mee naar school geven.
• De liedjes en versjes die de kleuters leren, krijgen ze mee naar
huis en mogen ze in hun liedjes- en versjeskaft stoppen.
Wanneer je kleuter bijna jarig is, mag je met de juf afspreken wanneer
hij of zij mag gevierd worden in de klas. De dag ervoor krijgt je kleuter
de verjaardagskoffer mee naar huis. Mag ik vragen om de koffer na het
feestje zo snel mogelijk weer mee naar school te geven. Het is nl.
mogelijk dat er de volgende dag al een nieuw feestje voor een andere
jarige is.
Twee keer per week gaan de kleuters met juf
Lize 1 uurtje turnen: op woensdag en vrijdag
Observatiemomenten
•
•
Ieder schooljaar worden er 3 observatieweken voorzien. We observeren
dan gericht naar motoriek, zelfstandigheid, taal, denkontwikkeling,….
In november is er een oudercontact waar dit zal besproken worden.
wiskundige initiatie – sorteren volgens kleur
Dit is in het kort de werking van ons klasje.
Indien jullie nog iets wensen te weten,
mogen jullie dit steeds komen vragen.
Je mag je kleuter ook altijd een briefje
meegeven wanneer je niet langs kan komen.
Groetjes,
Juf Erika

similar documents