Medicijngebruik door de paardendierenarts

Report
Van vrijheid-blijheid naar protocollen?







Voor een paardendierenarts zoals de spreker van
vandaag lijkt het lastig om de bestaande en
veranderende regelgeving toe te passen in de
dagelijkse praktijk.
Voedselproducerend dier…..
Paardendierenarts en zijn/haar cliënt
“Ik haal het wel bij de buurt collega”
Gaat de controle op ons handelen binnenkort
toenemen?
VETCISS paard --------- MEDIPAARD ?
De actualiteit  Paardenvlees







Ons beperkte arsenaal aan geregistreerde
middelen:
Antibiotica:
 Procapen
 Tmps : Borgal en Sulfatrim
 Ampi-dry
In Formularium paard hebben niet altijd de
geregistreerde produkten de voorkeur.
Want beter therapiesucces en meer beperking
resistentieontwikkeling.





Hallo! “mag ik even”:
Een oogzalfje (liefst die met chlooramfenicol)
Een bus hydrocortiderm voor paard van mn
stalgenoot
De pensionhoudster wil graag een nieuwe bus
Cubarmix op voorraad (Dat van 2 jaar oud
krijgen we niet meer uit het pak geschept)
Oh ja! In februari ontwormen we toch altijd
even? Doe maar weer eens equimax! We
varieren graag een beetje.   

DIERGENEESMIDDELENWET ( WUD )
EU-regelementen: paard is slachtdier
Diergeneesmiddelenbesluit (AMvB)

Per 1 januari 2013: -- WET DIEREN --


-
-
-
Per 1-1-2013, treedt in fasen in werking
Geleidelijke vervanging bestaande wetgeving:
WUD, Diergeneesmiddelenwet en
Gezondheids- en welzijnswet voor dieren




Dierenartsen krijgen vergunning voor afleveren
diergeneesmiddelen voor dieren waaraan hij/zij
medische zorg verleend.
Minister kan vergunning van bijv een dierenarts
intrekken of apotheek ontkoppelen las regels niet
worden gevolgd.
Dierenwinkels exit: “5 grams regel” (tetra/sulfa s)
Minimumnormen voorschrijven
diergeneesmiddel: goed klinisch onderzoek en
omstandigheden kennen etc., omdat er
omstandigheden zijn waarom dierenarts hiervan
afwijkt: wettelijke minimumnorm. Ea onder
toezicht van Veterinair Tucht- en Beroepscollege.




Dierenartsen worden op basis van deze
Nieuwe Regeling diergeneesmiddelen
verplicht om binnen 15 dagen bijwerkingen
bij dieren of mensen, door het toepassen van
diergeneesmiddelen te melden.
Ook: verminderde werking of hiaten in
bijsluiter tav de werking
Bij: de Fabrikant of Bureau
Diergeneesmiddelen. Tijdelijk ook via
KNMvD?
Er komt nog meer , handig zo’n raamwet!




Penicilline of TMPS
Exit Cobactan paard per 01-03-2013 !?
Vanaf deze datum mogen3e en 4e generatie
Cephalosporinen en de Fluoroquinolonen niet
meer gebruikt: Cobactan, Excenel, Baytrill,
Marbocyl
Tenzij echte noodzaak op geleide van ABG



Paard bestemd voor slacht/niet bestemd
slacht
Bij Diergeneeskundige noodzaak kan op basis
van Cascaderegeling (was art 22 van
diergeneesmiddelenbesluit. Nu??) worden
afgeweken. Bv: afwijking van dosering of
behandelingsduur. Of een Rund/KH
geregistreerd middel: 28 dagen wachttijd.
Bijvoorbeeld Gentamycine





EU-verordening
Lijst van stoffen die essentieel zijn voor
behandeling van paardachtigen. Mogen worden
toegediend aan paarden die bestemd zijn voor
slacht. Wachttijd: 6 maanden
Lange lijst, waaronder:
Gujathal – Midazolam – Methadon –
Acepromazine – Efedrine – Glaucoommiddelen –
triamcinolon – metoclopramide acithromycine/clarithrom/rifampicine –
 Fluorescine 




Phenylbutazone
Metronidazol
………………….
Is paspoort erbij en uitsluiten van slacht
voldoende ??







Duplocilline
Penstrep/Depomycine (Kanapen, Neopen)
Dectomax (ivomec)
Sebacil/Bye-mite - Neocidol
Is er nog een voor paard geregistreerde
ketamine?
VLIEGENMIDDELEN  SME
Afrikaanse paardenpest




De “Bute-discussie”
- 1e Maastricht-MECC congres, presentatie K
V Muiswinkel: modernere NSAID s betere
statistieken dan Phenylbutazone. Later vaker
bevestigd.
Waarom dan toch nog Bute?
Hoefbevangen pony s, Cascade: andere nsaid
s werken niet, dus… Paspoort invullen en …
Vaak valt het dan nog tegen (eigen
waarneming)






In recente krantenartikelen ivm
paardenvleeshype: meerdere keren de naam
phenylbutazon gezien.
Er is regelmatig vraag naar bute.
Is (sport)paardenvlees wel zo gezond??
Prima tevreden met bijv Metacam
3 dagen wachttijd,
Minder bijwerkingen MDK en nieren






Ruime keus in geregistreerde middelen voor
dagelijks gebruik.
Rapidexon geregistreerd voor paard
Voreen geregistreerd voor paard
Er is (nog) geen geregistreerde Prednisolon
op de markt.
De cortico-preparaten voor lokaal injectie
gebruik
bv Moderin/Vetacortil. Triamcinolon




Paspoorten invullen
Visitebrieven/afleverbonnen?
Juiste wijze verpakken en etiketteren
Eigen administratie op patiënt (koppel?)
niveau.




Met elkaar zorgen dat we de het op een
praktische wijze voor elkaar maken.
Onze nieuwe voorzitter van Groep Paard
schijnt er bij het ingaan van zijn
regeerperiode direkt een speerpunt van te
maken.
Onze Cliënten informeren!!!
Bij wie liggen de verantwoordelijkheden en
aansprakelijkheden??

De zachte dwang van dhr. Tom Peters
namens Boehringer Ingelheim.

Geblesseerde buurtcollega Vlasta v.d. Veen.

Collega’s en familieleden te Schildwolde.

similar documents