7. RAZRED = FRANCUSKA REVOLUCIJA

Report
1.
2.
3.
Udžb. str 40 N
str. 38. S
FRANCUSKA
REVOLUCIJA
Udžb str. 40. N
str. 38. S
SJEDNICA DRŽAVNIH STALEŽA
1.
U S T A V
2.
3.
NARODNA SKUPŠTINA
USTAVOTVORNA SKUPŠTINA
14. 7. DAN FRANCUSKE
REPUBLIKE
ŠTO SLAVE GRAĐANI
SAD – a NA DAN NEZAVI –
SNOSTI?
ŠTO HRVATI SLAVE NA
DAN NEOVISNOSTI ?
???
USTAV 1791.
USTAVNA MONARHIJA
ŽIRONDINCI
- bogatije građanstvo
JAKOBINCI
-siromašniji pripadnici
trećeg staleža
1789. 5. mj. SKUPŠTINA DRŽAVNIH STALEŽA ( Luj XVI. )
1. i 2. stalež, povećanje poreza
3. stalež, pojedinačno
glasanje
6. mj. NARODNA SKUPŠTINA
traže Ustav
14. 7. BASTILLA, Dan francuske republike
( Dan nezavisnosti – SAD, Deklaracija neovisnosti , Dan neovisnosti –
Hrvatska, prekinute veze s Jugoslavijom )
8. mj. DEKLARACIJA O PRAVIMA ČOVJEKA I GRAĐANINA
1791. USTAV= ustavna monarhija – ukinuta podjela na staleže
stranke ŽIRONDINCI – bogato građanstvo
JAKOBINCI – siromašniji – M. ROBBESPIERRE
Pjevajući revolucionarne
pjesme, odlazili su u boj.
Najpoznatija pjesma,
MARSELJEZA
1792. R e p u b l i k a
nastavak Revolucije – pjesma Marseljeza
- protufrancuski savez europskih zemalja – kralj bježi – uhvaćen
1792. REPUBLIKA * jakobinski teror
* kralj giljotina
* reforme
1794. srušena vlast jakobinaca – DIREKTORIJ ( žirondinci )
1
2
3
4
6
5
7
Poredaj sličice po redu
tako da slijede tok Francuske
Revolucije.
8
9

similar documents