Radosław Mordaka

Report
Gwiezdne wojny: część VI Powrót Jedi (25 maja 1983)
„Skok w
nadprzestrzen”
„Skok w nadprzestrzeń”
Skok w nadprzestrzeń czyli napęd
czasoprzestrzenny
W filmie cały moduł skoku w
nadprzestrzeń składa się z
kilku etapów:
1. Zajecie pozycji,
2. Przejście na współrzędne szturmowe,
3. Wyłączenie pola grawitacyjnego,
4. Start skoku w nadprzestrzeń
Główną przeszkodą w szybkim podboju kosmosu są nieubłagane prawa
fizyki. Ze Szczególnej Teorii Względności Einsteina wiemy, że żaden
materialny obiekt nie może poruszać się w przestrzeni szybciej, niż
wynosi prędkość światła, czyli 300 000 km/s. W filmie statek kosmiczny z
taką prędkością się poruszał!
Przeanalizujmy teraz kilka rodzajów
współczesnych napędów po to, by zobaczyć, z
jakimi prędkościami mogą się poruszać statki
•
•
•
•
•
•
•
Napęd czasoprzestrzenny
Żagiel magnetyczny
Napęd jądrowy
Napęd chemiczny
Napęd fotonowy
Napęd termojądrowy
Silniki VASIMR
Napęd czasoprzestrzenny
Według niektórych fizyków możliwe jest
podróżowanie "na skróty". Wychodzą oni z
założenia, że jeśli nie można pokonać czasu
podróży, należy zmienić odległość dzielącą
Ziemian od innych obiektów kosmicznych.
Żagiel magnetyczny
• wykorzystuje dynamiczne ciśnienie wiatru
słonecznego, plazmy płynącej od Słońca,
• żagiel magnetyczny wykorzystuje
nadprzewodniki do wytworzenia silnego
pola magnetycznego i odbijania wiatru
słonecznego
• maksymalna prędkość - 500 km/s (tyle co
wiatr słoneczny), praktyczna - około
połowa z tego,
Żagiel magnetyczny
Napęd jądrowy
• prędkość wylotowa max 5 km/s ze
względu na entalpię - ilość energii na
jedn. masy (13 MJ/kg dla chemicznego),
• dla napędu jądrowego entalpia równa 82
miliony MJ/kg - 6 mln razy więcej,
• w teorii prędkość równa 2 razy
pierwiastek z entalpii, czyli: 5,1 km/s oraz
12 800 km/s,
• Występuje tu problem paliwa, którego
potrzeba kilka ton
Orion (British Interplanetary Society)
Napęd chemiczny
• Prędkość
10 km/s
2 j. a./rok
• Czas podróży – minimum 7700 lat
• Ograniczenie przemiany materii załogikomory kriogeniczne
Napęd chemiczny - wahadłowiec
Napęd fotonowy
• Napęd Fotonowy (PLT - Photonic Laser
Thruster), czyli laserowy napęd fotonowy,
uważany dotychczas za niemożliwy do
stworzenia
• Powodem, dla którego uważano stworzenie
tego napędu za niemożliwe, było to, że
fotony z powodu braku masy spoczynkowej i
ładunku elektrycznego i nie mogły być użyte
jako materiał, który mógłby zostać
wypchnięty i dzięki sile odrzutu napędzać
statek kosmiczny.
Napęd termojądrowy
• prędkości: D-D - 20 400 km/s - 6,8% p. ś.,
D-3He - 26 400 km/s - 8,8% p. ś.,
• paliwo łatwiej osiągalne,
• mniejsze rozmiary - nie trzeba masy
krytycznej,
• współcześnie - ładunek jądrowy, by ścisnąć i
ogrzać dużą część paliwa termojądrowego aż
do osiągnięcia zapłonu termojądrowego,
Napęd termojądrowy
Fuzyjna pułapka magnetyczna
Silniki VASIMR
Osiągi badawczych silników
Vasimr są nadzwyczaj dobre
wykres obok pokazuje zależność
ciągu od prędkości wylotowej
paliwa wodorowego i ilości
zużywanego paliwa dla silnika
zasilanego mocą 20MW, silnik
ma sprawność 50-60%. Na
niebiesko mamy podaną ilość
wodoru w gramach na sekundę
jaka wydostaje się z dyszy, na
czerwono mamy ciąg silnika
wyrażony w Newtonach, czyli
mniej więcej 10N = 1kg, i na
czarno prędkość wylotowa
wodoru w km/s.
Podsumowując
• Nie wykonano jeszcze takiego promu,
statku kosmicznego, który osiągnąłby
prędkość światła, nawet nie zbliżono
się do tego wyniku
• Niemoc naukowców wynika z jakże
prostych praw fizyki, które
uniemożliwiają wykonanie tego
Wykonał
Przy pomocy internetu
Radosław Mordaka, kl. II TA
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 21
w Łodzi

similar documents