Powerpoint Medicatieveiligheid

Report
Medicatieveiligheid
Stap 4 Uitzetten medicatie
• Over het algemeen gebeurt dit door de
apotheek, soms door verzorgenden
• Medicijnen uitzetten is een kritische en
risicovolle handeling; verzorgenden moeten
deskundig en bekwaam zijn
• Maak gebruik van een actueel
medicijnoverzicht van de cliënt
• Leg schriftelijk vast wie de medicijnen heeft
uitgezet
Stap 6 Toedienen medicatie
Controle gegevens:
• identiteit van de cliënt
• naam van de medicijnen
• sterkte
• dosis
• vervaldatum
• is het geneesmiddel op de juiste wijze bewaard
• toedieningstijdstip
• toedieningswijze
Aandachtspunten
• Dubbele controle bij risicovolle medicatie
• Geef niet zomaar ongemerkt medicijnen
• Wees alert op (veranderingen in) de
gezondheidssituatie van de cliënt
• Zie erop toe dat cliënt medicijn daadwerkelijk
inneemt
• Wees zorgvuldig met “zo nodig”- medicijnen
• Meld fouten en onderneem actie
Stap 7 Registreren en aftekenen
• Registreer altijd!
• Registreer op een aftekenlijst van de apotheek
• Gebruik geen eigen lijstjes
Richtlijnen voor registreren
• Medicijnen in het zakje: teken af na
toediening per tijdstip per medicijn
• Medicijnen niet in een zakje: teken af na
toediening per tijdstip per medicijn
• Zo nodig medicijnen: teken af na toediening
en noteer tevens het tijdstip van toediening
en de dosering

similar documents