PowerPoint-presentatie - Zwin College Oostburg

Report
Bespreken vraag 25C, 26 en 27
Video van Al Gore
Vrijdag so over par 1 en 2
Maandag 19 maart
Huiswerk:
Maken 28 en 31 t/m 33
Leren par 3
Lezen par 4
Vraag 25
Opgenomen energie is het begin van de pijl in het
energiestroomdiagram.
Kijk naar de energie omzetter en bedenk wat het nut van het
apparaat is.
Berekening van vraag 25C
n = Enut / Eop x 100%
n = 230 MJ / 600 MJ x 100%
n = 38%
Vraag 26
26a
in 1 sec. dus
TL buis
20W = 20 J/s
20 Joule
spaarlamp
12W = 12 J/s
12 Joule
26b
Rendement is 20%
Dus 20% van 20W is licht
Dus 20W / 100 x 20 = 4W licht
rendement is 25%
25% van 12W is licht
12/100 x 25 = 3W licht
Conclusie de tl buis geeft meer licht.
26c
De spaarlamp geeft iets minder licht maar verbruikt veel minder energie.
Vraag 27
Lees de vraag goed en verzamel de gegevens.
Aardgas
V=0,3 kubieke meter
Vbw = 32 MJ/kubieke meter
Bedenk welke formules er nodig zijn.
Maak eventueel een energiestroomdiagram.
water
V=28 liter
dichtheid = 1 kg/liter
∆T = 85 -15 = 70 °C
c=4,2 J/g.°C
Vraag 27
Lees de vraag goed en verzamel de gegevens.
Aardgas
V=0,3 kubieke meter
Vbw = 32 MJ/kubieke meter
water
V=28 liter
dichtheid = 1 kg/liter
∆T = 85 -15 = 70 °C
c=4,2 J/g.°C
Enut = Q = c x m x ∆T
4,2 x 28000 x 70
8.232.000 J
Eop = 0,3 x 32 = 9,6 MJ = 9.600.000J
n = Enut/Eop x 100%
n= 8.232.000J / 9.600.000J x 100%
n = 86%

similar documents