"De kansen van Focus op Vakmanschap" samenvatting

Report
SAMENVATTING WORKSHOP:
”DE KANSEN VAN
FOCUS OP VAKMANSCHAP”
Workshop op Themadag FD
ROC van Twente
Almelo, 15 november 2013
KANSEN IN VERANDERINGEN?
Vaak zien we veranderingen als bedreigingen maar een keer positief kijken is goed.
In het algemeen is de start van ieder studiejaar een nieuwe kans.
Zo’n verandering biedt de kans om eens te reflecteren op je opleidingen:
 nieuwe afstemming met arbeidsmarkt
 moeten alle opleidingen wel doorgaan?
 wat willen jongeren, welk perspectief kun je ze bieden?
VOORDELEN INTENSIVERING /
ONDERWIJSTIJD
 busje inspectie komt niet meer langs
 je kunt nu rustiger nadenken over het invullen van de extra uren
 Maar hoe ga je dat betalen? Daar moet je in gaan samenwerken
 150 uren extra moet wel zinnig worden ingevoerd
 Nederlands en rekenen hebben de afgelopen jaren tijd afgesnoept van de
beroepsgerichte vakken. Maar om dat te betalen moeten er grotere klassen komen.
 Voorbeelden om wel 150 uren te maken zonder grotere klassen:
- vrijdag de hele opleiding werken aan project, alle docenten zijn dan aanwezig voor
alle studenten
- les op de werkplek in het leerbedrijf
VOORDELEN INTENSIVERING /
ONDERWIJSTIJD (VERVOLG)
 150 uren moeten echt in (binnenschoolse) praktijksetting zitten. Anders is er te weinig
praktijkmogelijkheid.
 150 uren gaan in rekenen en Nederlands zitten.
 excursies, verplicht of vrijwillig in relatie tot binding en schoolkosten?
IMAGO FD
 FD is niet bekend
 schoonmaken
 altijd zorgenkindje geweest: als je niets kan in de Horeca, dan
kun je nog naar FD
 motor van het bedrijf, staat haaks op zorgenkindje: verschil visie
bedrijf - student
BREDE DOSSIERS, SAMENWERKING
ANDERE BRANCHES
 Breed dossier kan studenten naar FD brengen, maar kan studenten ook bij FD
weghalen
 hoe oriënteert een student zich?
 zijn er leuke onverwachte ontmoetingen tussen totaal verschillende branches
 koks en TNO
 Horeca en artiesten om kerst te organiseren
 levert leuke innovaties op
 FD is zo uitgekleed dat het niet meer herkenbaar is.
 De breedte biedt mogelijkheden maar ook bedreigingen
 Geldt ook voor de studenten: niet te vroeg hoeven kiezen is voor anderen juist
een belemmering
BREDE DOSSIERS, SAMENWERKING
ANDERE BRANCHES (VERVOLG)
Voorbeelden:
 Bij Friesland College was FD een opleiding van 25-30 studenten. Door binding
met andere opleidingen is dit gegroeid tot 135 (helpende, gespecialiseerd reiniger,
recreatie, fastservice). door die binding kunnen ze heel snel de juiste student op
de juiste plek zetten.
 Intakers kennen al deze opleidingen zo goed dat ze vanuit de intake de
studenten goed kunnen plaatsen.
 ROC Flevoland Lelystad heeft FD gekoppeld aan Recreatie in een samenwerking
met Walibi.
 ROC van Amsterdam is FD in 3 contexten aan het vormgeven: horeca, zorg en
airport
 Maar logistiek en beveiliging ligt ook in de mogelijkheden: ROC Mondriaan is met
beveiliging bezig.
KEUZEDELEN
regionale afspraken over keuzes
DREMPELLOZE INSTROOM
 drempelloze instroom biedt mogelijkheid om te selecteren aan de poort
- gebeurt eigenlijk al
 intake en selectie sowieso belangrijk. Ook om te behoeden voor verkeerde keuzes
 Keuze is toch moeilijk:
- hoe ziet de toekomst er eigenlijk uit
 breder opleiden kan al: domeinen, maar dat is een mislukking
 zou goed zijn als studenten eerst kunnen oriënteren
 overschrijven naar andere CREBO’s: administratieve lasten
HUISWERK
Hoe gaan we hier maandag na de
Themadag nu mee verder?
Zoeken we elkaar op?

similar documents