Document

Report
ŠKOLA:
Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková
organizace
ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.1.07/1.5.00/34.0434
NÁZEV PROJEKTU:
Šablony – Gymnázium Tanvald
ČÍSLO ŠABLONY:
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím
ICT
AUTOR:
Ivan Nývlt
TEMATICKÁ OBLAST:
Český jazyk a literatura
NÁZEV DUMu:
Konstantin Biebl
POŘADOVÉ ČÍSLO DUMu: 11
KÓD DUMu:
IN_ČJ_3R_11
DATUM TVORBY:
17.3.2013
ANOTACE (3.ROČNÍK): Tento DUM stručnou a přehlednou formou studentů
přibližuje osobnost a dílo K.Biebla. Nechybí ani vybraná ukázka z tvorby a otázky k
samostatné práci studentů.
METODICKÝ POKYN:
Konstantin
Biebl
Život, dílo, citáty
Konstantin Biebl (kolem 1928)
Základní faktografie





1898 Slavětín u Loun – 1951 Praha.
Jako voják účasten 1.světové války (1918
utekl z balkánské fronty ze zajetí, čímž si
zachránil život).
Po 1918 vystudoval lékařskou fakultu, ale
prakticky od poč.20.let se věnoval literární
tvorbě, seznámil se mj.s J.Wolkerem.
Rád cestoval, navštívil Cejlon, Indonésii (záliba
v exotice).
Rozladěn poměry po č.1948, zdrav.problémy,
r.1951 spáchal sebevraždu.
Tvorba – obecné rysy




Představitel meziválečné básnické
avantgardy.
Představitel proletářské poezie, poetismu, ale
též surrealismu (byl i členem surrealistické
skupiny)
Pro jeho poezii typická hravost, nevázanost,
ale také úspornost, zkratkovitost a hudebnost.
Časté motivy lásky, prolínání snu a reality,
cestování.
Tvorba – básnické sbírky





„Věrný hlas“ – proletářská poezie, sbírka věnována
J.Wolkerovi.
„Zlom“ – proletářská poezie, náznaky poetismu.
„Zloděj z Bagdádu“ – ústředním motivem smrt
milované dívky, přitom jde o sbírku psanou v
duchu poetismu.
„Zlatými řetězy“ – čistě poetistická sbírka s motivy
cestování, prolínání snu a reality.
„S lodí, jež dováží čaj a kávu“ – prožitky z cest na
Cejlon a Jávu zpracované v duchu poetismu.
Tvorba - pokračování




„Nový Ikaros“ – vrchol poetismu, čtyřdílná
polytematická báseň. Ikaros = sám básník,
vznášející se nad světem, nepodléhající času.
Vzpomínky na válku, dětství, cesty,…
„Zrcadlo noci“ – surrealistická sbírka.
„Bez obav“ – souhrn tvorby z let 1940 – 1951
(protifašistická, ale i budovatelská poezie).
Pozn. – mj.psal i prózy, např.protikolonialisticky
zaměřenou prózu „Plancius“
Vybrané citáty – úryvek z
básně „Smrt“
„Na pelest ke mně tiše usedla jsi.
Sestro,
bojím se tvých skloněných rtů!
Co bych si počal s tvými
Zlatými vlasy?
Neuschne nikdy krev na mém bajonetu
Přede mnou tma, za mnou tma.
Umím svou karabinu nabíjet.
Umím dobře koně sedlat! Střílet!
Zabíjet!
Ale co bych s počal s tvýma očima?“
Otázky k citátu
Jakými životními zkušenostmi básníka byla
tato báseň inspirována?
Co v uvedených verších vytváří protiklad?
Co dělá válka s člověkem, s jeho duší?
Co je gradace? Kde je zde uplatněna?
Shrnutí
 Biebl
básníkem volného, nevázaného
výrazu, ale je jím schopen sdělovat
závažné skutečnosti.
Zdroje
 Vlastní
tvorba autora.
Použitá literatura
 Polášková,
T., Milotová D., Dvořáková Z.:
LITERATURA – přehled středoškolského
učiva, edice MATURITA,vyd.Ing.Petra
Velanová, Cyrila Boudy514/3, Třebíč,
2005,ISBN 80- 902571-6-X
 Martinková, V. a kol.: Čítanka 3, Tripolia,
2001, ISBN 80-86448-08-8
Obrázky
 NEZNÁMÝ.
wikipedia [online]. [cit.
20.3.2013]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Konst
antin_Biebel_1928.jpg

similar documents