PITCH GEULMANAGEMENTv2_kort

Report
geulmanagement
Pitch - kort
Ernst Lofvers
Rijkswaterstaat Noord-Nederland
Ernst Lofvers
Werksessie 3
GEULMANAGEMENT
Adviseur Kustveiligheid en morfologie
Rijkswaterstaat Noord-Nederland
met Peter Lieverdink (Wetterskip Fryslân)
Waar kan ‘geulmanagement’ worden toegepast?
(maar ook elders in NL)
dijkring
6
Zeeland:
veel geulen voor dijken
Naar analogie van Kustlijnzorg basiskustlijn ook voor geulen?
Opgave Deltaprogramma
• samenhang thema’s
• monitoring, onderzoek, pilots
Mijn vragen / aandachtspunten bij dit concept
•
Hoe omvangrijk is het probleem (risico’s) eigenlijk?
–
–
•
Middel niet erger dan de kwaal?
–
–
•
Op welke termijn?
Waar is nog meer sprake van opdringerige geulen?
Effecten natuur? Is het wenselijk om geulen te verleggen/te suppleren achterin de
Waddenzee vanuit oogpunt habitat/natuurlijke processen??
Welke RO-aspecten kunnen nog meer baat hebben (en willen meebetalen)?
Hoe betrouwbaar en duurzaam is het concept?
–
–
–
Beheer/onderhoud? doelmatig + efficient?
Kosten/baten?
Pilots: werkt het wel? Onderbouwing, budget, natuurwetgeving…
•
Organisatorisch: wie precies waarvoor verantwoordelijk?
•
Hoe en met wie samenwerken?
–
–
–
–
–
–
Waterschappen, Rijkswaterstaat?
Deltaprogramma, Kustgenese 2/monitoringprogramma?
NGO’s?
RCW?
Waddenacademie?
PRW?

similar documents