KRONIKA SKO 2012 - Szkoła Podstawowa im. Batalionów

Report
SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Batalionów Chłopskich
w Wólce Wieprzeckiej
w Zamościu
POWSZECHNOŚĆ OSZCZĘDZANIA
DZIŁALNOŚĆ NA RZECZ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI
POPULARYZACJA I ŚWIADOMOŚĆ WIEDZY ZWIĄZANEJ Z OSZCZĘDZANIEM
 O nas
 Nagroda za poprzednią kronikę
 Udział w konkursach organizowanych przez PKO BP
 I miejsce dla naszej członkini
przy Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich
w Wólce Wieprzeckiej
W roku szkolnym 2011/2012 do szkoły uczęszcza 73 uczniów.
Szkolne koło SKO liczy - 65 członków, co stanowi 89% społeczności szkolnej.
Na zbiorczej książeczce SKO uczniowie ulokowali kwotę 22.282,80 zł.
Średnio na jednego członka SKO przypada kwota 342,81zł.
Owocem ubiegłorocznej naszej pracy było
uzyskanie nagrody II stopnia
w ramach ogólnopolskiego konkursu
„Dziś oszczędzam w SKO, jutro w PKO”
organizowanego przez PKO BP.
„Plakat promujący oszczędzanie”
„Plakat promujący przedsiębiorczość”
Prace plastyczne naszych uczniów opiekunka SKO wysłała na koszt
Szkolnej Kasy Oszczędności.
OPŁACAŁO SIĘ!!!
Praca jej została opublikowana w NR4(5)
2011
11 Listopada – spektakl historyczny
 Mikołajki SKO
Spotkanie opłatkowe
 Dzień Babci i Dziadka
 Bawimy się razem
 Działalność rodziców
 Warsztaty w świetlicy środowiskowej
Uczniowie klas starszych przygotowani przez p. Jolantę Sokołowską
inscenizację o nauce w szkole pod niemieckim zaborem i buncie dzieci
we Wrześni. Wzruszeni rodzice gratulowali swoim pociechom.
Opiekunka SKO zorganizowała prezenty dla każdego SKO-wicza.
Uśmiechy na buziach dzieci mówiły same za siebie.
15 grudnia 2011r. jak co roku uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i zaproszeni goście
spotkali się przy wigilijnym stole. Uroczystość poprzedził spektakl
„Jaka wina, taka kara” przygotowany przez szkolne koło teatralne pod kierunkiem
Małgorzaty Podoby. O miłe wrażenia przy stole zadbały panie
z Koła Gospodyń Wiejskich w Skaraszowie, przygotowując wspaniałą ucztę
dla podniebienia.
Dla babć i dziadków recytowali i śpiewali najmłodsi uczniowie naszej szkoły
z klas O-III, po czym wręczyli im drobne, własnoręcznie wykonane upominki.
Organizatorami imprezy byli: społeczność szkoły, Koło Gospodyń Wiejskich
i świetlica środowiskowa w Skaraszowie. Przepyszny tort świąteczny przygotowała
Rada Rodziców.
Choinka
Walentynki
Andrzejki
Powitanie Wiosny
Dzień
Dzień Chłopaka
Nauczyciela
Festiwal Talentów
- Pieczenie ciasta na uroczystości szkolne
- Pomoc przy organizacji imprez szkolnych i środowiskowych
- Sprawowanie opieki podczas wyjazdów na krytą pływalnię
Uczniowie naszej szkoły brali udział
w warsztatach i konkursie zorganizowanym
przez Gminę Zamość w gminnych świetlicach
środowiskowych. Oszczędność i pracowitość
to hasła przewodnie podczas wykonywania
figurek z modeliny. Wszyscy uczestnicy
otrzymali upominki.
Organizacja pracy SKO
Poznajemy świat finansów
Akcje
Dbamy o zdrowie
Konkursy
Wycieczki
Ważnym źródłem wszelkich informacji na
temat SKO jest tablica na korytarzu szkolnym.
