Activeren van ouders met behulp van video

Report
Activeren van ouders met
behulp van video-beelden
An Verstappen (Thuisbegeleidster BDT)
Doel van deze workshop :
• Waarom activeren we ouders binnen de
terugkijk ?
• Hoe activeren we ouders binnen de terugkijk?
Kern van de methodiek :
• Vht/Vib is gericht op het herstel of het
ondersteunen van het contact en de
communicatie tussen ouder en kind.
• Om zo een verbetering te brengen in de
opvoedingsrelatie,
• Zodat kinderen zo goed mogelijk ondersteund
worden in hun ontwikkeling en ouders zich beter,
en ook sterker voelen in hun rol als ouder.
Die basiscommunicatie kan worden
verstoord door allerlei stressfactoren:
• Vroeggeboorte, ziekte,…
• Moeilijk gedrag en moeilijke situaties met het
kind
• Chronische ziekte bij het kind
• Ontwikkelingsproblemen
• Handicap
• …
Met vib/vht gaan we
• Het natuurlijke intuïtieve oudergedrag
activeren
• En het zelfoplossend vermogen van ouders
vergroten.
Aanknoping met de 5 uitgangspunten
van vib/vht bij het activeren
Fundamentele
Betrokkenheid
tussen ouder en kind
Kinderen nemen
vanaf de geboorte
contactinitiatieven
kind
Samenhang tussen de uitgangspunten
en de kern van de methodiek
ouder
Actief en intuïtief
ouderschap
Sensitiviteit/ empathie
Contact/exploratiebehoefte
AFSTEMMING
Initiatief
Ontvangst
INTERACTIE
Responsiviteit/ ondersteuning
Hechting/ontwikkeling
Behoefte aan
aandacht en
contact
Bron: Eliens M., Prinsen B.
Handleiding kortdurende video-hometraining in gezinnen met jonge kinderen.
Positieve sfeer en
geslaagd contact
Fundamentele betrokkenheid:
Het verlangen naar een goed contact met
elkaar blijft bestaan ondanks ingrijpende
gebeurtenissen. Ouders en kind zijn blij met
elkaar wanneer het goed gaat. Ouders ervaren
het contact met hun kind als plezierig als zij
begrijpen wat er in hem/haar omgaat.
Videobeeld rond fundamentele
betrokkenheid : het genieten tussen
ouder en kind
Het belang van die videobeelden :
• Vib laat beelden zien van geslaagd contact
omdat emoties sterk gaan spelen en
geactiveerd worden bij het zien van plezierige
contactmomenten.
• Beelden bekrachtigen die positieve gevoelens
en laten ouders en kind weer genieten van
elkaar.
Videobeeld van een mama bij het
zien van geslaagd contact
Videobeelden rond
contactinitiatieven van het kind
Bij kinderen met een beperking…
• Is de biologische uitrusting om contact te maken
soms beperkter (vb. Bij ASS, motorische
beperking,…).
• En is ook hun arsenaal aan mogelijkheden om
aktief contact te vragen, kleiner.
• Bovendien zijn hun initiatieven tot contact vaak
moeilijker te herkennen en te begrijpen voor de
omgeving.
Belang van die videobeelden
• Via beelden kunnen we de contactinitiatieven
van het kind met een beperking uitvergroten.
• Door ouders aktief te laten mee kijken naar
die beelden helpen we hen om de signalen
van hun kind te gaan ontdekken.
Videobeelden rond het aktief
ontdekken van signalen tot contact
Videobeeld 1 rond aktief gericht zijn
op het scheppen van een goede sfeer.
Bij kinderen met een beperking :
• Ontstaat er echter meer stress bij de ouders
en zijn ze soms meer kwetsbaar.
• Worden ouders soms onzeker en hebben soms
het gevoel te falen.
• Hebben ouders soms moeite om die
initiatieven te voelen en te zien en vallen dan
stil of reageren onzeker.
Videobeeld 2 rond aktief gericht zijn
op het scheppen van een goede sfeer.
Activerend terugkijken is gericht op :
• Het activeren van een belevingsverandering
bij ouders.
• Het activeren en versterken van de eigen
krachten van ouders.
• Het activeren van het zelfoplossend vermogen
van ouders.
Videobeeld rond het activeren van de
verandering van de beleving bij
ouders.
Belang van werken met beelden
• Beelden van geslaagde interacties helpen ouders
om hun bekwaamheid te zien.
• Het aktief bekijken van beelden met ouders via
microanalyse maakt de krachten van ouders meer
zichtbaar.
• Opvoedingsvaardigheden worden hierdoor
bekrachtigd en uitgebreid naar moeilijke
momenten.
Videobeelden van een mama die haar
krachten herkent
Videobeeld rond de activatie van het
zelfoplossend vermogen van ouders.
Welke principes hanteren we bij het
terugkijken ?
•
•
•
•
Afstemming tussen ouders en begeleider.
Vertrekken vanuit de vraag van de ouders.
We geven ouders het eerste woord.
De beelden laten spreken en verwoorden wat
we zien vanuit het kind.
• We laten ouders hun krachten zien.
Hoe activeren we ouders bij de
terugkijk ?
• Vragen stellen:-open vragen
-halve vragen
• Tijd geven om te antwoorden
• Ontvangstbevestiging geven/vragen
• Kring maken
• Prettig leiding geven
• …
Videobeeld rond vraagstelling ter
activatie van de ouders
Effect van activerend terugkijken :
Beelden spreken tot je hart en brengen een
verandering in de relatie met zich mee,
waardoor er een nieuwe dynamiek kan
ontstaan.
Videobeeld ter bevestiging dat
beelden meer zeggen dan duizend
woorden!!!
Einde
• Met speciale dank aan de ouders van Eline om
deze videobeelden te mogen gebruiken.
• Vragen ???
• Nog een boeiende dag verder !!!

similar documents