Plantagekolonies Transatlantische slavenhandel

Report
Ontstaat al in de 16de eeuw
(na de ontdekkingstochten)
-van Europa naar Afrika
textiel,(vuur)wapens,alcohol,metalen
-van Afrika naar Amerika
slaven
-van Amerika naar Europa
(riet)suiker,tabak,koffie,cacao,katoen
Slaven zijn krijgsgevangenen uit
onderlinge oorlogen tussen Afrikaanse
stammen
Europeanen zitten in forten aan de kust
Afrikaanse vorsten verkopen daar hun
slaven (rest( = 60 %) naar het Midden
oosten)
Veel doden tijdens het vervoer (20 %)
-zo veel mogelijk tegelijk
-zo veel mogelijk in leven houden
Eerst naar de slavenmarkt (“oppoetsen”)
Dan naar de plantages
-werken onder slechte omstandigheden
-slechte behandeling niet standaard
(economische waarde)
-constante aanvoer goedkope slaven
Regelmatig slavenopstanden
(bosnegers in Suriname stammen af van
gevluchte slaven)
Vervoer vooral door handelscompagnieën
bv de WIC
In de 16de eeuw heeft Portugal het monopolie van de slavenhandel (beheersen de
Afrikaanse kust)
In de 17de eeuw gaan ook De Republiek,
Engeland,Frankrijk en Spanje in de slavenhandel (veroveren steunpunten aan de
Afrikaanse kust)
Totaal 12 miljoen slaven verhandeld
Portugal 5 miljoen
Engeland 3 miljoen
De Republiek 500.000 (4 %)
In de 18de eeuw enorme toename van de
slavenhandel (6 van de 12 miljoen)
Oorzaak is de toename van de vraag naar
plantageproducten
-door toename bevolking
-door toename welvaart
Tot halverwege de 18de eeuw hadden de
meeste mensen weinig moeite met
de slavernij
-is al zo oud als de wereld
-goedkope arbeidskrachten(econ motief)
-minderwaardige mensen (moreel motief)
Sommige christenen waren tegen.
Tijdens de Verlichting gingen de mensen
van het idee uit, dat alle mensen gelijk zijn
→ slavernij is onmenselijk en immoreel
In 1787 ontstond de Society for the Abolition
of slave trade (William Wilberforce en
Josiah Wedgewood)
Zij zorgden ervoor, dat de slavenhandel
verboden werd
-Engeland in 1807
-Frankrijk (en Nederland) in 1814
Slavenhandel gaat illegaal door
Slavernij blijft bestaan, maar wordt uiteindelijk ook afgeschaft
In de 18de eeuw breidde de
Europese overheersing zich
verder uit:
• Tussen Europa, Afrika en
Amerika ontstond een geheel
door Europeanen
gecontroleerde
driehoekshandel.
• In Amerika stichtten de
Europeanen
plantagekoloniën, waar
exportgewassen voor de
Europese markt werden
verbouwd.
Denemarken
Groot-Britannië
Frankrijk
Nederland
VS
Portugal
Spanje
1803
1834
1848
1863
1863
1878
1886

similar documents