Na niej umieszczane są ogłoszenia dotyczące
działalności Szkolnej Kasy Oszczędności.
Tu można sprawdzić wyniki konkursu, wykaz
stanu oszczędzania, ciekawostki na temat
oszczędzania…
Podczas uroczystości uczniowie klasy I otrzymali książeczki oszczędnościowe
z symbolicznym wkładem (1zł.), który ma ich zachęcić do samodzielnego
gromadzenia pieniędzy.
„Żeby w życiu dobrze szło, zacznij oszczędzać w SKO”.
15 nowych członków!
W ramach działalności SKO, opiekunka Szkolnej Kasy Oszczędności –
- Jolanta Szwaczkiewicz przeprowadziła zajęcia w klasach I, II, III, IV, VI. Lekcje te miały
na celu promocję idei oszczędzania, poznanie przez dzieci funkcji pieniądza, roli banku
i form oszczędzania. Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczyły w dyskusji. Bardzo
przydatne okazały się materiały edukacyjne i gadżety przekazane przez PKO BP.
„BANKUŚ”- bohater audycji dla dzieci emitowanych w Polskim Radiu pt. „ SKO –
Słuchaj, Kalkuluj, Oszczędzaj” dostarczył wiedzy uczniom klasy I, którzy
dowiedzieli się, co możemy i co trzeba oszczędzać. Po wysłuchaniu audycji dzieci
dyskutowały na temat oszczędzania wody, energii, żywności, zasobów
naturalnych Ziemi i oszczędzania pieniędzy.
100% klasy oszczędza
Takim zagadnieniom przypatrywali się uczniowie z klasy II.
Dzieci z klasy III przyniosły potrzebne rekwizyty. Każdy uczestnik zabawy otrzymał
wcześniej wypłatę. Dysponował monetami i banknotami. Wydawał na zakupy,
dokonywał wpłat lub wypłat w banku.
Uczniowie klasy IV w prosty, przystępny
sposób pogłębili swoją wiedzę ekonomiczną,
zapoznali się z pojęciami bankowymi oraz
mogli pobawić się w czasie rozwiązywania
zagadek i rebusów, a czasopismo
„BRAWO BANK” znalazło swoje miejsce na
półce w bibliotece.
To była ciekawa i pouczająca lekcja!
Jej celem było:
• popularyzacja wiedzy o działalności banku,
• przyzwyczajenie dzieci do korzystania z usług bankowych,
• pozyskiwanie ich jako przyszłych, potencjalnych klientów PKO BP.
Po lekcji uczestnicy otrzymali upominki.
Celem podjętej akcji sprzątania
świata było wyrabianie u dzieci
nawyku ochrony naturalnego
środowiska oraz rozwijanie postaw
proekologicznych. Tegoroczne hasło
było nam szczególnie bliskie,
ponieważ szkoła położona jest
u stóp Roztoczańskiego Parku
Narodowego, gdzie królują stare
dumne sosny.
W dniach 27-30 marca zorganizowaliśmy Wiosenną Loterię Fantową.
Zarobiliśmy 600 zł. Wszystkie fanty pochodziły z dobrowolnych darów osób
fizycznych, a całkowity dochód w 100% przeznaczony zostanie na potrzeby
organizacyjne SU, SKO, szkolnego koła teatralnego.
Wielki cel mamy - systematycznie nakrętki zbieramy.
Najbardziej wydajni zbieracze – bracia Rafał i Sebastian.
Jak co roku usypaliśmy wielką górę z monet,
których wartość przekroczyła kwotę 200zł.
Największą frajdę sprawiło przeliczanie
złotych monet.
Kolejny rok koło ekologiczne przeprowadziło
zbiórkę karmy, kocyków i odwiedziło pupili
zamojskiego schroniska.
Nie bądźmy obojętni na losy naszych
„braci mniejszych!”
