Definitief voorstel continurooster + De stemprocedure. 20 mrt. 2014.

Report
Definitief voorstel continurooster
+
De stemprocedure.
20 mrt. 2014.
Procedure tot nu toe.
-Werkgroep samengesteld.
-Bezoeken afgelegd bij scholen die er al mee werken.
-Informatie ingewonnen.
-Afstemming, overleg met andere scholen in Joure.
-2 infoavonden georganiseerd.
-Nu de derde avond met het definitieve voorstel.
Wat was ook alweer de reden van het
aanbod van een continurooster:
- Alle scholen in Joure bieden het aan.
- Het komt tegemoet aan de huidige
maatschappelijke ontwikkelingen.( werk ouders)
- Veiligheid. ( maar 1 x brengen en halen)
- Vaste structuur, rust.
--Effectievere leertijd.
- Meer mogelijkheden voor naschoolse
activiteiten.
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
vrijdag
8.30 – 11.45
lesblok.
8.30 – 11.45
lesblok.
8.30 – 11.45
lesblok.
8.30 – 11.45
lesblok.
8.30 – 12.00
lesblok.
11.45 – 12.30 11.45 – 12.30 11.45 – 12.30 11.45 – 12.30 Geen les.
spelen en
spelen en
spelen en
spelen en
.
eten.
eten.
eten.
eten.
12.30 – 14.15 12.30 – 14.15 12.30 – 14.15 12.30 – 14.15 Geen les.
lesblok
lesblok
lesblok
lesblok
Groep 1 t/m 4.
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
vrijdag
8.30 – 11.45
lesblok.
8.30 – 11.45
lesblok.
8.30 – 11.45
lesblok.
8.30 – 11.45
lesblok.
8.30 – 11.45
lesblok.
11.45 – 12.30 11.45 – 12.30 11.45 – 12.30 11.45 – 12.30 11.45 – 12.30
spelen en
spelen en
spelen en
spelen en
spelen en
eten.
eten.
eten.
eten.
eten.
12.30 – 14.15 12.30 – 14.15 12.30 – 14.15 12.30 – 14.15 12.30 – 14.15
lesblok
lesblok
lesblok
lesblok
lesblok
Groep 5 t/m 8 .
Waarom dit rooster?
- Aansluitend op het huidige rooster.
- De onderbouw maakt minder uren dan de
midden - en bovenbouw.
- Aansluitend op de andere scholen in Joure.
- Gebaseerd op het 5 gelijke dagen model
dus vaste structuur en duidelijkheid.
- De extra onderbouw week vakantie vervalt.
- Er worden zo voldoende uren gemaakt.
Aandachtspunten bij invoering voor
ons als school zijn:
-afwisseling in het rooster ontspanning /inspanning.
-voldoende tijd om te eten voor de jongste kinderen.
-afstemming pauzes met de andere school.
-organisatie van het eten binnen de groep. ( met de lkr.)
-voldoende pleinwacht bij het buitenspelen.
-afstemming met buitenschoolse opvang, naschoolse
activiteiten.
-tijdelijke opvang voor lln. waarvan de ouders vanwege
werkomstandigheden de opvang niet zo snel kunnen
organiseren m.i.v. aug 2014.
De stemprocedure.
- Min. 66 % van de ouders moet hun stem uitbrengen.
- Als 66% van de ouders voor is gaat het continurooster
in.
- Zit het percentage tussen de 60% en 66% dan wordt er
gekeken naar de argumenten van de tegenstemmers.
- Werkgroep en MR besluiten dan of het doorgaat of
niet.
- We vinden een ruime meerderheid belangrijk.
- Groep 8 ouders met laatste kind op school stemmen
niet mee.
- Nieuwe ouders tot zomervakantie worden
geïnformeerd over het continurooster.
Hoe/Wanneer stemmen?
-
Kan vanavond al.
Stemformulier gaat morgen mee met uw oudste kind hier op
school.
Het formulier komt ook nog via mail voor de zekerheid.
Inleveren voor 27 maart in gesloten envelop op school.
Er staat een stembus in de grote hal.
Geen voldoende stemmen binnen dan komt er een nieuwe
deadline.
Uiterlijk 1 april wordt de definitieve uitslag bekend gemaakt.
Ruimte voor vragen?

similar documents