*t Karwei - Kring 12 Boechout

Report
Engagementen voor onze vormelingen
in St.Bavo Boechout… waarom?
Kinderen laten kennis maken met parochie
als brede samenleving.
Vrijwilligerswerk is basis van vele
initiatieven en onmisbaar voor het sociale
weefsel.
Uit de comfortzone halen van thuis,
school, sport en vrijetijdsbesteding.
Nuttig, belangeloos maar oh zo verrijkend!
Waar zijn we welkom?
• ‘t Karwei
• Avondvrede
• ‘t Ateljee
• Natuurpunt
• Wereldwinkel
• Wereldmissiehulp
• Damiaan
‘t Karwei
Ex patiënten van de psychiatrie
komen samen om met hun
begeleiders brood, cake, taart en
wafels te bakken.
Ze maken ook confituur en werken in
de tuin.
‘t Karwei
• We kunnen er 2 keer terecht
• Met telkens 4 vormelingen
Avondvrede
In rusthuis Avondvrede (naast de
Delhaize) maken we samen met de
bewoners kerstkaartjes voor hun
kerstmarkt.
Open je hart en kom mee knutselen,
sommige oudjes krijgen amper
bezoek: voor hen is dit een hoogdag!
Avondvrede
• Eenmalig engagement
• Met 12 vormelingen
‘t Ateljee
Is een dagcentrum voor licht mentaal
gehandicapte volwassenen. Ze
worden er begeleid in huishoudelijke
en creatieve activiteiten en wij
mogen aansluiten. Het ligt naast
rusthuis St. Mathildis.
We leren SMOG of maken kaarsen.
‘t Ateljee
• We kunnen er 2 keer terecht
• Met telkens 4 vormelingen
Natuurpunt
De mooie natuur in onze buurt vraagt
ook onze hulp. Samen met de
mensen van Natuurpunt trekken we
onze botten aan om te snoeien, te
hooien, takken af te voeren enz.
Na een flinke dosis zuivere lucht,
krijgen we ook nog een kom soep!
Natuurpunt
• Eenmalig engagement
• Met 20 vormelingen (of meer als
er vraag is)
Wereldwinkel
In de wereldwinkel leren we over
noord en zuid en over eerlijke
handel.
We mogen ook helpen in de winkel:
de voorraad aanvullen en achter de
kassa staan.
Wereldwinkel
• We kunnen er 3 keer terecht
• Met telkens 4 vormelingen
Wereldmissiehulp
Hier worden de rode kledingbakken
leeg gemaakt en gesorteerd om dan
verzonden te worden over de hele
wereld naar mensen die hulp nodig
hebben. Je zal zien dat het niet
alleen om kleren gaat want we
krijgen er een rondleiding.
Wereldmissiehulp
• Eenmalig engagement
• Met 10 vormelingen
Damiaan
De vlinder van Damiaanactie staat
symbool voor de duizenden lepra- en
TBC patiënten in de derde wereld.
Een vrijwilliger komt ons enthousiast
vertellen over de organisatie. We
kijken naar de film en gaan dan de
straat op om stiftjes te verkopen.
Damiaan
• Eenmalig engagement
• Met hopelijk heel veel
vormelingen zodat we massief
stiftjes kunnen verkopen en zo
Damiaan aktie steunen en de
wereld gezonder maken.
Let op!
• Bij de inschrijving mag je 3 verschillende keuzes
voor een engagement aanduiden, niet 3 x
Wereldwinkel kiezen dus!
• Check je agenda zodat je zeker vrij bent: Sommige
activiteiten zijn tijdens de vakantie of in een
weekend..
• Uit jouw 3 keuzes word je 1 engagement per mail
toegewezen. Mis deze afspraak niet want…
• Ook de vaste begeleiders én een catechist houden
deze afspraak vrij!
• Wees enthousiast, je krijgt er veel dankbaarheid
voor in de plaats.
• Meer info: www.K12-Boechout.be

similar documents