W ramach akcji „Po przetworzeniu mogę się przydać”, uczniowie klasy III i opiekunka SKO
przeprowadzili zbiórkę makulatury.
251 kg makulatury zamienili na papier toaletowy dla szkoły.
Podejmujemy działania propagujące zdrowy styl życia, wspieramy społeczność
szkolną w kształtowaniu pozytywnych wzorców sprzyjających zdrowiu:
-Przekazujemy wiedzę o zdrowiu
-Kształtujemy aktywną postawę w stosunku do własnego zdrowia i zdrowia innych
-Utrwalamy odpowiednie nawyki i umiejętności służące zdrowiu przy okazji
następujących przedsięwzięć:
Owoce w szkole
Śniadanie daje moc
Bezpieczni na drodze
Pływalnia
Dbamy o to, co jemy , bo zdrowi być chcemy!
8 listopada 2011r. klasy młodsze przygotowały
wspólne śniadanie klasowe, które pięknie
wyglądało i wszystkim bardzo smakowało.
Przy okazji uczyliśmy się zasad zachowania
przy stole.
Projekt „Bądź bezpieczny na drodze” miał na celu ukształtowanie bezpiecznych
zachowań. Dwie uczennice Patrycja Dębska i Natalia Kostur w rejonowym
konkursie plastycznym zdobyły nagrody główne.
Zawsze należy dbać o kondycję fizyczną,
a wszyscy doskonale wiemy,
że systematyczne pływanie pozwoli
oszczędzić wydatki na lekarza.
Organizujemy wiele szkolnych konkursów plastycznych , tym samym wspierając
talenty naszych uczniów. Szkolna Kasa Oszczędności zadbała o nagrody, wyróżnienia
dla laureatów w konkursach szkolnych:
„Mój ulubiony nauczyciel”
„Październik miesiącem oszczędzania”
„Ciułacz miesiąca”
„Na co wydam zaoszczędzone pieniądze?”
„ Bezpieczni na wsi. Czy upadek to przypadek?”
„ Rymowanka SKO”
Konkurs ten miał na celu popularyzowanie wśród dzieci idei oszczędzania.
„ Czego Jaś się nauczy, to Jan będzie umiał”
Osoba, która zgromadziła największy wkład pieniędzy w danym miesiącu,
otrzymuje BONUS w wysokości 10 zł.
wrzesień - Wiktoria Pakuła kl. III
listopad - Julia Listopad kl. I, Paulina Listopad kl. III
marzec - Julia Listopad kl. I, Paulina Listopad kl. III
październik - Patryk Soboń kl. IV
luty - Igor Wróbel kl. I
grudzień, styczeń - Maciej Artymiak kl. II
Wiktoria Klimko kl. IV
Joanna Karabin kl. I
Przemysław Selech kl. III
Łukasz Burcon kl. II
W październiku grupa członków SKO wraz z opiekunami odwiedzili
bank PKO BP w Zamościu.
Konkursem plastycznym „Na co wydam zaoszczędzone pieniądze?” zachęciliśmy dzieci
do większego i systematycznego gromadzenia pieniędzy. Efektem oszczędzania i starań
Dyrektora Szkoły, członkowie SKO wyjadą na wycieczkę do Warszawy - PLANETARIUM
Nie wydajemy pieniędzy bez potrzeby
(oszczędzamy na biletach):
- Jedziemy do teatru i składamy wizytę
w Straży Pożarnej
- Po spektaklu teatralnym
odwiedziliśmy redakcję lokalnej gazety
- Po seansie filmowym udajemy się
na spotkanie z bankowcami
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili
się do powstania tej kroniki. Może swoją pracowitością, przedsiębiorczością
i aktywnością zachęcili innych do rozwijania w sobie podobnych cech?
Opracowały:
Małgorzata Podoba
Jolanta Szwaczkiewicz
Jolanta Wysok
Dziękujemy za uwagę.

similar documents