PowerPoint-presentatie

Report
De context van rehabilitatie
Jos Dröes
Marianne van Bakel
‘Zo gezegd, zo gedaan?’
Stichting Rehabilitatie ’92
1 april 2014
Hanzehogeschool Groningen & St.
Rehabilitatie '92
Beschut wonen – Bavo Noordwijkerhout
Definitie van rehabilitatie
Rehabilitatie is mensen met beperkingen ondersteunen
bij het verkennen, kiezen, verkrijgen en behouden van hun
eigen doelen zodat zij tevreden en succesvol zijn in hun
activiteiten en in hun deelname aan de samenleving.
De ondersteuning kan bestaan uit individuele begeleiding
of normalisatie /aanpassing van het milieu.
Er wordt gestreefd naar zo weinig mogelijk professionele
ondersteuning.
Naar: Anthony e.a. (2002)
Stichting Rehabilitatie 92
Utrecht
Individuele rehabilitatie
Helpt cliënten bij
door gebruik te maken van
•
•
•
•
• Beoordelen, bespreken en
ontwikkelen van
doelvaardigheid
• Stellen van een doel
• Functionele en
hulpbrondiagnostiek
• Planning
• Vaardigheidsles en hulpbroninterventies
Verkennen
Kiezen
Verkrijgen
Behouden
van eigen, zelfgestelde
doelen
Implementatie
• Gericht op individueel niveau – rehabilitation counseling
• We wilden eigenlijk dat iedereen in de instelling de IRB zou
gaan gebruiken ter ondersteuning van het maatschappelijk
herstel van cliënten
• Later meer gericht op team- of programmaniveau maar dit is
weinig gebruikt
• Uitzonderingen bijvoorbeeld: ABC, Plan Support en
ProMensCare: programma/instelling
Nieuwe contexten van rehabilitatie
• Herstel
‘Herstellen doe je zelf’
• Neurobiologie
‘Wij zijn ons brein’
• Doelgroepen
Protocollair behandelen
• WMO
Participeren moet
Prisma-effect
Trimbos instituut 2010
9
Herstel =
meer dan beter worden
Herstel omvat het gehele proces van iemand
die vanuit een ontwrichtende ervaring,
een zinvol en betekenisvol bestaan creëert.
Dit proces gaat gepaard met empowerment;
de kracht die iemand gaandeweg ontwikkelt
om dit proces voort te stuwen.
Herstel kent drie belangrijke aspecten,
die door elkaar lopen en elkaar versterken:
Persoonlijk herstel
Herstel van gezondheid
Maatschappelijk herstel
Herstellen is een natuurlijk proces
in verbinding met anderen.
Iedereen kan herstellen !
Trimbos instituut 2010
Gereedschap
Valt er hier
nog wat te
herstellen?
Trimbos instituut 2010
Trimbos instituut 2010
Neurobiologische ontwikkeling
• Spectaculair; maar geeft feiten, geen betekenis
• Gaat ons preciezer vertellen wat we (cliënten en
hulpverleners) kúnnen doen
• Lost niet de vraag op óf we dat ook gaan doen
• Niet of - of maar en – en. Ook herstel en rehabilitatie
bewerkstelligen biologische veranderingen
• Rehabilitatie: tegenwicht tegen eenzijdig ‘breindenken’
Rehabilitatie is revalidatie van de wil
Herstel biologisch?
Trimbos instituut 2010
Trimbos instituut 2010
Protocollair behandelen
• Doelgroepen van mensen met bepaalde ziektediagnose of
functiestoornis
• Behandelprotocol gericht op vermindering van symptomen of
functiestoornis
• Wat te doen met transdiagnostische, algemeen geldende
behoeften?
Zorgpaden
Trimbos instituut 2010
WMO
• De WMO is een echte participatiewet
• WMO + participatiewet richten zich op de meeste
rehabilitatiegebieden
• De IRB is dé gesprekstechniek om de WMO mee uit te voeren
wmo
Trimbos instituut 2010
Nieuwe contexten van rehabilitatie
• Hoort rehabilitatie in herstelondersteunende zorg? ‘Alle hulp
die ons niet ons bestaansrecht en onze eigen regie
ontneemt maar autonomie versterkt is welkom’.
• ‘Wij zijn ons brein’ hoeft je niet machteloos te maken. Je
kunt het ook positief gebruiken. Herstel is óók biologisch.
Rehabilitatie is een oefening van de vrije wil.
• Protocollair behandelen, zorgpaden: nuttig voor
hulpverleners. Rehabilitatie: niet alles is diagnose
gerelateerd. Meer info over instrumenten gewenst.
Misschien kunnen herstellenden herstelpaden ontwerpen.
• In de WMO moeten we kijken waar de kracht van mensen
zit, de ‘helpers’ daarin scholen. Misschien is daar óók een
rol voor rehabilitatie weggelegd.
Trimbos instituut 2010
20
Dank voor uw aandacht

similar documents