Riaditeľa Odboru obchodu

Report
Stretnutie s dopravcami
GR ŽSR Odbor obchodu (O450)
Ing. Miroslav Matúšek
Strečno, 27.-28.03.2014
Znížené úhrady za PŽI od 1.1.2014
Na základe uznesenia vlády SR č. 390 z 10. júla 2013
S účinnosťou od 1.1.2014 budú ŽSR poskytovať nasledovné znížené úhrady z maximálnych úhrad uvedených
vo Výnose č. 3/2010 Úradu pre reguláciu železničnej dopravy zo dňa 2. 12. 2010 v znení neskorších predpisov:
•
Pri pravidelných vlakoch nákladnej dopravy idúcich v deň plánovanej jazdy podľa GVD zníženie úhrady za
minimálny prístupový balík (UMP) o 59 % a úhrady za traťový prístup k servisným zariadeniam (UTP) o 90 %
z poplatku za použitie železničnej infraštruktúry.
•
Pri ad-hoc vlakoch nákladnej dopravy zníženie úhrady za traťový prístup k servisným zariadeniam (UTP) o 90
% z poplatku za použitie železničnej infraštruktúry.
Za pravidelný vlak podľa GVD sa nepovažuje :
a) Pravidelný vlak zavedený v iný deň ako bola jeho plánovaná jazda podľa GVD,
b) Pravidelný vlak, ktorý z akéhokoľvek dôvodu v rámci svojej trasy zmení svoje číslo vlaku (bez ohľadu na to, či
sa mení číslo z jedného pravidelného na iný pravidelný vlak).
Podmienky z bodu b) sa netýka pravidelných vlakov, pri ktorých:
1.) bolo so zmenou čísla vlaku uvažované už pri konštrukcii GVD (napr. špecifické úvraťové jazdy),
2.) prišlo k zmene čísla vlaku z dôvodov na strane ŽSR (odklonové jazdy z dôvodu výluk, nehodových udalostí) – o
uplatnenie zníženej úhrady musí dopravca požiadať O450 GR ŽSR najneskôr do 5-ich pracovných dní po
uskutočnení jazdy vlaku.
Tieto znížené úhrady budú ŽSR poskytovať do odvolania, najdlhšie však do 31.12.2014.
Aktualizácia výšky znížených úhrad sa predpokladá vždy k pravidelným zmenám GVD.
Plánované nepretržité výluky 2014
Plánované nepretržité výluky 2014
Koridory nákladnej dopravy (RFC)
___ Baltsko-jadranský koridor (5) od 10.11.2015:
Gdynia - Varšava - Katovice - Ostrava/Žilina-Bratislava/Viedeň/
Klagenfurt – Udine - Benátky/Terst/Bologna/Ravenna/Graz – Maribor Ľubľana - Koper/Terst + Swinoujscie do 10.11.2018
___ Koridor Orient/ východné Stredomorie (7) od 10.11.2013:
Praha - Viedeň/Bratislava – Budapešť - - Bukurešť – Constanta, - - Vidin –
Sofia – Solún – Atény + Bremerhaven/Wilhelmshaven/ Rostock/
Hamburg/ Burgas/ Svilengrad/ Patras do 10.11.2018
___ Koridor Rýn – Dunaj (9) od 10.11.2013:
Praha – Horní Lideč – Žilina – Košice – Čierna nad Tisou (slovenskoukrajinská hranica) + Strasbourg/Manheim/Frankfurt/ Nürnberg/
Stuttgart/ München/ Wels/ Salzburg/ Wien/ Bratislava/ Budapest/
Arad/ Brasov/ Craiova/ Bucuresti/ Constanta do 10.11.2020
Ponuka koridorov nákladnej dopravy
C-OSS
trasy
•Jednotné zákaznícke miesto pre celý koridor: RFC 5=Varšava, RFC
7= Budapešť, RFC 9= Praha (2014)/ Bratislava (2015)
•Komunikačný jazyk : angličtina
•Koridorové voľné trasy na objednanie už od januára (X-11)
•Jednotný systém objednávania trás v celej Európe „PCS“
•Informácie o infraštruktúrach a termináloch v jednotnom dokumente
(5 častí: 1=Úvod, 2 = Výňatky zo sieťových vyhlásení, 3= Terminály,
4= Postupy prideľovania kapacity a riadenia prevádzky, 5=
Implementačný plán)
informácie •Webové stránky koridorov:
www.rfc5.eu (v procese tvorby), www.rfc7.eu , www.rfc9.eu
Spoločné problémy
• platobná disciplína,
• znečistenie vozňov po nakládke (odletovanie zvyškov
hromadných substrátov počas jazdy),
• cieľový GVD 2020/2021,
• Ústredná grafikonová komisia.
Ďakujem Vám za pozornosť!

similar documents